Algemene bekendmaking - week 27

Algemene bekendmaking - week 27

Dit item is verlopen op 09-07-2014.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
De bestuursorganen van de aan de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg deelnemende acht gemeenten (zijnde: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) hebben in februari resp. maart van dit jaar besloten, om de bestaande gemeenschappelijke regeling te wijzigen in een regeling aangegaan door uitsluitend colleges. 

Daarmee hebben de eerder genoemde gemeenten tevens besloten om afstand te doen van de zogenaamde plusstatus. Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gehoor gegeven aan het verzoek om de inschrijving van de gemeenschappelijke regeling in het betreffende (door de Minister bijgehouden) register door te halen. Dit besluit is gepubliceerd in Staatscourant nr. 16625, d.d.16 juni 2014.
De gewijzigde gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na deze algemene bekendmaking (23 juni 2014).

Deze bekendmaking en de tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zijn digitaal beschikbaar http://www.parkstad-limburg.nl en de sites van de individuele gemeenten.
Tevens kan de tekst worden ingezien ten kantore van de Stadsregio Parkstad Limburg, CBS-weg 2 te Heerlen. Tegen betaling kan hiervan een afschrift worden verkregen.

De colleges van B&W van de acht Parkstadgemeenten/ het Dagelijks Bestuur van Parkstad Limburg.