Bekendmakingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Bekendmakingen

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 45

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning week- 45

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning is verleend: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -44

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 44

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 44

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -43

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -43

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -43

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 43

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -42

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -42

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 42

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ontwerpbegroting 2020 ter inzage

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2020 en bijbehorende stukken op 3 oktober 2019 aan de raad zijn aangeboden. 

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststellem bestemmingsplan Irmastraat 25-27 Simpelveld

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 oktober 2019 het bestemmingsplan Irmstraat 25-27 ongewijzigd heeft vastgesteld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -41

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -41

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning week- 41

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een gewijzigde drank- en horecavergunning is verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 41


  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 41

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het zomerseizoen Week -40

  Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het zomerseizoen (1 april 2020 t/m 30 september 2020, kan hiertoe een aanvraag indienen. 

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -40

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 40

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 39

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,(WABO) uitgebreide voorbereidingspocedure Week -39

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maakt bekend dat een besluit is genomen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -38

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -37


  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -37

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen Week - 37

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten

  Instellen van een 30 km zone in het Broek, Kievit, Prickart, Zandberg, Steenberg, en Steenbergervoetpad te Bocholtz.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -36

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 36

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 36

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -35

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 35

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34

  Het college van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning - week 34

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning is verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 34

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat op grond van artikel 2:19 Apv voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 34

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 33

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 33

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 31

  • Aan:

   de  ‘Stichting Kindervakantiewerk Bocholtz (KvK 14084798) een vergunning ex. Artikel 2:19 lid 1 Apv is verleend voor het houden van de Kampweek Kindervakantiewerk Bocholtz van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 16 augustus 2019 aan de Aretsbosweg 15 in Bocholtz, gemeente Simpelveld op de percelen gelegen bij het sportcomplex Bocholtzerheide (PHV de Speurder en Sportclub ’25).

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 30

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -29

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -29

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Vaststelling ' beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg'in de Gemeente Simpelveld

  Het College van Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 4 juli 2019 de Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg heeft vastgesteld.

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 28

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 28

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -28

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat een besluit is genomen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -28

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 28

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 27

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -27

  • Voor : gewijzigde omgevingsvergunning voor het verbouwen van de  woning ten opzichte van de verleende omgevingsvergunnning d.d. 22 februari 2019
    Locatie : Reinert 25 te Bocholtz
    Verzenddatum : 21 juni 2019
    Dossiernummer : 109064

  • Voor : kappen vijf berken
    Locatie : Gillissenstraat 7, 6369 ER Simpelveld
    Verzenddatum : 24 juni 2019
    Dossiernummer : 115605

  • Voor : verbouwen en uitbreiden van een recreatiewoning
    Locatie : kruinweg 1b-081 te Simpelveld
    Verzenddatum : 25 juni 2019
    Dossiernummer : 112548

  De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 
  Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
  - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  - waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  - uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  - onderteken het bezwaarschrift.
  Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

  Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

  .

 • Evenementenvergunning Week - 27

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Mededeling

  Aanleg één gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Heiweg 187 te Bocholtz

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -26

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -25

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 25

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 24

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -24

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 24

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Bekendmakingen

  Het college van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de jaarstukken 2018 met bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 24

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 23

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  aan het bestuur van de basisschool Bocholtz (KvK 14083755) toestemming is verleend voor het houden van een processie (stoet) in het kader van de eucharistieviering (1ste Heilige Communie) op 9 juni 2019 in de Jacobus de Meerderekerk.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 23

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Simpelveld van zaterdag 8 juni 2019 te 14.00 uur tot en met dinsdag 11 juni 2019 te 23.00 uur.
  • aan ‘Stichting Promotie Simpelveld’ (KvK 806842222) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de ‘Stoomvrijmarkt’ in de kern van Simpelveld op maandag 10 juni 2019 van 11.00 uur tot 18.00 uur.
  Lees meer
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld - week 23

  Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maakt bekend dat met ingang van 5 juni 2019 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Irmstraat 25-27 Simpelveld” ter inzage ligt. Tevens maken burgemeester en wethouders op grond van artikel 110c Wet geluidhinder bekend dat in verband met dit plan met ingang van 5 juni 2019 een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 22

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  aan het bestuur van de vereniging ‘Sv Simpelveld’ (KvK 40187605) een evenementen-vergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van het jubileumfeest ‘100 jaar SV Simpelveld’ van donderdag 30 mei 2019 te 19.00 uur tot en met zondag 2 juni 2019 te 23.00 uur.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 22

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Bocholtz van  zaterdag 30 mei 2019 te 14.00 uur tot en met maandag 3 juni 2019 te 23.00 uur.
  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 22

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Verordening starterslening - week 22

  Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Simpelveld? Soms is dat financieel moeilijk haalbaar. De starterslening kan dan uitkomst bieden. De starterslening is een aanvullende lening bovenop een gewone hypotheek om de aankoop van uw eerste huis of appartement mogelijk te maken.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 21

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21

   Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning week- 21

   De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 21

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Bekendmaking week- 21

  Toezichthouder openbare ruimte en Buitengewoon opsporingsambtenaar 

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -21

  Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 21

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 20

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan het bestuur van de stichting ‘Wielervrienden “Berg-op” Simpelveld’ (KvK 14099069) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv voor het houden van het evenement ‘Bikenight challenge’ op zaterdag 18 mei 2019 tussen 16.00 uur en 23.59 uur in het centrum van Simpelveld.
  Lees meer
 • Verkeersbesluiten - week 20

  De burgemeester van Simpelveld maakt verder de volgende verkeersmaatregelen bekend:

  op zaterdag 18 mei 2019 van 16.00 uur tot zondag 19 mei 2019 te 1.00 uur wordt ten behoeve van het evenement ‘Bikenight challenge’ het deel van de Irmstraat gelegen tussen de Panneslagerstraat en de Dr. Ottenstraat te Simpelveld afgesloten voor het verkeer, m.u.v. voetgangers.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 20

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -20

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Drank -en horecavergunning

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat: 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 20

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 20

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld, Uit onderzoek is gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP.

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 20

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. Uit onderzoek is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -20

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer) dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Vooraankondiging bestemminmgsplan 'Irmstraat 25-27 Simpelveld

  Het college maakt op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid onder de naam ‘Irmstraat 25-27 Simpelveld’. 

  Lees meer
 • Informatieplicht energiebesparing per 1 Juli 2019

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 19

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -19

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -19

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 19

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 19

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Kennisgeving wet algemene bepalingen omgevingrecht (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maakt bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen: 

  Lees meer
 • Publicatie Koningsdag

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat vergunning c.q. ontheffing is verleend: 

  Lees meer
 • Nationale dodenherdenking

  Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-17

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Algemeen aanstellingsbesluit evenementen verkeersregelaars

  De burgemeester van Simpelveld heeft op 17 april 2019 de verkeersregelaars aangewezen.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit Week -17

  Aanleg één gehandicapten parkeerplaats op kenteken in de Stationstraat ter hoogte van huisnummer 37 te Simpelveld.

  Lees meer
 • Bekendmaking

  Toezichthouder Drank- en Horecawet 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 16

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-16

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -16

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 16

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-15

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 15

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 15

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Week-14

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, door aanvrager is ingetrokken:

  • Voor : Aanlegvergunning bestrating en vergunning tuinkas
    Locatie : Prickart 41, 6351 AE Bocholtz
    Datum ingetrokken: 21 maart  2019
    Dossiernummer : 110643 

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen week -14

  Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het winterseizoen (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020), moet vóór 1 juli 2019 hiertoe een aanvraag hebben ingediend. 

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -14

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 14

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-13

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 12

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 12

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend: 

  Lees meer
 • Inspraak concept beleidsnota archeologie: "erfgoed is identiteit.Beleidsnota archeologie Gemeente Simpelveld Week- 12

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de concept beleidsnota archeologie "Erfgoed is identiteit. Beleidsnota archeologie gemeente Simpelveld" vanaf 19 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt voor inspraakreacties. In deze concept beleidsnota wordt het beleid ten aanzien van de omgang met het archeologisch bodemarchief voor de komende jaren vastgelegd.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving besluit mobiel breken bouw-en sloopafval

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -10

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Verleende omgevingsvergunning realisatie zonnepanelenpark aan de Preutzerweg in Bocholtz

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat omgevingsvergunning is verleend voor de realisatie van een zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 9

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -9

  Toezichthouder openbare ruimte en Buitengewoon opsporingsambtenaar

  Lees meer
 • Bekendmaking week -9

  Toezichthouders openbare ruimte en Buitengewoon opsporingsambtenaar tijdens carnaval

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 9

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving besluit M.E.R. - beoordeling

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de procedure tot het voorbereiden van een besluit van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu een besluit hebben genomen dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld:

  Lees meer
 • Verleende omgevingsvergunning herinrichting openbaar speelveld Hennebergstraat/Scheelenstraat in Simpelvel week 6

  Toelichting 

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat omgevingsvergunning is verleend voor het herinrichten van het openbaar speelveld aan de Hennebergstraat / Scheelenstraat in Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” ongewijzigd heeft vastgesteld.

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 4

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij op 10 januari 2019 voor de volgende inrichting een drank‐ en horecavergunning en exploitatievergunning is verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

   Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Bekendmaking wijziging tarieventabel leges 2019

  Bij collegebesluit van 8 januari 2019 is de tarieventabel 2019 vastgesteld voor wat betreft de tarieven reisdocumenten, zulks onder verwijzing naar artikel 9 van de legesverordening 2019.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor : Verbouwen woonhuis
    Locatie : Broek 17, 6351 AB Bocholtz
    Datum ontvangst : 18-12-2018
    Dossiernummer : 97785

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Publicatie ontwerp-besluit omgevingvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepanelenpark aan de Preutersweg in Bocholtz

   Toelichting

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 1

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 1

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 1

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Bekendmaking Toezichthouder openbare ruimte Week -1

  Op 11 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld besloten dhr. M.J.J.M. van der Ven aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte voor de gemeente Simpelveld. 
  Een toezichthouder wordt ingezet om in de openbare ruimte te controleren op het naleven van relevante wetten en regels op het gebied van hinder, verkeer en milieu. 

 • Bekendmaking Belastingverordening Week -1

  Bij raadsbesluit van 13 december 2018 nr. VII - 55 is de volgende verordening vastgesteld:
  - verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2019.

  Lees meer
 • Bekendmakingen eigen bijdragen WMO per 2019

  Het college van B&W heeft in de vergadering van 4 december jongstleden de parameters Wmo voor 2019 als volgt vastgesteld;

  Lees meer
 • Vaststelling besluit 'nadere regels WMO gemeente Simpelveld week 1

  Bij besluit van 11 december 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de ‘Nadere regels Wmo gemeente Simpelveld 2018’ vastgesteld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer Week-1

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 51

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking verordening zonnepanelenproject Parkstad-Gemeente Simpelveld Week-51

  Het College van burgemeester en wethouders van Simpelveld maken het volgende bekend:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 51

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 50

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 49

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 49

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 48

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo),uitgebreide voorbereidingsprocedure Week- 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Bekendmaking belastingverordeningen

  Bij raadsbesluit van 8 november 2018 nr. VII - 50 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  Lees meer
 • Kennisgeving evenementen week 47

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving grafrechten week-46

  De grafrechten van een aantal graven op de gemeentelijke begraafplaats vervallen. De rechthebbenden, voor zover bekend, hebben daarover een brief ontvangen.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ontwerpbegroting 2019 ter inzage

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2019 en bijbehorende stukken op 4 oktober 2018 aan de raad zijn aangeboden. De begrotingsvergadering is op 8 november 2018.
  Vanaf vandaag liggen de ontwerpbegroting en de bijbehorende stukken voor iedereen gedurende 14 dagen ter inzage. Wilt u zelf een exemplaar van de begroting? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: programmabegroting 2019). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. Daarvoor moet u € 28,40 betalen. 

 • Bekendmaking Beleidsregels week - 43

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij op 17 oktober 2018:

  Lees meer
 • Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het zomerseizoen

  Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het zomerseizoen (1 april 2019 t/m 30 september 2019), moet vóór 1 januari 2019 hiertoe een aanvraag hebben ingediend. 

  Lees meer
 • Vaststelling'verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

  Bij besluit van 11 oktober 2018 heeft de Raad van de gemeente Simpelveld de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018’ vastgesteld. 

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan 'Verzetstraat 1a te Simpelveld

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het navolgende wijzigingsplan, ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan, ongewijzigd is vastgesteld:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 42

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herinrichting openbaar speelveld Hennebergstraat / Scheelenstraat te Simpelveld - week 42

  Toelichting

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor het herinrichten van het openbaar speelveld aan de Hennebergstraat / Scheelenstraat te Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht week 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 41

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 39

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 39

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-39

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-39

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor : realiseren uitweg/inrit
  Locatie : Brewersstraat 28 6369 EN Simpelveld
  Dossiernummer : 101480

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 november 2018.

 • Publicatie aanwijzing toezichthouders intergemeentelijke samenwerking

  De burgemeester van de gemeente Simpelveld en het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Simpelveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, heeft/hebben op 25 september 2018 besloten:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Verkeersbesluit Week -38

  Aanleg één gehandicapten parkeerplaats op kenteken in de Deus ter hoogte van huisnummer 3 in Simpelveld.

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week -37

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

       Voor                       : het verbouwen van de woning
       Locatie                   : Stampstraat 24, 6369 BD Simpelveld
       Datum ontvangst   : 28 augustus 2018
       Dossiernummer     : 97179

       Voor                       : het kappen van diverse bomen
       Locatie                   : Oude Molsbergerweg 16, 6369 GR Simpelveld
       Datum ontvangst   : 22 augustus 2018
       Dossiernummer     : 102641

        Voor                       : het verbouwen van een veestal
       Locatie                   : Prickart 63, 6351 AE Bocholtz
       Datum ontvangst   : 22 augustus 2018
       Dossiernummer     : 100869

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 36

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 36

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor : nieuwbouw loods
    Locatie : Heiweg 171,  6351 HP Bocholtz
    Datum ontvangst : 24 juli 2018
    Dossiernummer : 83632

  • Voor : herinrichten grasveld
    Locatie : Hennebergstraat ong. te Simpelveld
    Datum ontvangst : 6 augustus 2018
    Dossiernummer : 101948

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden                                                        met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 33

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking ontwerp-beleidsregel "Palet regionaal afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking" - week 33

  Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Simpelveld en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de ontwerp-Beleidsregel “PALET Regionaal Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking” met ingang van 16 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage ligt voor inspraak.

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 33

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan "Verzetstraat 1a in Simpelveld" - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.6 Wro bekend dat vanaf woensdag 15 augustus 2018 tot en met dinsdag 25 september 2018 het ontwerpwijzigingsplan ‘Verzetstraat 1a te Simpelveld’ zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2016, 2e herziening " - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat vanaf woensdag 15 augustus 2018 tot en met dinsdag 25 september 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt.

  Lees meer
 • RECTIFICATIE bekendmaking bestemmingsplan "Molsberg 79-96 in Simpelveld - week 33

  In de recent geplaatste publicatie is per abuis aangegeven dat er sprake zou zijn van horeca ten behoeve van een ijsboerderij met bijbehorende voorzieningen. Dat is niet juist omdat de ijsboerderij met bijbehorende voorzieningen in de plannen is komen te vervallen. Daarnaast is er sprake van ondergeschikte horeca ten dienste van de (nieuwe) functies. De betreffende passage is in deze bekendmaking dan ook aangepast. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Bekendmaking Bestemmingsplan "Molsberg 79-96 te Simpelveld"

  Toelichting 

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat op 28 juni 2018 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Molsberg 79-96 te Simpelveld” heeft vastgesteld.

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -30

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 30

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 29

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Mededeling

  Aanleg één gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Heiweg 187 te Bocholtz

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning - week 27

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning is verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het handboek evenementen aangepast voor het gelijktijdig laten plaatsvinden van officiële jubileumfeesten en kermissen. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor : het legaliseren van een buizenframe met reclame-uiting aan de achterzijde van het pand
    Locatie : Marktstraat 1, 6369 AG Simpelveld 
    Verzenddatum : 14-06-2018
     Dossiernummer :  93305

  • Voor : legalisatie van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
    Locatie : Prickart 63, 6351 AE Bocholtz
    Verzenddatum : 19-06-2018
    Dossiernummer : 87704

  • Voor : het bouwen van een tuinhuis
    Locatie : Verlengde Koolhoverweg 9, 6351 JE Bocholtz
    Verzenddatum : 21-06-2018
    Dossiernummer : 93918

  Lees meer
 • Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Week-26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:
   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Rectificatie

  Bij de publicatie ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning inzake het aanbrengen afdeklaag voormalige stortlocatie Gillissenstraat is geen duidelijke locatie aangegeven. De publicatie dient te zijn:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de jaarstukken 2017 met bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden. De raadsvergadering is op 28 juni 2018. De jaarstukken 2017 en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u zelf een exemplaar van de jaarstukken? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: jaarstukken 2017). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. De prijs hiervoor bedraagt € 28,40.

 • Mededeling - week 23

  Andere busroute Arriva (lijn 21) als gevolg van werkzaamheden op de Imstenraderweg van 11 t/m 15 juni 2018.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 23

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Besluit omgevingsvergunning St Remigiusstraat 2 te Simpelveld - week 23

  Toelichting 
  Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld heeft besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op de locatie St. Remigiusstraat 2 te Simpelveld te verlenen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 23

  Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat de volgende melding is ontvangen.

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning - week 23

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning is verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 23

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-23


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 21

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 20

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 19

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 19

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Drank en horecavergunning & exploitatievergunning week -17

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning is verleend: 

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling nadere regels Week -17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in hun vergadering van 17 april 2018 nadere regels vast hebben gesteld voor het innemen en hebben van een tijdelijke standplaats voor een kraam of wagen op openbare plaatsen (op grond van artikel 5:16, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening). 

  Lees meer
 • Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen - week 17

  Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het winterseizoen (1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019), moet vóór 1 juli 2018 hiertoe een aanvraag hebben ingediend. 

  Lees meer
 • Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het zomerseizoen - week 17

  Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het zomerseizoen (1 april 2018 t/m 30 september 2018), kan hiertoe een aanvraag indienen. 

  Lees meer
 • Kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 17

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week -17

  Aanleg één gehandicapten parkeerplaats op kenteken in de Dahliastraat 10 te Bocholtz.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 16

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 16

  Toezichthouder en Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Op 27 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld besloten dhr. R. Aarts en dhr. E. Frauenfelder aan te wijzen als toezichthouders en Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) voor gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 15

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen een termijn van maximaal 6 weken met toepassing van artikel 4:15 lid 2 onder b:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 14

  Gevonden en verloren voorwerpen

  Stel: u vindt een voorwerp op straat. Of u raakt zelf iets kwijt. Bijvoorbeeld uw paspoort of portemonnee. Waar kunt u het gevonden voorwerp afgeven? En waar kunt u navragen of uw voorwerp gevonden is? In beide gevallen is het antwoord: bij de gemeente. 

