Algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de hellingbaan kerk

Algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de hellingbaan kerk

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Burgemeester en Wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

* Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Kerkstraat nabij de hellingbaan van de kerk te Bocholtz

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van het bord E6 (algemene gehandicaptenparkeerplaats). Daarnaast zal hiervoor één nieuw parkeervak worden gerealiseerd met belijning.

De realisatie van dit besluit vindt plaats in het voorjaar/zomer 2018.

Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 28 februari 2018 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.