Algemeen aanstellingsbesluit evenementen verkeersregelaars

Algemeen aanstellingsbesluit evenementen verkeersregelaars

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

De burgemeester van Simpelveld heeft op 17 april 2019 de verkeersregelaars aangewezen.


Het betreft de evenementenverkeersregelaars die in bezit zijn van een geldige instructieverklaring, vanaf het moment dat zij door de gemeente zijn goedgekeurd in de centrale database (zoals bedoeld in de Regeling Verkeersregelaars 2009 artikel 10 derde lid en onder beheer van de Stichting Verkeersregelaars Nederland).
De aanstellingsperiode eindigt op het moment dat de geldigheidsperiode van de e-instructie verloopt en bedraagt maximaal één jaar.
Dit aanstellingsbesluit treedt in werking de eerste dag na bekendmaking.