Afstemmingsverordening Kompas - week 41

Afstemmingsverordening Kompas - week 41

Dit item is verlopen op 22-11-2016.

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 22 september jl. de Afstemmingsverordening 2016 heeft vastgesteld, met terugwerkende kracht in werking tredend per 1 september 2016. 

Deze verordening ligt van maandag 10 oktober 2016 tot en met maandag 21 november 2016 (zes weken) ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het gemeentehuis.