Bekendmaking belastingverordeningen - week 52

Bekendmaking belastingverordeningen - week 52

Dit item is verlopen op 10-01-2017.

Bij raadsbesluit van 15 december 2016 nr. VII - 53 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  • verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017;
  • verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017;
  • verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting 2017;
  • verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 met bijbehorende tarieventabel 2017.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.