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 14

  Besluit verlenging GVVP tot 01-01-2020

  De raad heeft in haar vergadering van 8 maart 2018 een besluit genomen voor het verlengen van het huidige GVVP 2013-2017 (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) tot 1 januari 2020. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 20 maart 2018 hebben besloten om de directeur publieke gezondheid van de GGD aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 12

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Bekendmaking

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 13 maart 2018 de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Simpelveld 2018’ hebben vastgesteld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente


  ADRESSEN STEMLOKALEN

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend, dat voor de  verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Simpelveld op woensdag 21 maart 2018 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

  Lees meer
 • Verkiezing gemeenteraad 2018

  ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING
   
  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Simpelveld maakt bekend, dat op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.
   
  Plaats:    Simpelveld
  Datum:    woensdag 7 maart 2018

   
  De voorzitter voornoemd,
   
   R. de Boer

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving omgevingsvergunningvrij

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ontwerp-bestemmingsplan Molsberg 79-96 te Simpelveld

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 maart 2018 gedurende zes weken, derhalve tot en met 17 april 2018, het ontwerp van het bestemmingsplan “Molsberg 79-96 te Simpelveld” voor een ieder ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • Laad-en los zone met bloktijden in Vroenhofstraat ter hoogte van huisnr 5

  In verband met het continueren van de bedrijfsvoering van de ondernemers in de Vroenhofstraat in Simpelveld hebben burgemeester en wethouders besloten tot: 

  Lees meer
 • Algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de hellingbaan kerk

  Burgemeester en Wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Snuffelmarkt

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat er een vergunning is verleend voor het organiseren van een snuffelmarkt op 18 maart 2018 van 12:00 uur tot 15:30 uur  in ‘Café en partycentrum Oud-Zumpelveld’. 
  De stukken liggen vanaf 7 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Globale inhoud Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

  De SVREZL geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  •    Voor        : realisatie garage, diverse keerwanden, verplaatsen inrit
       Locatie        : Overhuizerstraat 17, 6351 BE Bocholtz
       Verzenddatum    : 19 januari 2018
       Dossiernummer    : 85276

  Lees meer
 • Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, door de aanvrager is ingetrokken:

  •    Voor        : het constructief wijzigen van de achtergevel
       Locatie        : Margrietstraat 6 te 6351 CB Bocholtz
       Dossiernummer    : 89340

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • EvenementenAssistent

  Wilt u een evenement melden of aanvragen bij de gemeente Simpelveld? Vanaf 1 februari 2018 dient u dit te regelen via de EvenementenAssistent. (https://ea.impactive.nl)

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -4

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  •    Voor        : Kappen Aesculus hippocastanum
       Locatie        : Panneslagerstraat 34, 6369 AS Simpelveld
       Datum ontvangst    : 17-01-2018
       Dossiernummer    :   91963

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

 • Zienswijzen

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Simpelveld bekend dat met ingang van 17 januari 2018 gedurende 2 weken, derhalve tot en met 30 januari 2018, het voorontwerp van het bestemmingsplan “Molsberg 79-96 te Simpelveld” voor een ieder ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  •   Voor        :    legaliseren kappen 4 bomen
      Locatie        : St. Remigiusstraat 13, 6369 EK Simpelveld
      Datum ontvangst    : 15-12-2017
      Dossiernummer    : 90951

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
  Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Verordeningen en beleidsregels Participatiewet - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad van Simpelveld in zijn vergadering van 14 december 2017 heeft besloten:

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 52

  Wijzigen voorrangssituatie kruispunt Irmstraat, Dr. Ottenstraat, Nieuwe Gaasstraat

  Uit het oogpunt van het waarborgen van de (verkeers)veiligheid en de bruikbaarheid van de wegen (zoals de Irmstraat en Pastoriestraat), het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het verminderen van doorgaand verkeer in de 30 km zone op de Irmstraat en het verminderen van het (vracht)verkeer rondom de kerk (Pastoriestraat/Vroenhofstraat); te Simpelveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 52

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld, uit onderzoek van afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad - week 52

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het treffen van, en deelname aan, de gemeenschappelijke regeling “Werkgeversservicepunt Parkstad” (WSP Parkstad). 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning - week 51

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning is verleend: 

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 51

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor de Cyclocross Bocholtz. 

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 51

  Nieuwe zorgaanbieders voor Begeleiding  per 1 januari 2018.

  Inwoners van de gemeente Simpelveld die via de gemeente Begeleiding ontvangen, kunnen per 1 januari 2018 kiezen uit 32 zorgaanbieders. Het zijn met name de huidige zorgaanbieders en een aantal nieuwe. Klanten die nu al hulp krijgen, zullen niets van de overgang merken.

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 51

  Vier zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden per 1 januari 2018.

  Inwoners van de gemeente Simpelveld die via de gemeente hulp bij het huishouden ontvangen, kunnen per 1 januari 2018 kiezen uit vier zorgaanbieders. Daarmee verdubbelt het aantal zorgaanbieders in de gemeente. Het gaat om twee bestaande zorgaanbieders en twee nieuwe. Klanten die nu al hulp krijgen, zullen niets van de overgang merken.

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving van de bekendmaking belastingverordeningen - week 51

  Bij raadsbesluit van 14 december 2017 nr. VII - 61 en 62 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 50

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Bekendmaking besluit aanwijzing dagen collectieve festiviteiten 2018 - week 49

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van 14 november 2017 met toepassing van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening de volgende dagen in 2018 heeft aangewezen als collectieve festiviteit.

  Lees meer
 • Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, niet in behandeling hebben genomen wegens niet aanleveren van aanvullende gegevens.

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking belastingverordeningen - week 48

  Bij raadsbesluit van 9 november 2017 nr. VII - 46 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 48

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 47

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 47

  Stilstaan verbod Baneheide (3 locaties) ter hoogte van huisnummer 28

  In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg, een veilige doorgang voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen, vrachtwagens en strooidiensten in Simpelveld hebben burgemeester en wethouders besloten tot: 

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 46

  Op 6 november 2017 heeft burgemeester mr. R. de Boer de nota ‘Handhavingsbeleid toepassing Wet Damocles en Wet Victoria 2017’ vastgesteld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning ambtshalve hebben ingetrokken en een nieuwe vergunning met aanvullende voorwaarden hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 45

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat de volgende besluiten zijn genomen: 

  Lees meer
 • Kennisgeving evenementenvergunningen - week 45

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Melden evenementen 2018 - week 44

  Iedereen die voornemens is om in de gemeente Simpelveld in 2018 een groot evenement te organiseren, moet dat vóór 1 november 2017 melden bij de gemeente. Onder grote evenementen wordt onder andere verstaan een evenement met meer dan 750 gelijktijdige bezoekers of een evenement waarvan de impact op de omgeving gevolgen heeft. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens.

  Lees meer
 • Evementenvergunningen - week 44

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend.

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 44

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ontwerpbegroting 2018 ter inzage


  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2018 en bijbehorende stukken op 5 oktober 2017 aan de raad zijn aangeboden. De begrotingsvergadering is op 9 november 2017.
  Vanaf vandaag liggen de ontwerpbegroting en de bijbehorende stukken voor iedereen gedurende 14 dagen ter inzage. Wilt u zelf een exemplaar van de begroting? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: programmabegroting 2018). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis.Daarvoor moet u € 28,00 betalen.                              

 • Publicatie besluit omgevingsvergunning Stationstraat ong. te Simpelveld

  Toelichting 
  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld heeft besloten de aanvraag de omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op de locatie Stationstraat ong. tussen huisnr. 27c en 27e te Simpelveld (thans: Stationstraat 27f) te verlenen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 42

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week -42

  Algemene gehandicaptenparkeerplaats Vroenhofstraat ter hoogte van hellingbaan kerk

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week - 42

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij Week- 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Inzameling huishoudelijk restafval week-41

  Inspraak wijziging Afvalstoffenverordening frequentie van inzameling restafval 

  Lees meer
 • Beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg

  Toelichting
  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat zij bij besluit van 1 augustus 2017 de beleidsregel “Financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg” hebben vastgesteld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht procedure Week -40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Registratie aanduiding politieke groepering

  Woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe lokale politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezingen moeten zich vooraf laten registreren bij het centraal stembureau in Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-39


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 39

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 38

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor                : realiseren inrit
  Locatie            : Clara Feystraat 13, 6369 CH Simpelveld    
  Dossiernummer : 83382    

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 oktober 2017.
   

 • Evenementenvergunning Week - 37

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Inzameling huishoudelijk restafval

  Inspraak wijziging Afvalstoffenverordening frequentie van inzameling restafval

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure (Wabo),Uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -45

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen: 

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -35

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 34

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 34

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld, uit onderzoek van afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 33

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning St. Remigiusstraat 2 - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op de locatie St. Remigiusstraat 2 te Simpelveld.

  Lees meer
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Stationstraat ong. - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op de locatie Stationstraat ong. tussen huisnr. 27c en 27e te Simpelveld.

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 33

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Voornemens ambtshalve uitschrijving uit de Basis registratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) week -30

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 30

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 30

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-29


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 28

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Verordening Clientenparticipatie Kompass


  Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 8  juni jl. de ‘Verordening Cliëntenparticipatie 2017 Kompas’ heeft vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de op dat moment vigerende ‘Verordening Cliëntenparticipatie 2015 Kompas’. De nieuwe verordening is in werking getreden per 1 juli 2017. 
  Deze verordening ligt van maandag 10 juli 2017 tot en met maandag 21 augustus 2017 (zes weken) ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het gemeentehuis.

 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -28

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

  Activiteitenbesluit
  Voor:            kleine wijzigingen binnen het bedrijf
  Locatie:         Wihelminastraat 3 te Bocholtz
  Zaaknummer:     72278

  De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nlhttp:// https://www.aimonline.nl.

  De melding ligt met ingang van donderdag 13 juli 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen

 • Verkeersbesluiten Week -28

  Eenzijdig stilstaan verbod Hennebergstraat (zijde witte Keizerin)

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsecht, reguliere procedure Week-27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 27

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 27

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Publicatie vaststelling gemeentelijke woonvisie Simpelveld regionale woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat op 20 april 2017 de gemeenteraad van Simpelveld de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 26

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 26

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 26

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Uit onderzoek van afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. Daarin staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet mogelijk is door toezending aan belanghebbenden.
  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Vanaf die datum is deze dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP. 


  Naam en voorletters        Geboortedatum    Datum uitschrijving
  Fatah, J.                               09-05-1997            16-05-2017     


  Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant. 
  Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
  -    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  -    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  -    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  -    onderteken het bezwaarschrift.
  Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

  De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 25


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 25

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de jaarstukken 2016 met bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden. De raadsvergadering is op 6 juli 2017. De jaarstukken 2016 en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u zelf een exemplaar van de jaarstukken dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: jaarstukken 2016). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. De prijs hiervoor bedraagt € 28,00.

 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 24

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen omgevingsvergunning week- 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 23

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Drank en horecavergunning week -22

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning is verleend: 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 22

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer en beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zaaknr 77478) week - 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend aan de heer J.L.M. Grooten, Koolhoverweg 28a te 6351 JD Bocholtz voor het realiseren van 2 bedrijfsloodsen (veestallen) op de locatie Tienbaan 3 te Bocholtz.

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor                                       : uitbreiden erfverharding
  Locatie                                  : Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
  Dossiernummer                    : 76822

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 mei 2017. 

 • Evenementenvergunning Week - 16

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Voor realiseren carport                        
  Locatie Van Werschstraat 21 te 6369 CK Simpelveld
  Verzenddatum 31 maart 2017
  Dossiernummer 77135

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.


   

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week-15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor aanleg tijdelijke bouwweg                                       
  Locatie tussen de Bulkemstraat en de RWZI a/d Raffelsberweg 
  Dossiernummer 72805

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 mei 2017.

 • Evenementenvergunning week-15

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week -15

  Opheffen blauwe zone Minister Ruijsstraat ter hoogte van huisnummer 34.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -13

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Voor realiseren in- en uitrit                 
  Locatie Broek ongenummerd te Bocholtz naast zendmast
  Datum 2 maart 2017
  Dossiernummer 77556
  Voor verlengen aanvraag tijdelijke brug over Eijserbeek                                                                                    
  Locatie Raffelsbergweg 6, 6369 XV Simpelveld
  Datum ontvangst 6 maart 2017
  Dossiernummer 72805
  Voor wijzigen woningtype (RBV 4-2010)                                               
  Locatie De Pomerio 7 en 9, 6351 EK Bocholtz
  Datum ontvansgt 7 maart 2017
  Dossiernummer 77698

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor  Realiseren overkapping achterzijde woonhuis                                
  Locatie Peitzenberg 17, 6369 GX Simpelveld
  Verzenddatum 6 maart 2017
  Dossiernummer 7421

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 12

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  •    Laachentere. Het Buutereednergala vindt plaats op 14 april 2017 in de Harmoniezaal te Bocholtz van 18.30 uur tot 23.30 uur. 

  De stukken liggen vanaf 15 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
  Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
  -    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  -    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  -    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  -    onderteken het bezwaarschrift.
  Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
  Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

  Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 12

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld, Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 11

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij - week 11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving omgevingsvergunningsvrij - week 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Vaststelling besluit nadere regels Wmo Opvang en Beschermd Wonen gemeente Simpelveld 2017

  Bij besluit van 6 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het Besluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Simpelveld 2017 vastgesteld. Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2017.

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 7

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 7

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 7

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende evenementen vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 7

  Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 2 augustus 2016 de uitvoering van handhavingsbevoegdheden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en Woningwet opgedragen aan de burgemeester.

 • Bekendmaking - week 7

  Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 7 februari 2017 de directeur / secretaris van de gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ aangewezen als beheerder van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Aan hem is tevens mandaat verleend de daarbij behorende bevoegdheden uit te voeren.

 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 7

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) reguliere voorbereidingsprocedure - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 4

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 4

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 2

  TOEZICHTHOUDER EN BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR

  Op 13 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld besloten de heer E. Treling en de heer B. van Kol aan te wijzen als toezichthouders en Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) voor de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Bekendmaking belastingverordeningen - week 52

  Bij raadsbesluit van 15 december 2016 nr. VII - 53 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  • verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017;
  • verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017;
  • verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting 2017;
  • verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 met bijbehorende tarieventabel 2017.
  Lees meer
 • Kennisgeving mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij bij besluit van 20 december 2016 hebben ingestemd met een geactualiseerd “Mandaatbesluit gemeente Simpelveld aan de Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg”.

  Lees meer
 • Bekendmaking zonnepanelenproject Parkstad - gemeente Simpelveld - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -51

  Besluit aanwijzing dagen collectieve festiviteiten 2017
  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van 13 december 2016 met toepassing van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening de volgende dagen in 2017 heeft aangewezen als collectieve festiviteit.

  De gehele gemeente:

  Carnaval (vrijdag 24 februari tot en met dinsdag 28 februari 2017)
  Oud en nieuw (zondag 1 januari 2017 en zondag 31 december 2017)
  Koningsdag (donderdag 27 april 2017)

  Kern Simpelveld:

  Voorjaarskermis (zaterdag 3 juni 2017 en zondag 4 juni 2017)
  Najaarskermis (zaterdag 30 september 2017 en zondag 1 oktober 2017)

  Kern Bocholtz:

  Voorjaarskermis (zaterdag 27 mei 2017 en zondag 28 mei 2017)
  Najaarskermis (zaterdag 2 september 2017 en zondag 3 september 

 • Bekendmaking Week -51

  Op 22 september 2016 heeft de gemeenteraad de Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. Deze ligt nu ter inzage. 

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 51

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 51

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  •    Cyclocross. Het evenement vindt plaats op 29 januari 2017 van 09.00 uur tot 17.00 uur op het Sportcomplex Bocholtzerheide. Tijdens het evenement zijn rondom het terrein diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen. 

  De stukken liggen vanaf 12 december 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
  Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
  -    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  -    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  -    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  -    onderteken het bezwaarschrift.
  Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
  Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

  Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Voor kappen Prunus avium                                                        
  Locatie Akerveldweg ongenummerd Simpelveld (oefenterrein hondenver.)
  Datum ontvangst 23-11-2016
  Dosiiernummer 73148

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor realiseren bedrijf aan huis                                 
  locatie Billenhovenstraat 30 6351 LV Bocholtz    
  Dossiernummer 70771

  Lees meer
 • Start inzage ontwerp "Gemeentelijke woonvisie Simpelveld regionale woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021

  Openbare bekendmaking inzage ontwerp ‘Gemeentelijk Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021’

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -48

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

  Activiteitenbesluit
  Voor:            starten van een drukkerij
  Locatie:         Dorpstraat 18B te Simpelveld
  Zaaknummer:     72372

  De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

  De melding ligt met ingang van woensdag 29 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 • Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht week- 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 48

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld, Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Voor  Veranderen voorgevel                                  
  Locatie Pleistraat 4 6369 AJ Simpelveld
  Datum ontvangst 15-11-2016
  Dossiernummer 72792
  Voor kappen fraxinus excelsior
  Locatie bij Kerkstraat 16 Bocholtz
  Datum ontvangst 17-11-2016                
  Dossiernummer 72799

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

 • Bekendmaking belastingverordeningen Week-47

  Bij raadsbesluit van 10 november 2016 nr. VII - 45 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2016’, GEMEENTE SIMPELVELD

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de raad van de gemeente Simpelveld op 22 september 2016 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016‘ met de daarbij behorende bijlagen, de ‘nota van zienswijzen’ en ‘nota van ambtshalve wijzigingen’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ is gewijzigd vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken en bijlagen.

  Lees meer
 • VOORNEMEN AMBTSHALVE UITSCHRIJVING UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VAN DE GEMEENTE SIMPELVELD (BRP)

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 46

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -46

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week -46

  Eenzijdig stilstaan verbod Baneheide ter hoogte van huisnummer 28

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor plaatsen luifel bij voordeur                
  Locatie Persoonstraat 20 6351 EM Bocholtz    
  Verzenddatum 27-10-2016
  Dossiernummer 67182

  Voor legaliseren keerwanden               
  Locatie Rolduckerweg 25 te 6369 GS Simpelveld
  Verzenddatum 25-10-2016
  Dossiernummer 67571

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -45

  Toezichthouder en Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Op 24 oktober 2016 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld besloten dhr. R. Greefhorst aan te wijzen als toezichthouder en Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor de gemeente Simpelveld. 
  Een toezichthouder of BOA wordt ingezet om in de openbare ruimte te controleren op het naleven van relevante wetten en regels op het gebied van hinder, verkeer en milieu. 

 • Bekendmaking Week -45

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor diverse para commerciële  inrichtingen een vrijstelling is verleend voor het exploiteren van de openbare inrichting. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 43

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 43

  De gemeente heeft een stilstaan verbod ingevoerd in de Sportlaan in Simpelveld. Het verbod wordt ingesteld in verband met verkeersveiligheid en een veilige doorgang voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten. 

  Lees meer
 • Ontwerpbegroting 2017 - week 42

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2017 en bijbehorende stukken op 6 oktober 2016 aan de raad zijn aangeboden. De begrotingsvergadering is op 10 november 2016.

