Bekendmaking belastingverordeningen - week 48

Bekendmaking belastingverordeningen - week 48

Dit item is verlopen op 05-12-2017.

Bij raadsbesluit van 9 november 2017 nr. VII - 46 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  • verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018;
  • verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018;
  • verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018;
  • verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018;
  • verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2018;
  • verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2018.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’.

Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.