Bekendmaking aanwijzing (tijdelijke) toezichthouders

Bekendmaking aanwijzing (tijdelijke) toezichthouders

Dit item is verlopen op 19-02-2020.

De burgemeester van Simpelveld en de burgemeester en wethouders van Simpelveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, heeft/hebben op 11 februari 2020 besloten om:

• als tijdelijke toezichthouder/boa aan te wijzen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht en de handhaving van de wettelijke voorschriften voor zover noodzakelijk voor tijdelijke ondersteuning tijdens carnaval (23 en 24 februari 2020) een daartoe bekwaam/kundig medewerker (buitengewoon opsporingsambtenaar) van Polygarde Service B.V.;
• als toezichthouder aan te wijzen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht en de handhaving van de wettelijke voorschriften in de fysieke leefomgeving, voor zover noodzakelijk voor de dagelijkse uitoefening van zijn functie, de Handhaver A van de gemeente Simpelveld.