  Lees meer
 • Melden evenementen 2017 - week 42

  Iedereen die voornemens is om in gemeente Simpelveld in 2017 een groot evenement te organiseren, moet dat vóór 1 november 2016 melden bij de gemeente. Onder grote evenementen wordt onder andere verstaan een evenement met meer dan 750 gelijktijdige bezoekers of een evenement waarvan de impact op de omgeving gevolgen heeft. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 42

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:
          

  Lees meer
 • Afstemmingsverordening Kompas - week 41

  Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 22 september jl. de Afstemmingsverordening 2016 heeft vastgesteld, met terugwerkende kracht in werking tredend per 1 september 2016. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 39

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Voor het kappen van een tweetal bomen                                     
  Locatie Minister Ruijsstraat 33 te 6351 CH Bocholtz
  Datum ontvangst 24 augustus 2016
  Dossiernummer 69874

                                                                                   
  Voor aanleg inrit
  Locatie Begoniastraat 1 6351 BW Bocholtz                                     
  Datum ontvangst 13 september                           
  Dossiernummer 69391

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 38

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 36

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 35

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor de volgende evenementen vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Intrekken omgevingsvergunning - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij op verzoek van de aanvrager in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben ingetrokken:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Drank- en horecawet - week 33

  Burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij in het kader van de Drank- en Horecawet vergunning gaat verlenen aan:

  Lees meer
 • Kampeer- / evenementenvergunningen - week 33

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende activiteiten vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 33

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Op 29 juli 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld besloten dhr. W. Crombach aan te wijzen als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Rectificatie

  In de publicatie van week 27 is per abuis het verkeerde adres genoemd bij de ingediende aanvraag voor het kappen van een Fraxinus excelsior. De boom staat tegenover Bouwensstraat 32 te Simpelveld en niet, zoals gepubliceerd, tegenover Bouwensstraat 23. 

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-29


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer Week-29

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Activiteitenbesluit
  Voor:  wijziging van de inrichting (afsluiterschema’s)
  Locatie: gasontvangststation aan de Waalbroek 1 te Simpelveld
  Zaaknummer: 67062

  De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

  De melding ligt met ingang van donderdag 21 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 • Bekendmaking Week -29

  Toezichthouder milieu 

  Op 5 juli 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld besloten dhr. M.G.P. Geurts en mevr. M.H.J. Ruijters aan te wijzen als toezichthouders milieu. 

  Een toezichthouder milieu wordt ingezet om bedrijven te controleren op het naleven van relevante wetten en regels op het gebied van hinder en bescherming van het milieu. 

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 28

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement diverse ontheffingen/vergunningen zijn verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Voor het aanpassen van de voorgevel
  Locatie Dr. Poelsplein 25 te 6369 AT Simpelveld
  Datum ontvangst 14 juni 2016
  Dossiernummer 66488

  Voor het aanpassen van de fundering van de kelder          
  Locatie St. Remigiusstraat 4 te 6369 EM Simpelveld
  Datum 14 juni 2016
  Dossiernummer 66518

  Voor  het kappen van een Fraxinus excelsior   
  Locatie tegenover Bouwensstraat 23 te Simpelveld
  Datum 29 juni 2016
  Dossiernummer 66585

  Lees meer
 • Vaststelling besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Simpelveld

  Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2016 vastgesteld. Het besluit is in werking getreden op 1 juli 2016.

  Het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2016 is op 30 juni 2016 gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad (officiële uitgave van gemeente Simpelveld) en wordt opgenomen in de regelingenbank van de gemeente.

  Het Gemeenteblad en de Regelingenbank vindt u op www.overheid.nl onder “Gemeenteblad” en “Lokale wet- en regelgeving”.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 26

  Aanleg één algemene invalidenparkeerplaats aan de Biesweg in Bocholtz. 

  De bibliotheek verhuist van het centrum van Bocholtz naar een ruimte in de basisschool aan de Biesweg in Bocholtz. Op verzoek van de bibliotheek gaat de gemeente een parkeer- voorziening aanleggen voor invaliden, in de directe nabijheid van de ingang van de bibliotheek (ter hoogte van Biesweg 9). We combineren dat met geplande werkzaamheden aan het veld naast de school.

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 26

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 25

  De burgemeester van Simpelveld en burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunningen en ontheffingen zijn verleend voor: 

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 25

  Twee vergunninghouders parkeerplaatsen aan de achterzijde van het gemeentehuis ter hoogte van de vijver aan de linkerzijde van de rijbaan aan de Parklaan in Simpelveld. Op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders zal een vergunninghouders parkeergelegenheid worden ingesteld aan de Parklaan ter hoogte van de vijver achter het gemeentehuis in Simpelveld. Het betreft een uitbreiding van de bestaande 4 vergunninghouders parkeervakken van 4 stuks naar 6 stuks.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 25

  Gesloten verklaring voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee uitgezonderd aanwonenden en brandweer in de zijweg Schoolstraat (naast Schoolstraat huisnr. 1).

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 24

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik - week 23

  Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in Awb artikel 3.41 bekend dat de volgende melding is ontvangen en akkoord bevonden:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 23

  Aken verleent vergunning voor bouw derde windmolen

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking jaarstukken 2015 - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de jaarstukken 2015 met bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden. 

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 22

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 21

  Aken verleent vergunning voor bouw windmolens

  Het gemeentebestuur van Stadt Aachen heeft vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van twee installaties voor de winning van windenergie. De beide windmolens hebben een ashoogte van 140 meter (totale hoogte 196 m) en worden geplaatst op de gebieden van de wind-concentratiezones aan de Laurensberger straβe/Alter Heerler Weg. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 21

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 21

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 19

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

  Voor kappen twee bomen
  Locatie Van den Hovestraat 5 6351 LP Bocholtz             
  Verzenddatum 25-04-2016
  Dossiernummer 60911

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Drank en horecawet week -18

  De burgemeester van Simpelveld maken bekend dat er een vergunning is verleend op basis van de Drank- en Horecawet voor de volgende inrichting: 

  Lees meer
 • Inzage vastgesteld bestemmingsplan oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd week -18


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 21 april 2016 het bestemmingsplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’ heeft vastgesteld en ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 17

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld, Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 17

  De burgemeester en burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning en ontheffingen zijn verleend op 18 april 2016 voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Leegstandswet Vergunningen Week -16

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de woning aan St. Georgestraat 26 te Simpelveld en de woning aan de Julianastraat 1a te Bocholtz in het kader van artikel 15 van de Leegstandwet een leegstandwetvergunning hebben verleend voor de periode van 5 jaar, ingaande op 13 april 2016. 

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor: legalisatie hekwerk  
  Locatie: Kanthuisstraat 9 6369 SM Simpelveld    
  Dossiernummer: 60920

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 mei 2016.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Rectificatie

  BESCHIKKING AMBTSHALVE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.19 Wet BRP, over tot ambtshalve inschrijving in de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.38 van de Wet BRP. 

  Naam en voorletters geboortedatum datum inschrijving
  S.P.Engels 14 juni 1987 2 maart 2016

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen week -14

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 13

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 13

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve inschrijving in de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen Week -12

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementen vergunning Week -10

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week- 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenkalender Week- 9

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij op 16 februari 2016  de voorlopige Evenementenkalender voor 2016 hebben vastgesteld.

  Wanneer de evenementen plaatsvinden, is in te zien via www.simpelveld.nl 

 • Verkiezingsborden week- 9

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 februari 2016  nieuwe regels hebben vastgesteld voor het plaatsen van verkiezingsborden. De nieuwe regels voor verkiezingsborden treden één dag na bekendmaking in werking.

  Voor informatie over de nieuwe regels kunt u ons bellen, telefoon 14 045. 

 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week- 9

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 7

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 7

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 6

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Integraal handhavingsbeleidsplan 2014 - 2018 - week 6

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Simpelveld op 20 februari 2014 het ‘Integraal Handhavingsbeleidsplan 2014 - 2018’ heeft vastgesteld.

  Lees meer
 • Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Koolhoverweg 30" - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 28 januari 2016 het bestemmingsplan ‘Koolhoverweg 30’ in Bocholtz ongewijzigd heeft vastgesteld. 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 6

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • RECTIFICATIE ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2016" - week 6

  Dit betreft een rectificatie van de publicatie in de Staatscourant dinsdag 2 februari 2016 omdat in deze publicatie abusievelijk niet was aangegeven dat tevens mondelinge zienswijzen ingediend kunnen worden.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Besluit inritconstructie particulieren 2016

  Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 26 januari 2016 een besluit genomen over het handelen bij aanvragen van een inritconstructie voor particulieren. 

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2016", Simpelveld

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat vanaf woensdag 3 februari 2016 tot en met 15 maart 2016 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt (volgens artikel 3.8 Wro). 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 4

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 4

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit Milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld aan de Raffelsbergweg 6 te 6369 XV  Simpelveld. 

  Lees meer
 • Kennisgeving: stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend, dat Nederlanders die buiten Nederland wonen kunnen deelnemen aan de stemming voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

  Lees meer
 • Kennisgeving: inlichtingen betreffende registratie als kiezer, Landelijk Referendum 2016 - week 4

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat iedere inwoner van deze gemeente bij Afdeling Dienstverlening, Markt 1 de inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd.

  Lees meer
 • Kennisgeving: stemmen per brief, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

  De burgemeester van Simpelveld brengt het volgende ter openbare kennis:

  Lees meer
 • Kennisgeving: stemmen met een kiezerspas, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

  Lees meer
 • Kennisgeving: stemmen bij volmacht, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat het bij de aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. 

  Lees meer
 • Kennisgeving: adressen stemlokalen, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend, dat voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij vergunning hebben verleend, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit Milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen en dat – op verzoek van de vergunninghouder – de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) deels is ingetrokken van het agrarisch bedrijf op de locatie Koolhoverweg 41 te Bocholtz.

  Lees meer
 • Inzage ontwerp Structuurvisie wonen Zuid Limburg - week 2

  De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In dit kader maakt het college van gemeente Simpelveld bekend dat de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verband houdende met het verminderen van het dierenbestand) hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 2

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

  Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg inclusief tijdelijke brug. 

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 53

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP)

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 53

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 53

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Handboek evenementen - week 53

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben op 15 december 2015 het handboek Evenementen vastgesteld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 53

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Bekendmaking belastingverordeningen - week 52

  Op 17 december 2015 heeft de raad de volgende verordeningen vastgesteld:

  • verordening op de heffing en de invordering van leges 2016;
  • verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelastingen 2016.
  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 52

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 52

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Beleid ‘nevenactiviteiten bij agrariërs’ ingetrokken - week 52

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in haar vergadering van 15 december 2015 het beleid ‘nevenactiviteiten bij agrariërs’ heeft ingetrokken tot het moment dat nieuw, aanvullend beleid begin 2016 is vastgesteld. Het beleid is dan ook vanaf 15 december 2015 niet meer geldend.

  Lees meer
 • Bekendmaking besluit aanwijzing dagen collectieve festiviteiten 2016 week -51

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van 
  8 december 2015 met toepassing van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft vastgesteld dat de volgende dagen in 2016 zijn aangewezen als collectieve festiviteit, waarbij het is toegestaan om van de vigerende geluidsgrenswaarden af te wijken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Inzage ontwerpbestemmingsplan 'oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd'


  Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf woensdag 9 december 2015 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’ zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • bekendmaking belastingverordeningen week-50

  Bij raadsbesluit van 12 november 2015 (nr. VII-53) zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  Lees meer
 • Bekendmaking belastingverordeningen week-50

  Bij raadsbesluit van 12 november 2015 (nr. VII-53) zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld Week - 49

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -49

  De gemeente Simpelveld wil haar kapbeleid gaan moderniseren. In de huidige situatie is voor elke boom een kapvergunning nodig, ongeacht of het om een monumentale boom gaat of om een slecht ontwikkeld exemplaar dat eigenlijk geen toekomst heeft. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Drank en horecawet week -47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Drank- en Horecawet een paracommercie vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -46

  De gemeente Simpelveld wil haar kapbeleid gaan moderniseren.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -46

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 46

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week-45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

       Voor              : Realiseren bedrijf aan huis
       Locatie        : Huls 60 6369 EX Simpelveld
       Datum ontvangst   : 23-10-2015
       Dossiernummer     : 55514

      Voor         : bouwen woning
      Locatie     : De Pomerio 2 6351 EK Bocholtz
      Datum ontvangst   : 22-10-2015
      Dossiernummer     : 55612

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

  Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen, telefoon 14 045.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementen vergunningen Week- 45

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Melden evenementen 2016 - week 44

  Iedereen die voornemens is om in gemeente Simpelveld in 2016 een groot evenement te organiseren, moet dat vóór 1 november 2015 melden bij de gemeente.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, drank- en horecawet - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 43

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ontwerp-bestemmingsplan "Koolhoverweg 30"- week 43

  Vanaf woensdag 21 oktober 2015 ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Koolhoverweg 30 in Bocholtz’ ter inzage.

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van gemeente Simpelveld (BRP) - week 42

  Gemeente Simpelveld heeft het voornemen onderstaande personen ambtshalve uit te schrijven uit haar basisregistratie personen.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 41

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 41

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Gemeenten hebben ook de bevoegdheid om te bepalen wanneer zij dit instrument daadwerkelijk toepassen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 40

  Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Huls in Simpelveld.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 40

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Vooraankondiging bestemmingsplan - week 40

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Simpelveld kennis van het feit dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het volgende gebied:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 39

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 39

  Op grond van artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet (DHW) kan de burgemeester ontheffing verlenen van de horeca beperkende bepalingen in afdeling 8A van de Algemene plaatselijke verordening ten aanzien van para-commerciële rechtspersonen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Leegstandwet - week 38

  De burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld hebben besloten:

  Lees meer
 • Tijdelijke reclame-uitingen - week 38

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben nieuwe regels opgesteld rondom tijdelijke reclame-uitingen op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Vooraankondiging structuurvisie wonen Zuid-Limburg Week -37

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg op te stellen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor: kappen van een esdoorn
   Locatie Jacobusstraat 28, 6351 LC Bocholtz
   Datum ontvangst: 21 augustus 2015
   Dossiernummer: 52815
  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor: plaatsen van een carport
   Locatie: Kerkeveld 32, 6351 LA Bocholtz
   Verzenddatum : 24 augustus 2015
   Dossiernummer : 48300
  • Voor: realiseren van een mantelzorgwoning
   Locatie: Wilhelminastraat 33, 6351 GN Bocholtz
   Verzenddatum : 27 augustus 2015
   Dossiernummer : 47876
  Lees meer
 • Vooraankondiging week-36

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Simpelveld kennis van het feit dat een compact bestemmingsplan (zogenaamd postzegelplan) wordt voorbereid.

  Het plangebied ligt aan de Koolhoverweg 30, 6351 JD in Bocholtz, gemeente Simpelveld. 
  Het plan betreft in hoofdzaak de uitbreiding van het bestaande bouwblok aan de westzijde, ten behoeve van de bouw van een nieuwe ligboxenstal.

  Het plan is in de fase van de vroege planvoorbereiding. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro wordt erop gewezen dat er op dit moment dan ook géén stukken ter inzage liggen en dat er in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen. 
   
  Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving van de gemeente Simpelveld, de heer. L.C. de Vor (045-544 83 50). 

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor Het aanbrengen van gevelbelettering met LED-verlichting
  Locatie Markt 1, 6369 AH Simpelveld
  Verzenddatum 12 augustus 2015
  Dossiernummer 52130
  Voor Uitbreiden woning en plaatsen dakkapel
  Locatie Baaksstraat 39, 6369 HG Simpelveld
  Verzenddatum 14 augustus 2015
  Dossiernummer 46185
  Voor Realiseren praktijk aan huis
  Locatie Waalbroek 46, 6369 TE Simpelveld
  Verzenddatum 21 augustus 2015
  Dossiernummer 49399
  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 35

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 
  •    Jubileumfeest SV Simpelveld ’50 jaar supportersclub - 95 jaar SV Simpelveld’. Het evenement vindt plaats van 11 tot en met 13 september 2015 op het terrein van SV Simpelveld (Sportlaan 5, Simpelveld).
  •    Jubileumfeest BVV Kalk aan de Books K.E. Het evenement vindt plaats van 18 tot en met 20 september 2015 op de parkeerplaats van de sportcomplexen aan de Aretsbosweg in Bocholtzerheide. Er zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht tijdens het evenement. 
  De stukken liggen vanaf 18 augustus 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 35

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Leegstandwet vergunningen - week 34

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de woning aan de Dr. Nolenstraat 6a te 6351 GM Bocholtz in het kader van artikel 15 van de Leegstandswet een leegstandwetvergunning hebben verleend voor de periode van 5 jaar, ingaande op 1 augustus 2015.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 34

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  - Wielerweekend Bocholtz 2015. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 september 2015 op de locatie Wilhelminastraat. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

  - CD presentatie in horecalokaliteit ‘The Hills’. Op 5 september 2015 wordt van 18.00 uur tot 00.00 uur een friteskraam geplaatst in de Kapelstraat.

  De stukken liggen vanaf 12 augustus 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Voor: het plaatsen van een carport

  Locatie: Kerkeveld 32 te 6351 LA Bocholtz
  Datum ontvangst: 16 juli 2015
  Dossiernummer: 48300

  Voor: kappen acer

  Locatie: Stevensweg 9 6351 AV Bocholtz
  Datum ontvangst: 28 juli 2015
  Dossiernummer: 51776

  Voor: legalisatie gebruik vakantiewoningen voor permanente bewoning

  Locatie: Irmstraat 55 a t/m d 6369 VM Simpelveld
  Datum ontvangst: 28 juli 2015
  Dossiernummer: 51831

  Voor: het aanbrengen van gevelbelettering met LED-verlichting

  Locatie: Markt 1 6369 AH Simpelveld
  Datum ontvangst: 5 augustus 2015
  Dossiernummer: 52130

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 33

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Voor: milieuvergunning ZLSM + melding Activiteitenbesluit
  Locatie: Z.L.S.M.-Bedrijf B.V, Stationstraat 18-22, 6369 VJ  Simpelveld
  Datum besluit: 29 juli 2015
  Zaaknummer: 40744

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 33

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Activiteitenbesluit
  Voor: milieuvergunning ZLSM + melding Activiteitenbesluit
  Locatie: Z.L.S.M.-Bedrijf B.V., Stationstraat 18 - 22, 6369 VJ  Simpelveld

  Datum melding: 7 mei 2014
  Zaaknummer: 2015-0045

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor: bedrijfsmatige activiteit aan huis, te weten een pedicure schoonheidssalon
  Locatie: Irenehof 6 te 6351 AZ Bocholtz
  Verzenddatum: 21 juli 2015
  Dossiernummer: 50420

  Voor: uitbreiden winkel
  Locatie: Kloosterstraat 29/31 6369 AA Simpelveld
  Verzenddatum: 22 juli 2015
  Dossiernummer: 21995

  Voor: het kappen van twee wilgen
  Locatie: Wijnstraat 21 6369 GJ Simpelveld
  Verzenddatum: 29 juli 2015
  Dossiernummer: 48963

  Voor: realiseren garage en tuinafscheiding
  Locatie: Vincentiusstraat 1 6351 LE Bocholtz
  Verzenddatum: 3 augustus 2015
  Dossiernummer: 46924

  Voor: kappen wilde kers
  Locatie: Bouwensstraat 10 6369 BG Simpelveld
  Verzenddatum: 6 augustus 2015
  Dossiernummer: 49829

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor: het verbouwen van de garage tot mantelzorgwoning                                                                                                                                                                                       Locatie: Wilhelminastraat 33 6351 GN Bocholtz                                                                                                                                                                                              Dossiernummer: 47876          

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 33

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Buurtbarbecue 2015. Het evenement vindt plaats op zaterdag 12 september 2015 op de locatie Persoonstraat te Bocholtz. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.

