Ambtsinstructie leerplichtambtenaar en mededelingen week -29

Ambtsinstructie leerplichtambtenaar en mededelingen week -29

Dit item is verlopen op 22-07-2020.

Bureau VSV (Voortijdig School Verlaten) voert voor de Parkstadgemeenten het toezicht op de naleving van de leerplicht uit op grond van de Leerplichtwet en heeft op grond van de RMC-wetgeving (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) een taak in het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. 

De wijze waarop de (leerplicht)ambtenaren van Bureau VSV de taak uitvoeren is vastgelegd in een instructie, zoals wettelijk verplicht. 
In verband met o.a. gewijzigde wet- en regelgeving is de bestaande ambtsinstructie niet meer actueel en is er een nieuwe instructie opgesteld. 

Hierbij maken wij bekend dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld op 30 juni jl. de “Regionale ambtsinstructie voor de medewerker Leerplicht/RMC van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg 2020” heeft vastgesteld. Dit onder gelijktijdige intrekking van de in 2014 vastgestelde ambtsinstructie. De nieuwe instructie treedt in werking op 1 augustus 2020.