Bekendmaking Belastingverordening Week -1

Bekendmaking Belastingverordening Week -1

Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Bij raadsbesluit van 13 december 2018 nr. VII - 55 is de volgende verordening vastgesteld:
- verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2019.

Bij raadsbesluit van 13 december 2018 nr. VII - 67 is de volgende verordening vastgesteld:
- verordening op de onroerende zaakbelasting 2019.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.