Bekendmaking aanwijzingsbesluit 'parkeren grote voertuigen'

Bekendmaking aanwijzingsbesluit 'parkeren grote voertuigen'

Dit item is verlopen op 10-06-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij op d.d. 3 maart 2020 het aanwijzingsbesluit ‘parkeren grote voertuigen’ hebben vastgesteld, op grond van artikel 5:8, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Simpelveld. 

Het aanwijzingsbesluit biedt een mogelijkheid voor het parkeren van grote voertuigen binnen de gemeente Simpelveld op een gedeelte van de bestaande carpoolplaats aan de Gaasstraat te Simpelveld.

Op grond van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden voertuigen te parkeren van meer dan 6 meter lang en/of 2,4 meter hoog. Dit ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente, een doelmatig gebruik van de parkeerruimte in de kernen, het voorkomen van hinder en overlast en een goede verdeling van de beschikbare (schaarse) parkeerruimte binnen de gemeente. Op grond van het aanwijzingsbesluit geldt het parkeerverbod niet op het aangewezen gedeelte van de parkeerplaats tussen de Gaasstraat en de Nyswillerweg te Simpelveld, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen. Gebruikmaking van de parkeergelegenheid door grote voertuigen is toegestaan voor maximaal 24 uur op weekdagen en maximaal 48 uur in het weekend.

Het aanwijzingsbesluit ligt vanaf 2 juni 2020 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Belanghebbenden kunnen tot 16 juli 2020 tegen het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college burgemeester en wethouders van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG, Simpelveld.

Het besluit treedt in werking op 3 juni 2020 en is te raadplegen op www.overheid.nl