  Buuttereednergala 2015 ‘Laachentere ut joar oes’. Het evenement vindt plaats op zondag 27 december 2015 in de Harmoniezaal, Dr. Nolenstraat 5a te Bocholtz.

  De stukken liggen vanaf 29 juli 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week-30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor : uitbreiden van de woning
  Locatie: Bombaard 19 te 6351 MA Bocholtz
  Verzenddatum       : 10 juli 2015
  Dossiernummer     : 47857

  Voor  : realiseren van een erfafscheiding
  Locatie: Elf Schoorstenen 2 te 6351 MD Bocholtz
  Verzenddatum       : 17 juli 2015
  Dossiernummer     : 48529

  Lees meer
 • Ingediende aanvagen voor een omgevingsvergunning Week -30

   

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

       Voor                : kappen boom
       Locatie            : Irenehof t.o. 38 Bocholtz
       Datum ontvangst   : 9 juli 2015
       Dossiernummer     : 50744

  Lees meer
 • Kampeer ontheffing Week-30

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat er een tijdelijke kampeerontheffing is verleend aan:

  ZLSM. De kampeerontheffing is verleend voor het VOBULA kamp dat plaats vindt in de periode 25 juli 2015 tot en met 8 augustus 2015 op het terrein van de ZLSM. (stationsstraat 22 te Simpelveld). De ontheffing is verleend op 9 juli 2015.

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week-30

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • 59e oogstdankfeest ‘Mei I Vaare’ 2015. Het evenement vindt plaats op 22 en 23 augustus 2015 op de locatie Heiweg 1 te 6351 HP Bocholtz. Op 23 augustus 2015 vindt tussen 11:00 uur en 14.30 uur een optocht plaats. De route is: vanaf de kerk Bocholtz – Pastoor Neujeanstraat –  Heiweg – Pastoor Neujeanweg – Julianastraat – Wilhelminastraat- Doctor Nolensstraat – Heiweg. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
  • Processie um d’r Paum. De processie vindt plaats op zondag 6 september 2015. Tijdens het evenement zijn de volgende straten afgesloten voor verkeer, behalve voor voetgangers: ‘Overhuizerstraat, Paumstraat en Emmastraat te Bocholtz’ van 06.00 uur tot 13.00 uur.
  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer Week-30

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week- 29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  •    Voor        : plaatsen kleine windturbine
       Locatie        :Gillissenstraat 8, 6369 ER Simpelveld
      Datum ontvangst    : 22-06-2015
      Dossiernummer    : 50394

  •    Voor        : pedicure-/schoonheidssalon aan huis
       Locatie        : Irenehof 6, 6351 AZ Bocholtz
      Datum ontvangst    : 30-06-2015
      Dossiernummer    : 50420

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

   

 • Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Week-29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

  Voor: kappen wilg
  Locatie: Vincentiusstraat 26, 6351 LE Bocholtz 
  Verzenddatum: 06-07-2015
  Dossiernummer: 47681

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 29

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:
  •    Kampweek Kindervakantiewerk 2015. Het evenement vindt plaats van 24 tot 28 augustus 2015 op het terrein van Sportclub ’25 en PHV de Speurder in Bocholtz. 

  •    Open Monumentendag 2015. Het evenement vindt plaats op 13 september 2015 in en rondom het voormalig gemeentehuis ‘Op de Boor’ en de Wilhelminastraat. 

  •    Straatfeest Giezerstraat 2015. Het evenement vindt plaats op 8 augustus 2015 in de Giezerstraat in 6369 HD Simpelveld. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.

  Lees meer
 • Kennisgeving "troebadoer", Week -29 -2015


  Eenzijdig parkeerverbod Elf Schoorstenen ter hoogte van huisnummer 29

  In verband met het garanderen van de verkeersveiligheid, het waarborgen van de functionaliteit van de weg en het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten in Simpelveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging start planMER-procedure en voorontwerpbestemmingsplan "buitengebied 2015" Week -29

  Verlening inzage
  Sinds 1 juli 2015 ligt het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2015 met de bijbehorende de notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage. Het analoge exemplaar was echter pas beschikbaar op woensdag 8 juli. Daarom hebben wij besloten om de inzagetermijn met 6 weken te verlengen. 

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -29

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Activiteitenbesluit
  Voor:        het veranderen van een landbouwbedrijf
  Locatie:     aan de Oude Molenstraat 7 in Simpelveld.
  Zaaknummer:     50532

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  •    Voor        : Realiseren aanbouw en dakkapel
       Locatie        : Baaksstraat 39, 6369 HG Simpelveld
      Datum ontvangst    : 29-06-2015
      Dossiernummer    : 46185

  •    Voor        : aanpassen pinbox
       Locatie        : Parklaan 1, 6369 AX Simpelveld
      Datum ontvangst    : 09-06-2015
      Dossiernummer    : 49205

  Lees meer
 • Wet kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure.Week -28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  •   Voor        : aanpassen pinbox
      Locatie        : Parklaan 1, 6369 AX Simpelveld
      Verzenddatum    : 02-07-2015
      Dossiernummer    : 49205

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 28

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  •    Straatfeest 2015 van Straatvereniging ’t Pannes. Het evenement vindt plaats op zaterdag 4 juli 2015 op de locatie Panneslagerstraat nr. 12 t/m 36. Tijdens het evenement zal de Panneslagerstraat plaatselijk afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. 
  •    Romeins Festival Sempervivetum 2015. Het evenement vindt plaats op 18 en 19 juli 2015 in het park de Bongerd aan de Zandberg in Bocholtz. Tijdens het evenement zal de Zandberg en Steenberg afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.
  •    Adventsmarkt van de Kon. Philharmonie Bocholtz. Het evenement vindt plaats op zondag 22 november 2015 in de Harmoniezaal Bocholtz, Dr. Nolenstraat 5a, 6351 GL Bocholtz.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  •    Voor        : uitbreiden woning
       Locatie        : Bombaard 19 6351 MA Bocholtz
      Datum ontvangst    : 18-06-2015
      Dossiernummer    : 47857

  •    Voor        : uitbreiden winkel
       Locatie        : Kloosterstraat 29/31 6369 AA Simpelveld.
      Datum ontvangst    : 18-06-2015
      Dossiernummer    : 21995

  •    Voor        : kappen wilde kers
       Locatie        : Bouwensstraat 10 6369 BG Simpelveld.
      Datum ontvangst    : 18-06-2015
      Dossiernummer    : 49829

  •    Voor        : realiseren bedrijf aan huis
       Locatie        : Min. Ruijsstraat 42 6351 CK Bocholtz
      Datum ontvangst    : 24-06-2015
      Dossiernummer    : 49955

  Lees meer
 • Kennisgeving start planner -procedure en voorontwerpbestemmingsplan 'BUITENGEBIED' 2015

  De gemeente Simpelveld bereidt een actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, in combinatie met het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven en woningen staat voorop

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  •    Voor        : bouwen garage
       Locatie        :Vincentiusstraat 1 6351 LE Bocholtz
      Datum ontvangst    : 08-06-2015
      Dossiernummer    : 46924

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure. Week-26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  •    Voor        : praktijk aan huis    
       Locatie        : Grachtstraat 17 te 6369 AL Simpelveld
      Verzenddatum    : 11 juni 2015
      Dossiernummer    : 43449

  •    Voor        : kappen tien berken    
       Locatie        : Stampstraat 50 te 6369 BE Simpelveld
      Verzenddatum    : 17 juni 2015
      Dossiernummer    : 47114

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 26

  Onderstaande personen worden ambtshalve uitgeschreven uit de BRP van gemeente Simpelveld (conform artikel 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Kennisgeving aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  •    Voor        : kappen twee wilgen
       Locatie        : Wijnstraat 21, 6369 GJ Simpelveld
      Datum ontvangst    : 04-06-2015
      Dossiernummer    : 48963

  •    Voor        : realiseren mantelzorgwoning
       Locatie        : Wilhelminastraat 33, 6351 GN Bocholtz
      Datum ontvangst    : 08-06-2015
      Dossiernummer    : 47876

  Lees meer
 • Leegstandwet Vergunningen Week-25

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de woning aan de Steenberg 1 in 6351 AP Bocholtz in het kader van artikel 15 van de Leegstandswet een leegstandwetvergunning hebben verleend voor de periode van 5 jaar, ingaande op 9 juni 2015.  

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 25

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 
  •    Buurtbarbecue ‘Um de Baan’ Het evenement vindt plaats op zaterdag 4 juli van 18.00 – 23.00 uur, op de locatie De Baan in 6361BK Bocholtz. Tijdens het evenement zal de Baan vanaf huisnummer 31 afgesloten worden voor alle verkeer.

  •    Tentfeest Sportclub ’25. Het evenement vindt plaats van vrijdag 18 juni tot en met 22 juni 2015, op de parkeerplaats aan de Aretsbosweg in Bocholtzerheide. Tijdens het evenement zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. 

  Lees meer
 • Parkeerverbodzone in De Pomerio en op het Bongerdplein in Bocholtz Week -25

  Parkeerverbodzone in De Pomerio en op het Bongerdplein in Bocholtz

  In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg, het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten en ten behoeve van het reduceren van de snelheid hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

  Lees meer
 • Bekendmaking Week -25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de jaarstukken 2014 en bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden. De raadsvergadering is op 25 juni 2014.

  De jaarstukken 2014 en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u zelf een exemplaar van de jaarstukken? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: jaarstukken 2014). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. Daarvoor moet u € 51,- betalen.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure. Week-24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  •    Voor        : realiseren pinbox
       Locatie        : Parklaan1, 6369 AX Simpelveld
       Verzenddatum    : 20-05-2015
       Dossiernummer    : 45987

  •    Voor        : realiseren kelder
       Locatie        : Moogstraat 13, 6369 HC Simpelveld
       Verzenddatum    : 04-06-2015
       Dossiernummer    : 45293

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 24

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement ontheffing is verleend: 

  Lees meer
 • Gemeenschappelijke regeling 'het gegevenshuis' Week -24

  Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Simpelveld maken bekend dat zij op 2 december 2014 en 21 april 2015 en op 29 januari 2015 hebben besloten tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling ‘Het Gegevenshuis’ respectievelijk tot het verlenen van toestemming voor het treffen van die gemeenschappelijke regeling. 

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week -24

  Instellen van een 30 km zone in de Min. Ruijsstraat, Gasthof, Oude Smedestraat, Op de Klinkert, Op de Weijer, Emmastraat, Paumstraat, Hofstraat en de Overhuizerstraat te Bocholtz

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week -24

  Instellen van een 30 km zone in de Min. Ruijsstraat, Gasthof, Oude Smedestraat, Op de Klinkert, Op de Weijer, Emmastraat, Paumstraat, Hofstraat en de Overhuizerstraat te Bocholtz

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  •    Voor        : uitbreiden woning
       Locatie        : Patersweg 5 te 6351 EX Bocholtz
      Datum ontvangst    : 19 mei 2015
      Dossiernummer    : 48288

  •    Voor        : carport
       Locatie        : Kerkeveld 32 te 6351 LA Bocholtz
      Datum ontvangst    : 19 mei 2015
      Dossiernummer    : 48300

  Lees meer
 • Kennisgeving beslistermijn,Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor                : plaatsen erfafscheiding met overkapping    
  Locatie            : Sweijer 36 6369 SL Simpelveld    
  Dossiernummer         : 45664    

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 juli 2015

   

 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen van de Gemeente Simpelveld (BRP)

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere procedure Week-22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  •   Voor        : een carport, terrasoverkapping en vervangen dak
      Locatie        : Bosschenhuizen 2 te 6369 BK Simpelveld
      Verzenddatum    : 19 mei 2015
      Dossiernummer    : 44331

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week-22

 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor                : Realiseren kelder    
  Locatie            : Moogstraat 13 6369 HC Simpelveld    
  Dossiernummer         : 45293    

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 juni 2015

 • Evenementenvergunning

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  • Kunstig Spektakel. Het evenement vindt plaats op 31 mei 2015 in cultuurhuis de Klimboom en de parkeerplaats aan de Dr. Ottenstraat. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen. 

  Lees meer
 • Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken de Nieuwe Gaastraat in Simpelveld Week-22

  Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  * instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Nieuwe Gaasstraat ter hoogte van huisnummer 9 in Simpelveld.

  Lees meer
 • Geslotenverklaring vrachtauto's uitgezonderd bestemmingsverkeer Waalbroek. Week-22

  Er is een verzoek ingediend om in de Waalbroek in Simpelveld een gesloten verklaring voor vrachtauto’s in te stellen uitgezonderd bestemmingsverkeer. De huidige situatie in de Waalbroek, Waalbroekerweg en Waalbroekerzijweg levert voor vrachtverkeer regelmatig gevaarlijke situaties op. 

  Lees meer
 • Kennisgeving Bouw windmolens Richterig / Laurensberg Week-22

  Bij de stad Aken is een vergunning aangevraagd voor de bouw van vier windmolens langs de landsgrens, in de stadsdelen Richterig en Laurensberg. 
  Tot en met 3 juli 2015 kunt u schriftelijk bezwaren tegen het project indienen. De volledige tekst van de bekendmaking, inclusief de aanvraag en de informatie over het indienen van bezwaren, ligt van 20 mei tot en met 19 juni 2015 op diverse plekken publiekelijk ter inzage, onder andere in het gemeentehuis van Simpelveld, Markt 1 in Simpelveld. 
  U kunt de bekendmaking ook vinden op www.simpelveld.nl bij Actueel/Bekendmakingen.

   

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure. Week-21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  •    Voor        : het kappen van een berkenboom
       Locatie        : Merovingenstraat 5 te 6369 CD Simpelveld
      Verzenddatum    : 8 mei 2015
      Dossiernummer    : 45106

  •    Voor        : het kappen van twee bomen
       Locatie        : Waalbroek ongenummerd te Simpelveld
      Verzenddatum    : 8 mei 2015
      Dossiernummer    : 45131


  •    Voor        : het kappen van een prunus avium
       Locatie        : St. Remigiusstraat ongenummerd te Simpelveld
      Verzenddatum    : 12 mei 2015
      Dossiernummer    : 45290


  De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden
  Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
  Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  •    Voor        : het kappen van een wilg
       Locatie        :Vincentiusstraat 26 6351 LE Bocholtz
       Datum ontvangst    : 01-05-2015
       Dossiernummer    : 47681

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
  Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045

 • Bekendmaking

  De raad maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 23 april 2015 het lokaal evenementen beleid heeft vastgesteld. Dit beleid beschrijft de kaders waarbinnen evenementen kunnen worden georganiseerd.
  Het besluit treedt in werking op 20 mei 2015. Het besluit en de nota lokaal evenementenbeleid liggen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen. De beleidsnota vindt u ook op www.simpelveld.nl onder ‘bestuur/regelgeving’.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Week -20

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  •    Voor        : kappen tien berken
       Locatie        : Stampstraat 50 6369 BE Simpelveld
       Datum ontvangst    : 23-04-2015
       Dossiernummer    : 47114

  Lees meer
 • Kennisgeving Beschikking, Wet algemene bepalingen Week -19


  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  •    Voor        : plaatsen dakkapel
        Locatie        : Pannisserweide 15 6369 GW Simpelveld
       Verzenddatum    : 30-04-2015
       Dossiernummer    : 44160


  •    Voor        : realiseren dakterras 
       Locatie        : Stationstraat 13 6369 VG Simpelveld
       Verzenddatum    : 01-05-2015
       Dossiernummer    : 44152

  Lees meer
 • Kennisgeving Beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor     :         plaatsen keerwandconstructie
  Locatie :         Hulsbergweg (achterzijde Verzetstraat) te Simpelveld
  Verzenddatum:    15 april 2015
  Zaak     :         41171

  Lees meer
 • Leegstandwet Week -19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Leegstandwet hebben besloten om een leegstandwetvergunning te verlenen:

  Voor                       : Persoonstraat 16 te 6351 EM Bocholtz
  Dossiernummer    :  45212
  Verzenddatum        :  23 april 2015

  De hiervoor genoemde beschikking met de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld en is elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
  Tevens kunt u gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond een voorlopige voorziening vragen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

 • Evenementenvergunning Week -18

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

   

  Een markt naast de kermis van Bocholtz. Het evenement vindt plaats op 17 mei 2015 van 11.00 uur tot 18.00 uur op de locatie Wilhelminastraat (vanaf Julianastraat tot Beatrixstraat). Tijdens het evenement is de Wilhelminastraat voor verkeer, behalve voetgangers afgesloten van 07.00 uur tot 20.00 uur.

   

  Een muziek activiteit tijdens de kermis van Bocholtz. De activiteit vindt plaats op 16 en 17 mei 2015 van 11.00 uur tot 00.00 uur in de Wilhelminastraat.

   

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteiten besluit milieubeheer Week -18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) reguliere voorbereidingsprocedure

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Inzage vastgestelde bestemmingplan "kernen gemeente Simpelveld Week-18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’ gewijzigd heeft vastgesteld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

       Voor                         : renovatie balkons, gevels en entrees
       Locatie                     : Steenbergervoetpad 5 t/m 29, 6351 EA Bocholtz
       Verzenddatum       : 17-04-2015
       Dossiernummer     : 45998

       Voor                       : realiseren kelder
       Locatie                   : Paumstraat 54, 6351 BC Bocholtz
       Verzenddatum       : 23-04-2015
       Dossiernummer     : 42257

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor                       : renovatie balkons, gevels en entrees
  • Locatie                   : Steenbergervoetpad 5 t/m 29, 6351 EA Bocholtz
   Datum ontvangst   : 08-04-2015
   Dossiernummer     : 45998

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  • Voor                      : kappen twee heesters
  • Locatie                  : Schilterstraat ongen. in Simpelveld
   verzenddatum       : 17-04-2015
   Dossiernummer     : 44103

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.

