Bekendmaking belastingverordening

Bekendmaking belastingverordening

Dit item is verlopen op 27-11-2019.


Bij raadsbesluit van 7 november 2019 nr. VII - 33 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

• verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020;
• verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020;
• verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020;|
• verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020;
• verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2020;
• verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2020;
• verordening op de heffing en de invordering van leges 2020.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.