bekendmaking belastingverordeningen week-50

bekendmaking belastingverordeningen week-50

Dit item is verlopen op 17-12-2015.

Bij raadsbesluit van 12 november 2015 (nr. VII-53) zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

-verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016;
-verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016;
-verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016;
-verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016;
-verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016;
-verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016;
-verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2016;
-verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. 

Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. 

Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.