   

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procesdure Week -17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor                       : kappen van vier bomen
   Locatie                   : Norbertijnenstraat 47, Simpelveld (speeltuin)
   Verzenddatum       : 10-04-2015
   Dossiernummer     : 42470
    
  • Voor                       : kappen van acht bomen
   Locatie                   : Schuttershof ongenummerd in Bocholtz
   Verzenddatum       : 16-04-2015
   Dossiernummer     : 45942
    
  • Voor                       : kappen van vijf bomen
   Locatie                   : Parklaan ongenummerd in Simpelveld
   Verzenddatum       : 17-04-2015
   Dossiernummer     : 44007
    
  • Voor                      : kappen van twee bolacacia’s
   Locatie                  : Vroenhofstraat t/o no. 9 in Simpelveld
   Verzenddatum       : 17-04-2015
   Dossiernummer     : 44029
  • Voor                       : kappen van twee bomen
   Locatie                   : Oude Smedestraat ongen. in Bocholtz
   Verzenddatum       : 17-04-2015
   Dossiernummer     : 44107
  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

   Voor: het veranderen van de bestaande rundveehouderij
  Locatie: Koolhoverweg 28A, 6351 JD Bocholtz
  Datum ontvangst: 26‐02‐2015
  Dossiernummer: 44465

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

 • Besluit vaststelling "Beleidsregel en afwegingskader illegale permanente bewoning van recreatiewoningen Week -17

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 13 januari 2015 de “Beleidsregel en afwegingskader illegale permanente bewoning van recreatiewoningen” hebben vastgesteld.

  Deze beleidsregel en het afwegingskader kunnen in een aantal gevallen de mogelijkheid bieden tot formele legalisatie en vergunningverlening. Hiervoor moet dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. Ieder aanvraag wordt individueel getoetst. Tegen te nemen besluiten, weigering of toewijzing, is bezwaar en beroep mogelijk.

  Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 22 april bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen. Het besluit is ook te raadplegen via www.simpelveld.nl

   

   

   

 • Evenementenvergunningen Week- 16

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor   : het kappen en rooien van 8 bomen
   Locatie                   : Schuttershof ongenummerd te Bocholtz
   Datum ontvangst   : 9 april 2015
   Dossiernummer     : 45942
  Lees meer
 • Bekendmaking Week-16

  Besluit vaststelling beleidsregels optreden tegen permanente bewoning in panden die niet voor woondoeleinden bestemd zijn.

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 februari 2015 het besluit “Aanpak inschrijven in panden die niet voor woondoeleinden bestemd zijn” hebben vastgesteld. Het besluit geeft nadere beleidsregels voor de uitvoering van de Nota “Permanente bewoning recreatiewoningen/ verblijven” (raad, 15 maart 2007).De gemeente treedt op tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Burgemeester en wethouders hebben nu opdracht gegeven om op korte termijn de uitvoering van een handhavingstraject voor te bereiden.

  Het besluit treedt in werking op 15 april 2015. Het besluit en de beleidsregels liggen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen. De beleidsregels vindt u ook op www.simpelveld.nl onder ‘bestuur/regelgeving’.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : plaatsen hekwerk met overkapping
    Locatie  : Sweijer 36, 6351 SL Simpelveld
   Datum ontvangst : 31-03-2015
   Dossiernummer : 45664

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : plaatsen hekwerk met overkapping
    Locatie  : Sweijer 36, 6351 SL Simpelveld
    Datum ontvangst : 31-03-2015
    Dossiernummer : 45664

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Gasthof ongenummerd Bocholtz
    Verzenddatum : 24-03-2015
    Dossiernummer : 44220

  • Voor  : het wijzigen van de gevelafwerking van een nieuwbouwwoning
    Locatie  : De Pomerio 8, Bocholtz
    Verzenddatum : 24-03-2015
    Dossiernummer : 45116

  • Voor  : het het kappen van drie bomen
    Locatie  : Prickart 39, 6351 AE Bocholtz
    Verzenddatum : 02-04-2015
    Dossiernummer : 43226

  Lees meer
 • Rectificatie publicatiedatum verkeersbesluit parkeerverbod evenzijde Groeneweg

  In de Troebadoer van week 13 is abusievelijk vermeld, dat het verkeersbesluit met betrekking tot het parkeerverbod aan de evenzijde van de woningen in de Groeneweg, tussen de Verlengde Koolhoverweg en de Groeneweg huisnummer 38, in de Staatscourant gepubliceerd zou worden op 25 maart 2015. Deze datum is niet juist en moet worden vervangen door de datum 1 april 2015.

   

 • Ingedienden aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 14

   Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : kappen van een berk
    Locatie  : Merovingenstraat 5, 6369 CD Simpelveld
    Datum ontvangst : 13-03-2015
    Dossiernummer : 45106

  • Voor  : kappen van twee stuks Salix Alba
     Locatie  : Waalbroek ongenummerd (langs wegrand) in Simpelveld
     Datum ontvangst : 19-03-2015
     Dossiernummer : 45131

  • Voor  : het wijzigen van de gevelafwerking van een nieuwbouwwoning
    Locatie  : De Pomerio 8, Bocholtz
    Datum ontvangst : 16-03-2015
    Dossiernummer : 45116

  • Voor  : kappen prunus avium
    Locatie  : St. Remigiusstraat ongen. Simpelveld
    Datum ontvangst : 19-03-2015
    Dossiernummer : 45290

  • Voor  : realiseren kelder
    Locatie  : Moogstraat 13, 6369 HC Simpelveld
    Datum ontvangst : 20-03-2015
   Dossiernummer : 45293

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : kappen van een boom
    Locatie  : Gasthof ongenummerd Bocholtz
    Verzenddatum : 24-03-2015
    Dossiernummer : 44220

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen Week -14

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  Lees meer
 • Verkeers besluiten Week -13

  Parkeerverbod aan de evenzijde van de woningen in de Groeneweg tussen de Verlengde Koolhoverweg en de Groeneweg huisnummer 38.

  In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg, het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten en ten behoeve van het reduceren van de snelheid hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : plaatsen tweede dakkapel
    Locatie  : Pannisserweide 15, 6369 GW Simpelveld
    Datum ontvangst : 09-03-2015
    Dossiernummer : 44160

  • Voor  : onderkelderen woonhuis
    Locatie  : Paumstraat 54, 6351 BC Bocholtz
    Datum ontvangst : 09-03-2015
    Dossiernummer : 42257

  • Voor  : realiseren terras op garage
    Locatie  : Stationstraat 13, 6369 VG Simpelveld
    Datum ontvangst : 09-03-2015
    Dossiernummer : 44152

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: 

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat  een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen en dat – op verzoek van de vergunninghouder – de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) deels is ingetrokken van het agrarisch bedrijf op de locatie Bosschenhuizen 2 in Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014 Week - 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat met ingang van woensdag 18 maart het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Bocholtzerweg Actualisatie 2014” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt tijdens de openingstijden in het Gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure Week -11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : realiseren erfafscheiding bij een hoekwoning
   Locatie  : Rosaliestraat 2 te LG Bocholtz
  Verzenddatum : 2 maart 2015
  Dossiernummer : 43130

  • Voor  : het kappen van twee bomen (Catalpa en wilg) en het weigeren van
   het kappen van een boom ( fraxinus excelsior)
   Locatie  : Lerschenstraat 11 te 6369 BZ Simpelveld
  Verzenddatum : 3 maart 2015
  Dossiernummer : 42231

  Lees meer
 • Drank en horeca vergunningen Week -11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Drank- en Horecawet een paracommercie vergunning hebben verleend:

  • Voor  : Stichting Culturele Evenementen Simpelveld
   Locatie  : Dr. Ottenstraat 46 te 6369 VP Simpelveld
  Verzenddatum : 5 maart 2015
  Dossiernummer : 40935

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -11

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking,wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de volgende vergunning te verlenen:

  Voor   : aanleg talud
  Locatie  : Hulsbergweg (achterzijde Verzetstraat) te Simpelveld
  Verzenddatum : 3 maart 2015
  Dossiernummer : 41171

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : aanleggen amfibieenpoel
    Locatie  : Wijnstraat 21 te 6369 GJ Simpelveld
    Verzenddatum : 24 februari 2015
    Dossiernummer : 42705

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregisratie personen (BRP) Week -10

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week - 09

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : vernieuwen entree, kozijnen en vloer
    Locatie  :Heiweg 42 6351 HV Bocholtz
    Datum ontvangst : 11-02-2015
    Dossiernummer : 42357

  Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
  Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.

   

 • Evenementenvergunningen Week -09

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Verenigingsdag en clubkampioenschap schieten van Schutterij St. George. Het evenement vindt plaats op 13 en 14 juni 2014 op de  Sportlaan 2 te Simpelveld.

  • Koningsvogelschieten van Schutterij St. George. Het evenement vindt plaats op 6 september 2015 op de Sportlaan 2 te Simpelveld.

  • Eerste Heilige Communie 2015 te Simpelveld. Dit vindt plaats op 26 april 2015 van 9.30 uur tot 12.00 uur. De route is als volgt: vanaf de pastorietuin, Panneslagerstraat – Pastoriestraat – Vroenhofstraat – Irmstraat.

  Lees meer
 • Aandacht voor wegsleepregeling Week -09

  Vorig jaar heeft de gemeenteraad de wegsleepregeling vastgesteld. Deze wegsleepregeling geldt in de gehele gemeente. Wanneer voertuigen fout geparkeerd staan én daarmee hinder veroorzaken kunnen ze weggesleept worden.

  De gemeente is verplicht om ervoor te zorgen dat de regeling bekendgemaakt is. Dit is door publicatie in de gemeenteberichten gebeurd.
  Voor bezoekers aan onze gemeente moet het ook zichtbaar zijn dat in de gemeente de wegsleepregeling van toepassing is. Begin februari zijn hiervoor binnen de bebouwde kom bij de wegsleepregeling behorende borden geplaatst.


   

 • Voornemen Ambsthalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente simpelveld (BRP) Week -08

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -08

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : kappen drie bomen
    Locatie  : Prickart 39 6351 AE Bocholtz
    Datum ontvangst : 06-02-2015
    Dossiernummer : 43226

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -08

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het realiseren van een woonhuis
    Locatie  : Bocholtz kavel 5 project “Groeneboord”, De Pomerio 6
    Verzenddatum : 9 februari 2015
    Dossiernummer : 39604

  Lees meer
 • beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) week -07

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar tenminste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure week -07

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het realiseren van een woonhuis
    Locatie  : De Pomerio 8, Groeneboord kavel 4 te Bocholtz
    Verzenddatum : 5 februari 2015
    Dossiernummer : 40995

  • Voor  : het plaatsen van een tuinafscheiding
    Locatie  : Rosaliestraat 2 te 6351 LG Bocholtz
    Verzenddatum : 5 februari 2015
    Dossiernummer : 43130

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure week -07

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor  :   realiseren aanbouw aan een monument
  Locatie :   Baneheide 31 te 6353 AK Baneheide
  Verzenddatum:  30 januari 2015

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere procedure week -07

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verband houdende met het verminderen van het dierenbestand) hebben ontvangen:

  Voor: het agrarisch bedrijf
  Locatie:       Bosschenhuizen 2, 6369 BK Simpelveld
  Datum ontvangst:   5 januari 2015
  Dossiernummer:    41801

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -06

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : inpandige verbouwing/plaatsen koelcel
    Locatie  : Markt 13 6369 AH Simpelveld
    Datum ontvangst : 21-01-2015
    Dossiernummer : 42435

  • Voor  : het kappen van 4 bomen
    Locatie  : Norbertijnenstraat (speeltuin) te Simpelveld
    Datum ontvangst : 21-01-2015
    Dossiernummer : 42470

  • Voor  : aanleg amfibieënpoel
    Locatie  : Wijnstraat 21 6369 GJ  Simpelveld
    Datum ontvangst : 28-01-2015
    Dossiernummer : 42705

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-06

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : plaatsen erfafscheiding
    Locatie  : Salviastraat 2 6351 CE Bocholtz
    Verzenddatum : 20-01-2015
    Dossiernummer : 35895

  Lees meer
 • Voornemen ambsthalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) Week-06

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

  Naam    geb. datum  datum uitschrijving
  * A.L. Luijten   29-01-1987  29-01-2015

  Belanghebbenden kunnen ten aanzien van dit voornemen tot 26 februari 2015 schriftelijk een zienswijze indienen en/of aangifte doen van de verhuizing naar een nieuw adres.

 • Ingedienden aanvragen voor een omgevingsvergunning week -05

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : vervangen afsluiter door passtuk
    Locatie  : Wijnstraat ongen. Simpelveld
    Datum ontvangst : 08-01-2015
    Dossiernummer : 42135

  • Voor  : kappen drie bomen
    Locatie  : Lerschenstraat 11 6369 BZ Simpelveld
    Datum ontvangst : 06-01-2015
    Dossiernummer : 42231

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure week -05

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : kappen berk
    Locatie  : Pater Damiaanstraat ongen.
    Verzenddatum : 19-01-2015
    Dossiernummer : 38612

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen week -05

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Carnavalsoptocht Bocholtz. Het evenement vindt plaats op maandag 16 februari 2015 van 14.11 tot 17.00 uur. De optocht wordt vanaf 12.00 uur opgesteld in de Groeneweg en Kerkeveld. De route van de optocht is als volgt: Heiweg – dr. Nolensstraat – Wilhelminastraat – Julianastraat – Persoonstraat – Schoolstraat – Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat – Wilhelminastraat (ontbinding). Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

  • Carnavalsoptocht Simpelveld. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 februari 2015 van 13.33 uur tot 14.33 uur en op zondag 15 februari 2015 van 13:00 uur tot 18:00 uur.
  De route van de optocht op zaterdag14 februari 2015 is als volgt: schoolplein Scheelenstraat – Scheelenstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt – Marktstraat – Kloosterplein – Kloosterstraat – Vroenhofstraat en Irmstraat (ontbinding).
  De route van de optocht op zondag 15 februari 2015 is als volgt: Stampstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Dorpstraat –  Pastoriestraat – Vroenhofstraat – Kloosterstraat –  Schiffelderstraat – Schilterstraat – Oranjeplein – Stationstraat – Nieuwe Gaasstraat  – Irmstraat –       Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt (ontbinding). Opgesteld wordt in de Brandstraat – Hennebergerstraat en gedeelte Stampstraat.
  Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Voor de Brandstraat – Hennebergerstraat – gedeelte Stampstraat – Vroenhofstraat – Panneslagerstraat – Stationstraat – Markt wordt een parkeerverbod ingesteld. De wegsleepregeling is van kracht op de straten. De Markstraat verandert van verkeersrichting om de ontbinding van de optocht op zondag in goede banen te laten leiden.  Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

  • Carnavalsavond en –middag WDZ. Het evenement vindt plaats op vrijdagavond 13
    februari 2015 en zaterdagmiddag 14 februari 2015 in de kantine van de WDZ.

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit week -05

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

  Voor: het oprichten van de inrichting Aannemersbedrijf Leon Dumoulin BV
  Locatie: Bocholtzerweg 28a te Simpelveld
  Datum melding: 7 november 2014
  Dossiernummer: 39627

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) week-05

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 04

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : plaatsen luchtbehandelingskast op dak
    Locatie  :Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz
    Datum ontvangst : 05-01-2015
    Dossiernummer : 41690

  • Voor  : bouwen woning
    Locatie  : De Pomerio 6 (kavel 5) Bocholtz
    Datum ontvangst : 18-12-2014
    Dossiernummer : 39604

  • Voor  : bouwen woning
    Locatie  : De Pomerio 8 (kavel 4) Bocholtz
    Datum ontvangst : 10-12-2014
    Dossiernummer : 40995 

  Lees meer
 • Leegstandswet Vergunningen Week - 04

  LEEGSTANDWET VERGUNNINGEN

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de woning aan de Markstraat 8 te Simpelveld in het kader van artikel 15 van de Leegstandswet een leegstandwetvergunning hebben verleend voor de periode van 5 jaar, ingaande op 14 januari 2015. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen Week -04

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Carnavalsavond. Het evenement vindt plaats in de kantine van SV Simpelveld.

  De stukken liggen vanaf 14 januari 2015 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

   

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit Week -04

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

  Voor:  het veranderen (plaatsen en in gebruik nemen van een vulstation voor duikflessen in een bestaande ruimte) van het horecabedrijf Oud Zumpelveld
  Locatie:                     Irmstraat 23 te Simpelveld
  Datum melding:     31 december 2014
  Dossiernummer:   41633

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit Week -04

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

  Voor: het veranderen (het plaatsen en in gebruik nemen van een doseerinstallatie voor ijzerchloridesulfaat in het zuiveringsproces) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
  Locatie:                    Raffelsbergerweg 6 te Simpelveld
  Datum melding:    19 december 2014
  Dossiernummer:  41327

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure week - 03

  KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT,
  REGULIERE PROCEDURE

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : legaliseren verbouwen woning
    Locatie  : Grispenplein 1 6369 EP Simpelveld
  Verzenddatum : 23-12-2014
  Dossiernummer : 37902

  De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden
   

  Lees meer
 • Verkeersbesluit week - 03

  Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Grachtstraat te Simpelveld

  Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  * instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Grachtstraat ter hoogte van huisnummer 19 in Simpelveld.

  In de directe nabijheid van de Grachtstraat 19 zijn met regelmaat geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar voor de gehandicapte aanvrager. Bovendien heeft de aanvrager geen mogelijkheden voor parkeren op eigen erf. Daarom is het gewenst om voor de bewoner van Grachtstraat huisnummer 19 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen.
  Conform ASVV geldt dat gehandicapten op maximaal 50 meter van de woning het verkeersvoertuig moeten kunnen parkeren.

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van het bord ‘gehandicapten parkeerplaats’ (E06) met onderbord met kenteken 37-XK-KB.
   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : werkzaamheden aan het talud
    Locatie  : Verzetstraat – Hulsbergweg te Simpelveld
    Datum ontvangst : 22 december 2014
    Dossiernummer : 41171

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 2

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : kappen paardenkastanje
    Locatie  : Paumstraat ongen. Bocholtz
    Verzenddatum : 19-12-2014
    Dossiernummer : 39279

  • Voor  : kappen haagbeuk
    Locatie  : Bulkemstraat bij nr. 20 Simpelveld
    Verzenddatum : 22-12-2014
    Dossiernummer : 39692

  • Voor  : kappen zeven bolacacia’s
    Locatie  : Puntelstraat ongen. Simpelveld
    Verzenddatum : 22-12-2014
    Dossiernummer : 39297

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 2

  Besluit vaststelling ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2015’.

  Bij besluit van 23 december 2014 hebben burgemeester en wethouders de volgende beleidsregels vastgesteld:

  ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2015’

  Het besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Het besluit en de beleidsregels liggen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  :      het kappen van twee bomen
    Locatie  :  Aretsbosweg ongen. 6351 JN Bocholtz
    Verzenddatum : 02-12-2014
    Dossiernummer : 37943

  • Voor  :     het kappen van zeven wilde wilgen
    Locatie  : Dorpstraat ongen. Simpelveld
    Verzenddatum : 09-12-2014
    Dossiernummer : 39195

   

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor         : het kappen van een berk
  Locatie    : Pater Damiaanstraat ongen. Simpelveld
  Dossiernummer   : 38612

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20-01-2015.

   

 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 50

  Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen ambtshalve uitschrijving te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben het voornemen de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP).

