Bekendmaking aangepaste noodverordening

Bekendmaking aangepaste noodverordening

Dit item is verlopen op 15-04-2020.

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 april

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening is de verlenging van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op dinsdag 31 maart heeft vastgesteld. De nieuwe noodverordening geldt per direct voor de 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

Nieuw is artikel 2.5a, het verbod op het openhouden van sanitaire voorzieningen recreatie.
Daarnaast zijn de boa’s en toezichthouders in dienst van Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, RUDZL en jachtopzieners van de wildbeheerseenheden voor zover werkzaam binnen de VRZL, toegevoegd als handhavers van de noodverordening. Ook is opgenomen dat de voorzitter andere personen met toezicht kan belasten. Dit wanneer er sprake is van ziekte/schaarste onder de toezichthouders.