Bekendmaking belastingverordeningen - week 52

Bekendmaking belastingverordeningen - week 52

Dit item is verlopen op 31-12-2015.
bekendmaking belastingverordeningen

Op 17 december 2015 heeft de raad de volgende verordeningen vastgesteld:

  • verordening op de heffing en de invordering van leges 2016;
  • verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelastingen 2016.

Deze verordeningen liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Wilt u een afschrift van deze besluiten ontvangen? Dan kan dat tegen betaling van de legeskosten.

De verordeningen zijn ook terug te vinden op onze website: www.simpelveld.nl (klik op bestuur/gemeenteraad/vergaderschema), bij de stukken van de raadsvergadering van 17 december.