  Naam    geb. datum  datum uitschrijving
  * R. Altmeyer   17-03-1991  03-12-2014
  * L. Altmeyer   28-08-1987  03-12-2014
  * A. Al Kawarit   30-01-1984  03-12-2014
  * C.M.H.M. Pastorutti  19-01-1995  13-11-2014
   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgeving vergunning - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : aanleg smalspoor voor railfietsen
    Locatie  : Stationstraat 22 6369 VJ Simpelveld
    Datum ontvangst : 24-11-2014
    Dossiernummer : 40096


  • Voor  : slopen slibdroogbekken en egaliseren talud
    Locatie  : Raffelsbergweg 6 6369 XW Simpelveld
    Datum ontvangst : 07-11-2014
    Dossiernummer : 37727
   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : aanleg smalspoor voor railfietsen
    Locatie  : Stationstraat 22 6369 VJ Simpelveld
    Datum ontvangst : 24-11-2014
    Dossiernummer : 40096


  • Voor  : slopen slibdroogbekken en egaliseren talud
    Locatie  : Raffelsbergweg 6 6369 XW Simpelveld
    Datum ontvangst : 07-11-2014
    Dossiernummer : 37727

   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : aanleg smalspoor voor railfietsen
    Locatie  : Stationstraat 22 6369 VJ Simpelveld
    Datum ontvangst : 24-11-2014
    Dossiernummer : 40096

  • Voor  : slopen slibdroogbekken en egaliseren talud
    Locatie  : Raffelsbergweg 6 6369 XW Simpelveld
    Datum ontvangst : 07-11-2014
    Dossiernummer : 37727 

  Lees meer
 • Kennisgeving Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een Fraxinus excelsior
    Locatie  : Pulsterstraat ongenummerd
    Verzenddatum : 3 december 2014
    Dossiernummer : 38050

  De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum, gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

   

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    :      legaliseren dakterras
  Locatie   : Crocusstraat 2 te 6351 CD Bocholtz
  Dossiernummer   : 38333

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 januari 2015.

   

 • Evenementen vergunning - week 50

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  • Carnavalsoptocht Huls. Het evenement vindt plaats op maandag 16 februari 2015 tussen 15.00 en 16.00 uur. De route van de optocht is: Deus – Huls – Wijnstraat.  Er zijn verkeersregelaars aanwezig.

  De stukken liggen vanaf 3 december 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld.
   

  Lees meer
 • Huishoudelijke hulp toelage voor gemeente Simpelveld

  Gemeente Simpelveld krijgt van het ministerie van VWS een bedrag van ongeveer
  € 470.000,00 extra voor hulp in de huishouding.

  Hiermee wordt het door de gemeente ingediende plan gehonoreerd. Het bedrag is bedoeld voor de jaren 2015 en 2016.

   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  :    het kappen van een haagbeuk
    Locatie  :Bulkemstraat bij no. 20 Simpelveld
    Datum ontvangst : 18-11-2014
    Dossiernummer : 39692

  • Voor  :    het realiseren van een opslag voor ruwvoer
    Locatie  :Koolhoverweg 28a 6351 JD Bocholtz
    Datum ontvangst : 18-11-2014
    Dossiernummer : 39762

  • Voor  :     herbouwen monumentaal gedeelte
    Locatie  :Baneheide 31 6353 AK Baneheide
    Datum ontvangst : 20-11-2014
    Dossiernummer : 39489 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : kappen 5 haagbeuken
    Locatie  : St. Nicolaasstraat 8a 6369 XN Simpelveld
    Verzenddatum : 27-11-2014
    Dossiernummer : 38022

  • Voor  : kappen drie berken
    Locatie  : Kievit 4 6351 AM Bocholtz
    Verzenddatum : 27-11-2014
    Dossiernummer : 39089

  • Voor  : kappen boom
    Locatie  : Sougnezstraat 10 6369 EJ Simpelveld
    Verzenddatum : 27-11-2014
    Dossiernummer : 38243
   

  Lees meer
 • kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    :      verbouwen woning
  Locatie   : Grispenplein 1 6369 EP Simpelveld
  Dossiernummer   : 37902

  Lees meer
 • Evenementen vergunningen - week 49

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor: 

  • Cyclo Cross. Het evenement vindt plaats tussen de Keulenderweg en de Preutersweg op 29 december van 11.00 uur tot 14.00 uur en 31 december 2014 van 10.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

  De stukken liggen vanaf 25 november 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage. 

  Lees meer
 • Kennisgeving - week 49

  Voorstel aan gemeenteraad voor vaststelling nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld

  Bij besluit van 2 december 2014 hebben Burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorgesteld om de nota ”Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld”, vast te stellen. Dit voorstel wordt in de raadscommissievergadering van 15 januari 2015 en in de raadsvergadering van 29 januari 2015 behandeld.

  Lees meer
 • Kennisgeving Ambtsinstructie - week 49

  Bij besluit van 4 november 2014 hebben burgemeester en wethouders de volgende ambtsinstructie vastgesteld: Regionale ambtsinstructie leerplicht/ RMC voor Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad-Limburg 2014.

  Lees meer
 • RECTIFICATIE - Inzage Ontwerpbestemmingsplan 'Kernen gemeente Simpelveld' - week 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat vanaf donderdag 4 december 2014 het ontwerpbestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld" zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. 

  Het ontwerpbestemmingsplan ligt reeds ter inzage vanaf 6 november 2014.
  Door een technische fout blijkt echter dat digitaal een onjuiste bestemming lag op verschillende plekken, zoals bijvoorbeeld voor de bestemmingen in de Julianastraat, Wilhelminastraat, Patersplein en Prins Hendrikstraat.

  Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom opnieuw zes weken ter inzage gelegd.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  :  het plaatsen van een tuinschutting/erfafscheiding
    Locatie  :  Salviastraat 2 te 6351 CE Bocholtz
    Datum ontvangst :  11 november 2014
    Dossiernummer :  35895

  • Voor  :  het kappen van 3 berken
    Locatie  :  Kievit 4 te 6351 AM Bocholtz
    Datum ontvangst :  24 oktober 2014
    Dossiernummer :  39089

  Lees meer
 • Belastingverordeningen - week 48

  Bij raadsbesluit van 13 november 2014 (nr. VII-62) zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  -verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015;
  -verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015;
  -verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015;
  -verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015;
  -verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015;
  -verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015;
  -verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2015;
  -verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015.

  Lees meer
 • Verordeningen Sociaal Domein - week 48

  Bij raadsbesluit van 13 november 2014 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  - Verordening jeugdhulp gemeente Simpelveld 2015;
  - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2015;
  - Afstemmingsverordening 2015;
  - Verordening individuele studietoeslag 2015;
  - Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015;
  - Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015;
  - Participatieverordening 2015;
  - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive;
  - Handhavingsverordening 2015;
  - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015;
  - Verordening cliëntenparticipatie 2015.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 48

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.
   

  N. Willems geb. 26-10-1992 uitschrijving 13-10-2014
  S.M.C.E. Radmackers geb. 07-03-1993 uitschrijving 13-10-2014

   

  Lees meer
 • Rectificatie: Inzage ontwerpbestemmingsplan ' Kernen Gemeente Simpelveld' - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat vanaf donderdag 27 november 2014 het ontwerpbestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld" zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : kappen vier bolacacia’s
  Locatie  :Anselmusstraat ongen. 6369 BX Simpelveld
  Datum ontvangst : 05-11-2014
  Dossiernummer : 39186

  • Voor  : kappen zeven wilde wilgen
  Locatie  :Dorpstraat ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 05-11-2014
  Dossiernummer : 39195

  • Voor  : kappen paardekastanje
  Locatie  :Paumstraat ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 05-11-2014
  Dossiernummer : 39279

  • Voor  : kappen zeven bolacacia’s
  Locatie  :Puntelstraat ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 05-11-2014
  Dossiernummer : 39297
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : verbouwen (transformatie)
    Locatie  : Overhuizerstraat 2 6351 BE Bocholtz
    Verzenddatum : 23 oktober 2014
    Dossiernummer : 30883

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 46

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Sjpassavond. Het evenement vindt plaats op 14 november 2014 van 20.11 tot 02.00 uur in de kantine van de WDZ.

  De stukken liggen vanaf 6 november 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Besluit economische activiteiten - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken hierbij bekend dat de raad van Simpelveld bij besluit van 11 september 2014 de volgende economische activiteiten heeft aangewezen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet:
  1. de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties;
  2. de gemeentelijke begraafplaats;
  3. de verhuur c.q. het in gebruik geven van maatschappelijke onroerende zaken, zoals (voormalige) schoolgebouwen, multifunctionele centra e.d.

  Lees meer
 • Inzage ontwerpbestemmingsplan 'Kernen gemeente Simpelveld' - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat vanaf donderdag 6 november 2014 het ontwerpbestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld" zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : tijdelijk plaatsen woonunit
    Locatie  :Wijnstraat 11 6369 GJ Simpelveld
    Datum ontvangst : 20-10-2014
    Dossiernummer : 35678

  Lees meer
 • Kennisgeving bechikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : realiseren kelder
    Locatie  : Brewersstraat 4 te 6369 EN Simpelveld
    Verzenddatum : 23 oktober 2014
    Dossiernummer : 37490

  • Voor  : kappen twee bomen
    Locatie  : Jacobusstraat achter no. 30 6351 LC Bocholtz
    Verzenddatum : 28 oktober 2014
    Dossiernummer : 36567

  • Voor  : tijdelijk plaatsen van een woonunit
    Locatie  : Wijnstraat 11, 6369 GJ Simpelveld
    Verzenddatum : 30 oktober 2014
    Dossiernummer : 35678

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer - week 44

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Activiteitenbesluit
  Voor:   het uitbreiden/veranderen met een opslagruimte voor banden en materialen
  Locatie:   Bocholtzerweg 14A te Simpelveld
  Zaaknummer:  35904

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Sougnezstraat 10 6369 EJ Simpelveld
    Datum ontvangst : 13 oktober 2014
    Dossiernummer : 38243

  • Voor  : realiseren wijnkelder
    Locatie  : Brewersstraat 4 te 6369 EN Simpelveld
    Datum ontvangst : 14 oktober 2014
    Dossiernummer : 37490

  • Voor  : het kappen van een berk
    Locatie  : Pater Damiaanstraat ongen. Simpelveld
    Datum ontvangst : 15 oktober 2014
    Dossiernummer : 38612

  Lees meer
 • Kennisgeving van rechtswee verleende omgevingsvergunning - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

  • Voor   : het kappen van een boom
    Locatie   : Tulpenstraat ongen. Bocholtz
    verzenddatum  : 20-10-2014
    Dossiernummer : 36093

  • Voor   : het kappen van een berk
    Locatie   : Baaksstraat 11 6369 HG Simpelveld
    verzenddatum  : 20-10-2014
    Dossiernummer : 36161

  • Voor   : het kappen van drie bomen
    Locatie   : Moogstraat ongen. 6369 HC Simpelveld
    verzenddatum  : 21-10-2014
    Dossiernummer : 36287

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het kappen van twee bomen
    Locatie  :Aretsbosweg ongen. 63561 JN Bocholtz
    Datum ontvangst : 08-10-2014
    Dossiernummer : 37943

  • Voor  : het kappen van vijf haagbeuken
    Locatie  :St. Nicolaasstraat 8a 6369 XN Simpelveld
    Datum ontvangst : 07-10-2014
    Dossiernummer : 38022

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Pulsterstraat Simpelveld
    Datum ontvangst : 09-10-2014
    Dossiernummer : 38050

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het verbouwen van een monumentale woning
    Locatie  : Rodeput 12 te 6369 SP Simpelveld
    Verzenddatum : 15 oktober 2014
    Dossiernummer : zaak 33724

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 43

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Overdekte Kerstmarkt. Het evenement vindt plaats op 7 december 2014 van 10.00 uur tot 17.00 uur in café ‘De Kroon’ te Simpelveld.

  • Sint Maartensoptocht. De tocht wordt gehouden op 7 november 2014 van 18.00 uur tot 23.00 uur. De route is als volgt: Dr. Nolensstraat – Heiweg – kerkeveld – Dautzenbergstraat – Billenhovenstraat – eindpunt veldje Billenhovenstraat. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de tocht  in goede orde te regelen.

  De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld.

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling organisatieverordening RUD Zuid-Limburg 2014 - week 43

  Ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg in zijn vergadering van 8 oktober 2014 heeft besloten tot vaststelling van de Organisatieverordening RUD Zuid-Limburg 2014.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) - week 43

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het verbouwen van de woning
    Locatie  : Grispenplein 1 te 6369 EP Simpelveld
    Datum ontvangst : 2 oktober 2014
    Dossiernummer : 37902

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : verbouwen woonhuis
    Locatie  : St. Remigiusstraat 28 te 6369 EM Simpelveld
    Verzenddatum : 7 oktober 2014
    Dossiernummer : 34924

  Lees meer
 • Kennisgeving intrekking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben ingetrokken:

  • Voor  : plaatsen schutting
    Locatie  : Minister Ruijsstraat 3 te 6351 CH Bocholtz
    Verzenddatum : 7 oktober 2014
    Dossiernummer : 35996

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 42

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Sprookjesevenement Het evenement vindt plaats in de kern van Simpelveld op 24 oktober 2014 van 18.00 uur tot 23.00 uur. De route is als volgt: startpunt Bungalowpark Simpelveld – Stationsstraat – St. Nicolaasberg – Oude Molenstraat – park Brandstraat – Panneslagerstraat – Vroenhofstraat/ Pastoriestraat. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

  De stukken liggen vanaf 9 oktober 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat met ingang van donderdag 16 oktober het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Ontwerpbegroting 2015 ter inzage - week 41


  ONTWERPBEGROTING  2015 TER INZAGE
  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2015 en bijbehorende stukken op 3 oktober 2014 aan de raad zijn aangeboden. De begrotingsvergadering is op 13 november 2014.
  Vanaf vandaag liggen de ontwerpbegroting en de bijbehorende stukken voor iedereen gedurende 14 dagen ter inzage. Wilt u zelf een exemplaar van de begroting? Dan kunt u die gratis downloaden van onze website (via zoekvraag: programmabegroting 2015). Of u haalt een papieren versie in het gemeentehuis. Daarvoor moet u € 50,20 betalen.

 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor         : verbouwen woonhuis
  Locatie    :  St. Remigiusstraat 28 te 6369 EM Simpelveld
  Dossiernummer   :  34924

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 november 2014.

 • Evenementenvergunningen - week 40

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Herfstmarkt. Het evenement vindt plaats op zondag 5 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur in de straten Vroenhofstraat en Pastoriestraat te Simpelveld. Tijdens het evenement zijn deze straten gesloten voor verkeer, behalve voetgangers van 08.00 uur tot 19.00 uur.

  • Plaatsen friteskraam. De friteskraam wordt geplaatst in verband met evenementen in horecalokaliteiten. Op 18 oktober 2014 wordt de friteskraam geplaatst in de Kapelstraat (bij het speeltoestellen veldje) van 19.00 uur tot 00.00 uur vanwege een evenement in café ‘The Hills’. Op 22 november wordt de friteskraam geplaatst op de parkeerplaats bij café ‘Hulsveld’ van 19.00 uur tot 00.00 uur vanwege een evenement in café ‘Hulsveld’.

  De stukken liggen vanaf 23 september 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) - week 39

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld, Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening is gebleken dat genoemde persoon, niet heeft voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld hebben besloten de volgende persoon per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en betrokkene is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP (basisregistratie personen).

  naam en voorletters geboortedatum datum uitschrijving
  S. Meinhardt 12-11-1975 06-08-2014

   

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 38

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

  Voor: het veranderen (onderbrengen slijterij) van de Plus supermarkt
  Locatie: Gasthof 2 te Bocholtz, gemeente Simpelveld
  Datum melding: 26 juni 2014
  Dossiernummer: 36741

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het kappen van 2 bomen
    Locatie  : Jacobusstraat achter no. 30 6351 LC Bocholtz
    Datum ontvangst : 03-09-2014
    Dossiernummer : 36567

  • Voor  : het uitbreiden van de dakkapel
    Locatie  : Kanthuisstraat 11 6369 SM Simpelveld
    Datum ontvangst : 03-09-2014
    Dossiernummer : 36613
   

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 38

  Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat de volgende melding is ontvangen.

  Naam inrichting: Schepers
  Adres inrichting: Prickart 63 te 6351 AE Bocholtz
  Soort inrichting: agrarisch
  Aard van de melding: wijzigen grote werktuigberging

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : vernieuwen voorgevel
    Locatie  : Reinert 3 te 6351 HK Bocholtz
    Verzenddatum : 5 september 2014
    Dossiernummer : 34887

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : vernieuwen voorgevel
    Locatie  : Reinert 3 6351 HK Bocholtz
    Datum ontvangst : 01 september 2014
    Dossiernummer : 34887

  • Voor  : verbouwen Hoeve Overhuizen
    Locatie  : Overhuizerstraat 2 te 6351 BE Bocholtz
    Datum ontvangst : 3 september 2014
    Dossiernummer : 30883

  • Voor  : vernieuwen werktuigberging
    Locatie  : Prickart 63 te 6351 AE Bocholtz
    Datum ontvangst : 21 augustus 2014
    Dossiernummer : 32679

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Drank- en Horecawet - week 37

  Burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij in het kader van de Drank- en Horecawet vergunning heeft verleend:

  • Voor  : een slijterij ‘Plus Tossings’
    Locatie  : Gasthof 2 te 6351 CM Bocholtz
    Verzenddatum : 29 augustus 2014
    Dossiernummer : 34635

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het plaatsen van een erfafscheiding
    Locatie  : Minister Ruysstraat 3, 6351 CH Bocholtz
    Datum ontvangst : 20 augustus 2014
    Dossiernummer : 35996

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Oude Molsbergerweg ongen. 6369 CR Simpelveld
    Datum ontvangst : 20 augustus 2014
    Dossiernummer : 36079

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Tulpenstraat ongen. 6351 BS Bocholtz
    Datum ontvangst : 20 augustus 2014
    Dossiernummer : 36093

  • Voor  : het kappen van een berk
    Locatie  : Baaksstraat 11 6369 HG Simpelveld
    Datum ontvangst : 21 augustus 2014
    Dossiernummer : 36161

  • Voor  : het kappen van drie bomen
    Locatie  : Moogstraat ongen. 6369 HC Simpelveld
    Datum ontvangst : 26 augustus 2014
    Dossiernummer : 36287

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : plantsoen achter Crocusstraat 28
    Verzenddatum : 25-08-2014
    Dossiernummer : 35044

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 36

  Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Norbertijnenstraat te Simpelveld

  Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  * instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Norbertijnenstraat ter hoogte van huisnummer 29 in Simpelveld.
   

  Lees meer
 • Leegstandwet - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Leegstandswet vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het tijdelijk verhuren van een woning
    Locatie  : Vliexstraat 17 te 6369 HJ Simpelveld
    Verzenddatum : 15 augustus 2014
    Dossiernummer : 35629

  Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide procedure, concept-aanvraag monument - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

  • Voor  : het verbouwen van een monumentale woning
    Locatie  : Rodeput 12 te 6369 SP Simpelveld
    Verzenddatum : 20 augustus 2014
    Dossiernummer : zaak 33724

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 35

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Streekproductenmarkt Forvm Romanivm. Het evenement vindt plaats op zondag 14 september 2014 van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Wilhelminastraat te Bocholtz. Van 08.00 uur tot 18.00 uur is de Wilhelminastraat afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers.
  Verzenddatum: 18 augustus 2014

  Lees meer
 • Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Simpelveld - week 34

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken vervalt aan de gemeente.  De gemeente verkoopt deze voorwerpen en de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.

