Bekendmaking aanwijzing (tijdelijke) onbezoldigd ambtenaren/ toezichthouders Week- 40

Bekendmaking aanwijzing (tijdelijke) onbezoldigd ambtenaren/ toezichthouders Week- 40

Dit item is verlopen op 07-10-2020.

De burgemeester van Simpelveld en de burgemeester en wethouders van Simpelveld, 

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft heeft/hebben op 25 augustus 2020 besloten om als tijdelijk onbezoldigd ambtenaar/toezichthouder voor projectmatige inzet aan te wijzen, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een vijftal daartoe bekwaam/kundig medewerkers in dienst van de gemeente Heerlen.