  Op 5 augustus heeft het college de stichting “Make-A-Wish” als goed doel voor het jaar 2014 aangewezen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : kappen boom
    Locatie  : Parkhof 4 6369 SH Simpelveld
    Datum ontvangst : 07-08-2014
    Dossiernummer : 35666

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 34

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Kerstmarkt Simpelveld. Het evenement vindt plaats op zondag 7 december 2014 van 12.00 uur tot 18.00 uur in de volgende straten Pastoriestraat, Vroenhofstraat, gedeelte van de Irmstraat en gedeelte van de Panneslagerstraat. Van 06.00 uur tot 20.00 uur zijn deze straten afgesloten van verkeer, behalve voor voetgangers.
  Verzenddatum: 11 augustus 2014

  • Kerst- en Rommelmarkt. Het evenement vindt plaats op zondag 26 oktober 2014 in Café en Partycentrum Oud Zumpelveld van 12.00 uur tot 15.30 uur.
  Verzenddatum: 11 augustus 2014

  • Straatfeest Sougnezstraat. Het evenement vindt plaats op zaterdag 27 september 2014 in de Sougnezstraat te Simpelveld. Vanaf 27 september 09.00 uur tot en met 28 september 2014 13.00 uur is de straat afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers.
  Verzenddatum: 12 augustus 2014

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : het verbouwen van het woonhuis
    Locatie  : St. Remigiusstraat 28, 6369 EM Simpelveld
    Datum ontvangst : 22 juli 2014
    Dossiernummer : 34924

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : plantsoen achter Crocusstraat 28 te Bocholtz
    Datum ontvangst : 25 juli 2014
    Dossiernummer : 35044

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : verhogen dak
    Locatie  : Persoonstraat 35 te 6351 EL Bocholtz
    Verzenddatum : 18 juli 2014
    Dossiernummer : 31640

  • Voor  : kappen drie bomen
    Locatie  : Grispenplein 1 te 6369 EP Simpelveld
    Verzenddatum : 29 juli 2014
    Dossiernummer : 33667

  • Voor  : kappen boom
    Locatie  : Kloosterstraat 68 te 6369 AE Simpelveld
    Verzenddatum : 1 augustus 2014
    Dossiernummer : 34180

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 33

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Weekend at War. Het evenement vindt plaats op het terrein van de ZLSM, op 23 en 24 augustus 2014. Tijdens het evenement zullen de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn:
  o Stationstraat, vanaf de kruising met Nieuw Gaasstraat tot aan de kruising met St. Nicolaasbergweg, wordt eenrichtingsverkeer komende vanaf de Nieuw Gaasstraat.
  o St. Nicolaasbergweg niet toegankelijk vanaf de kruising met St. Nicolaasstraat (m.u.v. bestemmingsverkeer).
  Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
  Verzenddatum: 29 juli 2014

  • Dag van de Hulpverlening. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 september 2014. De dag van de Hulpverlening vindt plaats in de Vroenhofstraat en Pastoriestraat te Simpelveld. Vanaf 09.00 uur tot en met 19.00 uur zijn de straten afgesloten voor verkeer, behalve voor voetgangers.
  Verzenddatum: 30 juli 2014

  • Kleine Kermis en hardloopwedstrijd. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 september en zondag 7 september 2014. De kleine Kermis wordt opgebouwd op de parkeerplaats achter de kerk (Kerkstraat). De hardloopwedstrijd vindt plaats op zondag 7 september vanaf 14.00 uur tot en met 18.00 uur. Het parcours is als volgt: Wilhelminastraat – Beatrixstraat (trappen omhoog richting kerk) Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolenstraat – Wilhelminastraat. Tijdens de uren van de hardloopwedstrijd zijn de straten afgesloten voor verkeer. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
  Verzenddatum: 28 juli 2014

  • Processie um d’r Paum. De processie vindt plaats op zondag 7 september 2014. Tijdens het evenement zijn de volgende straten afgesloten voor verkeer, behalve voor voetgangers: ‘Overhuizerstraat, Paumstraat en Emmastraat te Bocholtz’ van 06.00 uur tot 13.00 uur.
  Verzenddatum: 23 juli 2014

  • Politie honden dressuur wedstrijd. Het evenement vindt plaats op zondag 14 september 2014 op het terrein van P.H.V. de Speurder te Bocholtzerheide.
  Verzenddatum: 23 juli 2014

  • Beachparty. Het evenement vindt plaats op zaterdag 16 augustus 2014 bij horeca-inrichting ‘Im Weissen Rössl’.
  Verzenddatum: 28 juli 2014


  • Wielerweekend Bocholtz. Het evenement vindt plaats op vrijdag 26 september, zaterdag 27 september en zondag 28 september 2014 in de kern van Bocholtz. De parcours zien er als volgt uit:

  Vrijdag 26 september 2014 van 19.30 uur tot 21.00 uur
  Parcours: Wilhelminastraat – Julianastraat – Persoonstraat – Kommerstraat – Schoolstraat - Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat

  Zaterdag 27 september 2014 van 17.00 uur tot 22.30 uur
  Parcours: Wilhelminastraat – Julianastraat – Pastoor neujeanstraat – Dr. Nolensstraat

  Zondag 28 september van 10.30 uur tot 19.30 uur
  Parcours: Wilhelminastraat – Julianastraat – Persoonstraat – Kommerstraat – Schoolstraat - Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat

  Tijdens de uren van de wielerwedstrijd zijn de straten afgesloten voor verkeer. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.
  Verzenddatum: 28 juli 2014

  Lees meer
 • Kampeerontheffing - week 30

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend zij een tijdelijke kampeerontheffing hebben verleend voor:

  • Vrijwilligersproject VOBULA. De kampeerontheffing is voor de periode 25 juli 2014 tot en met 10 augustus 2014 aan de zuidzijde van de spoorbaan ter hoogte van de Puntelstraat.

  De stukken liggen vanaf 10 juli 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Drielandenomloop - week 30

  Op 9 en 10 augustus 2014 vindt de wielerwedstrijd Drielandenomloop plaats in de gemeente Simpelveld en omstreken. De start en finish van de wedstrijden zijn in de Wilhelminastraat te Bocholtz. Diverse straten zijn tijdens het evenement geheel of deels afgesloten voor verkeer. Voor een overzicht van de parcours en meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente, www.simpelveld.nl/. 

 • Bekendmaking nieuwe wegsleepverordening - week 30

  Op 26 juni 2014 heeft de raad de nieuwe wegsleepverordening vastgesteld. Dit besluit is maandag 21 juli bekend gemaakt en is terug te vinden op: www.overheid.nl 

  Lees meer
 • Conceptaanvraag - week 30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben omgezet naar een conceptaanvraag:

  • Voor  : realiseren carports
    Locatie  : Vroenhofstraat 1 te 6369 AP Simpelveld
    Datum omzetting : 16 juli 2014
    Dossiernummer : 32665

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 30

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : verplaatsen van een erfafscheiding
    Locatie  : Rosaliestraat 23 te 6351 LG Bocholtz
    Verzenddatum : 16 juli 2014
    Dossiernummer : 33308

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 30

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Barbecue(bedrijfs)feest. Het evenement vindt plaats op 16 augustus 2014 op de locatie van Makosoft ICT.

  • Straatfeest Giezerstraat. Het evenement vindt plaats op 16 augustus 2014 in de Giezerstraat te Simpelveld. Voor deze dag is de Giezerstraat afgesloten van verkeer. 

  • Kindervakantiewerkweek + Jubileumfeest 40 jarig bestaan. Kindervakantiewerkweek vindt plaats van 18 augustus tot en met 22 augustus 2014 op het terrein van de Sprotclub ‘25 en PHV de Speurders. Vanwege het 40 jarige bestaan van Kindervakantiewerk zal op zaterdag 16 augustus 2014 een feesttent georganiseerd worden. 

  • Zomer straatfeest. Het evenement vindt plaats op 23 augustus 2014 in de Persoonstraat te Bocholtz. Voor deze dag is de Persoonstraat afgesloten van verkeer.

  • Buurtfeest Vliexstraat. Het evenement vindt plaats op 30 augustus 2014 in de Vliexstraat (voor nummer 28) te Bocholtz. Voor deze dag is de Vliexstraat vanaf nummer 28 afgesloten van verkeer.

  • Oogstdankfeest (Mei-I-Vaare). Het evenement vindt plaats op 23 en 24 augustus 2014 bij Koolhoverweg 29 te Bocholtz. Op 24 augustus 2014 vindt tussen 10:45 uur en 14.30 uur een optocht plaats. De route is: vanaf de kerk Bocholtz – Pastoor Neujeanstraat – Julianastraat – Wilhelminastraat- Doctor Nolensstraat – Heiweg – Koolhoverweg.

  De stukken liggen vanaf 14 juli 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Kennisgeving activiteitenbesluit Milieubeheer - week 30

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

  Activiteitenbesluit
  Voor:   de tijdelijke opslag van 2000 m3 schone grond en 700 m3 gefreesd asfaltgranulaat (niet teerhoudend) in een loods
  Locatie:   Gemeente Simpelveld, Bocholtzerweg  (ongenummerd) te Simpelveld
  Datum melding:  18 juni 2014
  Zaaknummer:   33446

  Lees meer
 • Intrekken verkeersbesluit blauwe zone Pleistraat (2 parkeervakken) - week 30

  In de Pleistraat, aan de zijde van Woningstichting Simpelveld, is voor de ingang van de Woningstichting een parkeerhaven waar vier auto’s kunnen parkeren. De Woningstichting heeft een verzoek ingediend voor een blauwe zone voor haar bezoekers die, in de dagsituatie, vaak moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats. Het verzoek van de woningstichting gaat over een tweetal parkeervakken direct gelegen voor de ingang van de woningstichting. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : realiseren dakterras aan de achterzijde van de woning
    Locatie  : Oranjeplein 10 te 6369 VD Simpelveld
    Verzenddatum : 8 juli 2014
    Dossiernummer : 33007

  • Voor  : interne verbouwen (wijzigen constructie)
    Locatie  : Grachtstraat 17 te 6369 AL Simpelveld
    Verzenddatum : 8 juli 2014
    Dossiernummer : 31214

  Lees meer
 • Re-integratieverordening Kompas - week 29

  Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 24 april jl. de Re-integratie-verordening 2014 heeft vastgesteld, met terugwerkende kracht in werking tredend per 1 januari 2014.
  Deze verordening ligt van dinsdag 22 juli 2014 tot en met dinsdag 26 augustus 2014 (zes weken) ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het gemeentehuis.

 • Bekendmaking nieuwe verordening leerlingenvervoer - week 29

  Op 26 juni 2014 heeft de raad de nieuwe verordening Leerlingenvervoer 2014 vastgesteld. Dit besluit is woensdag 9 juli bekend gemaakt en is terug te vinden op: www.overheid.nl 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : kappen van een boom
    Locatie  : Kloosterstraat 68 6369 AE Simpelveld
    Datum ontvangst : 07-07-2014
    Dossiernummer : 34180

  • Voor  : uitbreiden woning/verhogen dak
    Locatie  : Persoonstraat 35 6351 EL Bocholtz
    Datum ontvangst : 08-07-2014
    Dossiernummer : 31640
   

  Lees meer
 • Leegstandwetvergunning - week 29

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij vergunning hebben verleend voor het tijdelijk verhuren van de woning:

  • Locatie  : Paumstraat 33 te 6351 BA Bocholtz
  verzenddatum : 8 juli 2014
  Dossiernummer : 33587

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning omgezet zijn naar een conceptaanvragen:


  • Voor  : legalisatie verbouwen woning
    Locatie  : Koolhoverweg 32 te 6351 JD Bocholtz
    Dossiernummer : 28669

  • Voor  : realiseren werktuigberging
    Locatie  : Prickart 63 te 6351 AE Bocholtz
    Dossiernummer : 32679 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : aanbrengen spandoekframes brugleuning spoorbrug
    Locatie  : Nijswillerweg ongen. Simpelveld
    Verzenddatum : 03-07-2014
    Dossiernummer : 30844

  Lees meer
 • Evenementenvegunningen - week 28

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor 9 activiteiten ontheffing is verleend voor het schenken van zwak alcoholische dranken in Cultuurhuis ‘De Klimboom’.

  De stukken liggen vanaf 26 juni 2014 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling verordening klachtbehandeling 2014 RUD Zuid-Limburg - week 28

  Het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg heeft in zijn vergadering van 30 juni 2014 besloten tot vaststelling van de Verordening klachtbehandeling 2014 RUD Zuid-Limburg. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld bekend.
  De verordening ligt met ingang van 9 juli tot 1 oktober 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. U kunt tijdens openingstijden terecht.
  Tegen vergoeding van de (leges)kosten kunt u een afschrift hiervan krijgen. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 28

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : legalisatie verbouwen woning
    Locatie  : Rodeput 12 6369 SP Simpelveld
    Datum ontvangst : 23-06-2014
    Dossiernummer : 33724

  • Voor  : bevestiging spandoekframes aan brugleuning
    Locatie  : Nijswillerweg ongen. Simpelveld
    Datum ontvangst : 26-06-2014
    Dossiernummer : 30844

  • Voor  : verbouwen woonhuis
    Locatie  : St. Remigiusstraat 4 te 6369 EM Simpelveld
    Datum ontvangst : 25-06-2014
    Dossiernummer : 27536

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 27

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : kappen drie bomen
    Locatie  : Grispenplein 1 6369 EP Simpelveld
    Datum ontvangst : 24-06-2014
    Dossiernummer : 33667

  Lees meer
 • Vooraankondiging O.G.V. artikel 1.3.1 BRO - week 27

  Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Simpelveld kennis van het feit dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het bedrijventerrein Bocholtzerweg te Simpelveld. Het bestemmingsplan voorziet in het consolideren van de bestaande mogelijkheden, met uitzondering van de afwijkingsmogelijkheid waarmee bedrijven uit categorie 4 kunnen worden toegestaan. Deze afwijkingsmogelijkheid zal in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan verdwijnen. 

  Lees meer
 • Algemene bekendmaking - week 27

  Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
  De bestuursorganen van de aan de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg deelnemende acht gemeenten (zijnde: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) hebben in februari resp. maart van dit jaar besloten, om de bestaande gemeenschappelijke regeling te wijzigen in een regeling aangegaan door uitsluitend colleges. 

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : het verplaatsen van de schutting
    Locatie  : Rosaliestraat 23 te 6351 LG Bocholtz
    Datum ontvangst : 12 juni 2014
    Dossiernummer : 33308

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 26

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : Wijzigen gebruik grand Café Rode Beuk
  Locatie  : Kloosterstraat 57 te 6369 AB Simpelveld
  Verzenddatum : 12 juni 2014
  Dossiernummer : 25591

  • Voor  : aanbrengen van een garagepoort
  Locatie  : Baneheide 31 te 6353 AK Baneheide
  Verzenddatum : 18 juni 2014
  Dossiernummer : 27099

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning - week 26

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende horecabedrijf een Drank- en Horecavergunning en een exploitatievergunning is verleend:

  Voor    : Grand Café De Rode Beuk
  Locatie   :  Kloosterstraat 57 te 6369 AB Simpelveld
  Dossiernummer   : 23820

  Voor    : Auw Leemkoel
  Locatie   :  Dr. Nolensstraat 12 te 6351GM Simpelveld
  Dossiernummer   : 27051

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 26

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Koningsvogelschieten en Kampioenschap. Het evenement vindt plaats op 12 en 13 juli 2014 bij K.E. Kruisboogschutterij Sint. Henricus 1891 Bocholtzerheide.

  • Straat/buurtfeest Romeinenstraat. Het evenement vindt plaats op 30 en 31 augustus 2014 in de Romeinenstraat te Simpelveld. tijdens het evenement is de Romeinenstraat afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers.

  • Brandbier Drielandenomloop. Het wielerevenement vindt plaats op 9 en 10 augustus 2014. De start en finish van de wedstrijden zijn in de Wilhelminastraat te Bocholtz. Diverse straten zijn tijdens het evenement geheel of deels afgesloten voor verkeer. 

  Lees meer
 • Bekendmaking: wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg

  De bestuursorganen van de aan de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg deelnemende acht gemeenten (zijnde: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Onder banken, Simpelveld en Voerendaal) hebben in februari resp. maart van dit jaar besloten om de bestaande gemeenschappelijke regeling te wijzigen in een regeling aangegaan door uitsluitend colleges.
  Daarmee hebben de eerder genoemde gemeenten tevens besloten om afstand te doen van de zogenaamde plusstatus. Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gehoor gegeven aan het verzoek om de inschrijving van de gemeenschappelijke regeling in het betreffende (door de
  Minister bijgehouden) register door te halen. Dit besluit is gepubliceerd in Staatscourant nr. 16625, d.d. 16 juni 2014.
  De gewijzigde gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na deze algemene bekendmaking (20 juni 2014). 

  Lees meer
 • Bekendmaking verordening VONSS bezwaarschriftencommissie - week 25

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Raad in zijn vergadering van 21 mei 2014 heeft besloten om de Verordening VONSS Bezwaarschriftencommissie vast te stellen. Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 juni 2014.

  De verordening voorziet in de vorming van een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie voor de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Schinnen en Simpelveld (VONSS).

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 25

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:


  • Voor  : dakterras
    Locatie  : Oranjeplein 10 6369 VD Simpelveld
    Datum ontvangst : 02-06-2014
    Dossiernummer : 33007

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 25

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Tuinfeest. Het evenement vindt plaats in de tuin van de pastorie Bocholtz (Pastoor Neujeanstraat) op zondag 22 juni 2014 van 10.00 tot en met 20.00 uur.

  • Bergfeest. Het evenement vindt plaats op de hoek van de Bouwerweg/ Huls (grasveld naast de kerk) op zaterdag 28 juni 2014 van 18.00 uur tot en met 01.00 uur en zondag 29 juni 2014 van 12.00 uur tot en met 21.00 uur.  Op 28 juni 2014 zal om 20.00 uur een ballonnenwedstrijd gehouden worden.

  • St. Jans feestvuur. Het evenement vindt plaats op de locatie Wijnstraat 25 te Simpelveld op vrijdag 27 juni 2014. Het evenement is toegankelijk voor genodigden. Er wordt tijdens het evenement een St. Jans vuur gemaakt.

  • Straatfeest. Het evenement vindt plaats in de Panneslagerstraat te Simpelveld op 5 en 6 juli 2014. De straat is vanaf Panneslagerstraat 12 tot en met Panneslagerstraat 36 afgezet van 5 juli 2014 10.00 uur tot en met 6 juli 2014 14.00 uur.

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 24

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter voldoening aan het gestelde in artikel 197 lid 3 van de Gemeentewet, de jaarstukken 2013 en bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden. De raadsvergadering vindt plaats op 26 juni 2014.

  Vanaf heden liggen de jaarstukken 2013 en de bijbehorende stukken voor een ieder, gedurende 14 dagen, ter inzage en zijn zij algemeen verkrijgbaar tegen betaling van de daarvoor gestelde kosten.

 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 24

  Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken bekend (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer) dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

  • Het veranderen van het bedrijf Hoeve Scholtissenhof, gelegen Heiweg 1 te 6351 HP Bocholtz (gemeente Simpelveld). De verandering betreft:
  - het inrichten en in gebruik nemen van een magazijnruimte als groente- en fruitwinkel;
  - het opslaan van 2 barbecuegasflessen.

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 24

  Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken bekend dat (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer) de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen:

  Het veranderen van Wijkzorgcentrum Simpelveld gelegen aan de Kloosterstraat 57, 6369 AB Simpelveld. De verandering betreft:
  • het in gebruik nemen van een kapsalon en een zogenaamde Durpswinkel;
  • het in gebruik hebben van een vetafscheider, riolering, een cv- en koelinstallatie en een gesloten WKO-systeem.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : bouwen dubbele carport
    Locatie  : Vroenhofstraat 1 6369 AP Simpelveld
    Datum ontvangst : 26-05-2014
    Dossiernummer : 32665

  • Voor  : bouwen werktuigenberging/schapenloods
    Locatie  : Prickart 63 6351 AE Bocholtz
    Datum ontvangst : 28-05-2014
    Dossiernummer : 32679

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 24

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : uitbreiden woonhuis
    Locatie  : Brewersstraat 24 te 6369 EN Simpelveld
    Verzenddatum : 2 juni 2014
    Dossiernummer : 26824

  • Voor  : kappen boom
    Locatie  : Panneslagerstraat 1a 6369 AR Simpelveld
    Verzenddatum : 5 juni 2014
    Dossiernummer : 30752


  • Voor  : kappen kastanjeboom
    Locatie  : Prickart 12 6351 AG Bocholtz
    Verzenddatum : 6 juni 2014
    Dossiernummer : 31171

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 24

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Zomermarkt. Het evenement vindt plaats op zondag 29 juni 2014 in de volgende Straten in Bocholtz: Wilhelminastraat, Kerkstraat, Pastoor Neujeanstraat en Dr. Nolensstraat. Tijdens het evenement zijn deze straten afgesloten voor verkeer en zullen rondom de locatie diverse verkeersmaatregelen van kracht zijn.

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 23

  Burgemeester en Wethouders van Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen.

  • Het veranderen van het bedrijf Maatschap Spijkers-Kicken, gelegen Baneheide 26 te Simpelveld. De verandering betreft:
  - beëindiging van de pluimveehouderij
  - voortzetting van het akkerbouwbedrijf
  - het kleinschalig houden van dieren, i.c. twee volwassen paarden.

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 23

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    : realiseren carport
  Locatie   :  Koolhoverweg 32 te 6351 JD Bocholtz
  Dossiernummer   :  28669

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 23

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • 40 jarig jubileum en play-offs eredivisie heren NK. Het evenement vindt plaats van 13 tot en met 15 juni 2014 bij en rondom de sportvelden van TVS. Tijdens het evenement zullen rondom de locatie diverse parkeerplaatsen afgezet worden.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 22

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • ‘Stoomvrijmarkt’. Het evenement vindt plaats op maandag 9 juni 2014 van 11.00 uur tot en met 18.00  in de kern van Simpelveld. De volgende straten zijn, vanaf 07.00 uur tot en met 21.00 uur, afgesloten voor verkeer met uitzondering van voetgangers: Stationstraat – Nieuwe Gaasstraat – Irmstraat – Panneslagerstraat – Vroenhofstraat – Pastoriestraat – Meester Jongenstraat.

  • ‘Openlucht Concert Bocholtz’. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 juni 2014 in de Pastoor Neujeanstraat te Bocholtz. De straat is vanaf Pastoor Neujeanstraat 12 tot de Dr. Nolensstraat afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers van 20.00 uur tot 22.00 uur.

  • ‘Openlucht Concert Simpelveld’. Het evenement vindt plaats op zondag 29 juni 2014 rondom de parochiekerk te Simpelveld. De Panneslagerstraat (ged.), de Pastoriestraat, de Vroenhofstraat en de Irmstraat (ged.) worden afgesloten voor verkeer met uitzondering van voetgangers vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.

  Lees meer
 • Bekendmaking delegatiebesluiten - week 22

  Bij collegebesluit van 13 mei 2014 is het volgende vastgesteld:

  - Delegatiebesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeentelijke belastingen;
  - Delegatiebesluit administratieve beroepen kwijtschelding.

  Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Zij die dat wensen kunnen, tegen betaling van de legeskosten, een afschrift van dit besluit ontvangen. 

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : tijdelijk plaatsen van een woonunit
    Locatie  : Grachtstraat 17 te 6369 AL Simpelveld
    Datum ontvangst : 8 mei 2014
    Dossiernummer : 32096

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 22

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : tijdelijk plaatsen van een woonunit
    Locatie  : Grachtstraat 17 te 6369 AL Simpelveld
    Verzenddatum : 21 mei 2014
    Dossiernummer : 32096

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 21

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten - week 21

  Instellen van een hoogtebeperking (2,70 meter) op de carpoolplaats, het opheffen van het eenrichtingsverkeer rondom de carpoolplaats, het instellen van een parkeerverbod op de rijbaan direct achter de carpoolplaats en het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto's op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld.

  Burgemeester en Wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

  * Het instellen van een hoogtebeperking van 2,70 meter op de carpoolplaats, het opheffen van het eenrichtingsverkeer rondom de carpoolplaats, het instellen van een parkeerverbod op de rijbaan direct achter de carpoolplaats en het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto’s op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 21

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Vlengendaal 65 6351 HB Bocholtz
    Verzenddatum : 13 mei 2014
    Dossiernummer : 29731

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 21

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • ‘Kunstig Spektakel’. Het evenement vindt plaats op zondag 25 mei 2014 van 11.00 uur tot en met 18.00 uur en wordt gehouden bij Kunst- en Cultuurhuis de Klimboom en op de parkeerplaats achter het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 23 mei 2014 20.00 is er een parkeerverbod ingesteld voor de parkeerplaats achter het gemeentehuis, dit vanwege de opbouw van het evenement. Het parkeerverbod geldt tot en met maandag 26 mei 2014 11.00 uur. 

  • ‘Jeugdkamp WDZ’. Het evenement vindt plaats van woensdag 28 mei tot en met 31 mei 2014 op het terrein van de WDZ en is alleen toegankelijk voor deelnemers.

  • ‘Bronkfes en sacramentsprocessie’. Het evenement vindt plaats op donderdag 29 mei 2014 van 10.00 uur tot 15.00 uur bij Kunst- en Cultuurhuis de Klimboom.  De route voor de sacramentsprocessie loopt als volgt: vanaf de kerk – Irmstraat – Meester Jongenstraat – Oranjeplein – Schilterstraat – Schiffelderstraat – Kloosterstraat – Puntelstraat (rustaltaar) – Pater Damiaanstraat – Rode Put – Kapel (rustaltaar) – Kloosterstraat – Afsluiting in de tuin van Kunst- en Cultuurhuis de Klimboom. Tijdens de processie wordt er geschoten met carbid nabij de rustaltaren.

  • ‘Water Struin Markt’. Het evenement vindt plaats op zondag 1 juni 2014 van 11.00 uur tot en met 16.00 uur en wordt gehouden op de parkeerplaatsen/ park achter het gemeentehuis. Vanaf 06.00 uur is er een parkeerverbod ingesteld voor het gebied achter het gemeentehuis. Het parkeerverbod geldt tot en met 20.00 uur.

  Lees meer
 • Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van artikel 13B Opiumwet en artikel 174A Gemeentewet - week 20

  De burgemeester maakt bekend dat hij de beleidsregels voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en artikel 174a Gemeentewet heeft vastgesteld.
  In deze beleidsregels is opgenomen hoe de burgemeester kan optreden tegen overtredingen van deze wettelijke regels.

  De beleidsregel treedt in werking op de dag na deze publicatie. Tegen betaling wordt een afschrift verstrekt. U kunt de beleidsregel ook vinden onder bestuur-en-organisatie/regelgeving onder programma 2: Openbare orde & veiligheid, Beleidsregels Opiumwet. Citeertitel van de beleidsregel: Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en artikel 174a Gemeentewet.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:


  • Voor  : verbouwen woonhuis
    Locatie  : Grachtstraat 15 6369 AL Simpelveld
    Datum ontvangst : 22 april 2014
    Dossiernummer : 31214

  • Voor  : plaatsen garagepoort in berging
    Locatie  : Baneheide 31 te 6353 AK Baneheide
    Datum ontvangst : 4 mei 2014
    Dossiernummer : 27099
   

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 20

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : realiseren trapliftgebouw
    Locatie  : Oude Smedestraat 1 t/m 23 6351 CN Bocholtz
    Verzenddatum : 01-05-2014
    Dossiernummer : 29577

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : kappen boom
    Locatie  : Prickart 12 6351 AG Bocholtz
    Datum ontvangst : 28-04-2014
    Dossiernummer : 31171

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 19

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : legalisatie van een reclame (banner) aan de gevel
    Locatie  : Markt 19 te 6469 AH Simpelveld
    Verzenddatum : 23 april 2014
    Dossiernummer : 28589

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 19

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Clubkampioenschap/ Frans Ernes Troffee op zaterdag 10 mei 2014;
  • 1e Koningsvogel schieten op zondag 11 mei 2014;
  • Verenigingsdag op zaterdag 6 september 2014;
  • 2e Koningsvogel schieten op zondag 7 september 2014.

  De evenementen vinden plaats op het terrein van de schutterij St. George Simpelveld (Sportlaan 2 te Simpelveld) van 12.00 uur tot en met 23.00 uur. 

  Lees meer
 • Drank- en horecawet - week 19

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij, in navolging van artikel 31 van de Drank- en Horecawet en artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning met de gekoppelde vergunningen op 29 april 2014 hebben ingetrokken van de horeca-inrichting ‘Zum Ponny’, Irmstraat 2 te Simpelveld.  

  Lees meer
 • Bestemmingsplannen onherroeplijk - week 19

  De gemeenteraad van Simpelveld heeft bij besluiten van 23 januari 2014 de bestemmingsplannen “Groeneboord Zuid” en “Hoeve Overhuizen te Bocholtz” (gewijzigd) vastgesteld. De vastgestelde bestemmingsplannen hebben vanaf 6 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Op donderdag 20 maart 2014 zijn de bestemmingsplannen in werking getreden. Gedurende de inzagetermijn kon beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De bestemmingsplannen zijn daardoor onherroepelijk.

  Simpelveld, 6 mei 2014

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Panneslagerstraat 1a 6369 AR Simpelveld
    Datum ontvangst : 17-04-2014
    Dossiernummer : 30752

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  • Voor  : herbouw schuur
    Locatie  : Baneheiderplateweg ongen. Bocholtz
    Verzenddatum : 17-04-2014
    Dossiernummer : 28551

  Lees meer
 • Standplaats vergunning - week 18

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in een standplaats  vergunning hebben verleend:

  • Voor  : verkoop van ijs
    Locatie  : Picknickplaats aan de St. Remigiusstraat te Simpelveld
    Verzenddatum : 24 april 2014
    Dossiernummer : 28008

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 18

  Blauwe zone Pleistraat (2 parkeervakken)

  In de Pleistraat, aan de zijde van de Woningstichting Simpelveld, is voor de ingang van de Woningstichting een parkeerhaven waar vier auto’s kunnen parkeren. De Woningstichting heeft een verzoek ingediend voor een blauwe zone voor haar bezoekers die, in de dagsituatie, vaak moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats. Het verzoek van de Woningstichting gaat over een tweetal parkeervakken direct gelegen voor de ingang van de Woningstichting.

  Om ook voldoende parkeergelegenheid te kunnen bieden aan de directe bewoners is het wenselijk om een blauwe zone met beperkte tijden in te stellen.

  In verband hiermee hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

  * Het instellen van een blauwe zone voor een tweetal bestaande parkeervakken in de Pleistraat te Simpelveld.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 18

  Eenzijdig parkeerverbod Baneheide ter hoogte van huisnummer 39

  In verband met het garanderen van de veiligheid op de weg, het waarborgen van de functionaliteit van de weg, het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten te Simpelveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

  * Het instellen van een eenzijdig parkeerverbod over een lengte van 10,00 meter in de Baneheide ter hoogte van huisnummer 39 te Bocholtz.

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van onderbroken gele belijning op de trottoirbanden.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : verplaatsen voordeur
    Locatie  : Stationstraat 13 6369 VG Simpelveld
    Datum ontvangst : 14-04-2014
    Dossiernummer : 28588

  • Voor  : het realiseren van een woonhuis
    Locatie  : Molsberg 52 6369 GN Simpelveld
    Datum ontvangst : 15-04-2014
    Dossiernummer : 27009


  • Voor  : het plaatsen van dakkapellen
    Locatie  : Huls 84 6369 EX Simpelveld
    Datum ontvangst : 11-04-2014
    Dossiernummer : 30576

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : realiseren van een rookkanaal
    Locatie  : Irenehof 2 te 6351 AZ Bocholtz
    Verzenddatum : 11 april 2014
    Dossiernummer : 25972

  • Voor  : uitbreiden van een woonhuis en plaatsen bijgebouwen
    Locatie  : Vlengendaal 31 te 6351 HB Bocholtz
    Verzenddatum : 16 april 2014
    Dossiernummer : 27116

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 17

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  • Voor  : het splitsen van de woning
    Locatie  : Crocusstraat 14 6351 CD Bocholtz
    Verzenddatum : 9 april 2014
    Dossiernummer : 23596

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 16

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Koningsdag en 4 meiviering Simpelveld. Tijdens Koningsdag wordt een gedeelte van de Pastoriestraat en de Vroenhofstraat afgesloten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers van 08.00 tot en met 20.00 uur. Tijdens de evenementen zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden en de volgende optochten zijn:
  26 april 2014 vanaf 15.00 uur, start Vroenhofstraat, Irmstraat, Dr. Ottenstraat, Brandstraat, Dr. Schweitzerstraat, Scheelenstraat, Dr. Ottenstraat, Stampstraat, Panneslagerstraat en Vroenhofstraat.
  4 mei 2014 vanaf 19.50 uur, start Remigiuskerk richting Oranjeplein.

  • Koningsdag Bocholtz. De Pastoor Neujeanstraat en de Kerkstraat  afgesloten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers van 08.00 tot en met 20.00 uur. Tijdens het evenement zullen diverse activiteiten georganiseerd worden en een optocht:
  Start optocht Pastoor Neujeanstraat, Schoolstraat, Persoonstraat, Julianastraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Minister Ruijsstraat, Rozenstraat, Margrietstraat, Herver, Dr. Nolensstraat, Pastoor Neujeanstraat.

  • Bergomloop Simpelveld. Het evenement vindt plaats op 4 mei 2014 van 08.00 tot en met 18.00 uur. Tijdens het evenement zullen rondom het parcours verschillende verkeersmaatregelen van kracht zijn. Er zijn diverse side events langs het parcours.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 16

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld (conform artikel 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van  afdeling Dienstverlening blijkt dat genoemde personen niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als geen bekendmaking mogelijk is door toezending aan belanghebbenden.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het verbouwen van het woonhuis
    Locatie  : Brewersstraat 24 6369 EN Simpelveld
    Datum ontvangst : 09-04-2014
    Dossiernummer : 28296

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Weet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van vier bomen
    Locatie  : Wijnstraat 2a 6369 GJ Simpelveld
    Verzenddatum : 7 april 2014
    Dossiernummer : 28676


  • Voor  : het kappen van vier knotwilgen
    Locatie  : Bulkemstraat ongen. Simpelveld
    Verzenddatum : 8 april 2014
    Dossiernummer : 29012
   

  Lees meer
 • Leegstandswet - week 16

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Leegstandswet vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het tijdelijk verhuren van een woning
    Locatie  : Rolduckerstraat 16 te 6369 GT Simpelveld
    Verzenddatum : 9 april 2014
    Dossiernummer : 29707

  Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.
   

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : realiseren trapliftgebouw
    Locatie  : Oude Smedestraat 1 t/m 23 6351 CN Bocholtz
    Datum ontvangst : 25-03-2014
    Dossiernummer : 29577


  • Voor  : uitbreiden woonhuis en plaatsen bijgebouw
    Locatie  : Vlengendaal 31 6351 HB  Bocholtz
    Datum ontvangst : 31-03-2014
    Dossiernummer : 27116


  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Vlengendaal 65 6351 HB  Bocholtz
    Datum ontvangst : 31-03-2014
    Dossiernummer : 29731

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 15

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het uitbreiden van de verdieping ter plaatse van het garagedak
    Locatie  : van den Hovestraat 14 te 6351 LP Bocholtz
    Verzenddatum : 2 april 2014
    Dossiernummer : 22066

  Lees meer
 • Kennisgeving Melding Brandveilig gebruik - week 14

  Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in Awb artikel 3.41 bekend dat de volgende melding is ontvangen.

  Naam inrichting:Hoeve Scholtissenhof
  Adres inrichting:Heiweg 1 6351 HP Bocholtz
  Soort inrichting:Winkel
  Aard van de melding: oprichten nieuwe winkel.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van twee bomen
    Locatie  : Weiweg 1 6351 AC Bocholtz
    Verzenddatum : 21 maart 2014
    Dossiernummer : 27949

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het verhogen van het dak
    Locatie  : Bulkemstraat 10a te 6369 XW Simpelveld
    Verzenddatum : 24 maart 2014
    Dossiernummer : 27109
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 14

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het veranderen van de raampartijen
    Locatie  : Wijngracht 11 te Bocholtz
    Verzenddatum : 26 maart 2014
    Dossiernummer : 27755

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : het verhogen van het dak en plaatsen dakkapel
    Locatie  : Bulkemstraat 10a te 6369 XW Simpelveld
    Datum ontvangst : 12 maart 2014
    Dossiernummer : 27109

  • Voor  : het kappen van een tweetal bomen
    Locatie  : Gillissenstraat 16 te 6369 ER Simpelveld
    Datum ontvangst : 14 maart 2014
    Dossiernummer : 28960

  • Voor  : het wijzigen van het gebruik horeca
    Locatie  : Kloosterstraat 57 te 6369 AB Simpelveld
    Datum ontvangst : 17 maart 2014
    Dossiernummer : 25591


  • Voor  : het kappen van vier knotwilgen
    Locatie  : Bulkemstraat ongen. Simpelveld
    Datum ontvangst : 17 maart 2014
    Dossiernummer : 29012
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 13

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van vier bomen
    Locatie  : Norbertijnenstraat ongen. Simpelveld (speeltuin)
    Verzenddatum : 21 februari 2014
    Dossiernummer : 26276

  • Voor  : het kappen van twee bomen
    Locatie  : Gillissenstraat 16, 6369 ER Simpelveld
    Verzenddatum : 19 maart 2014
    Dossiernummer : 28960
   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : het realiseren van een schuur
    Locatie  : Baneheiderplateweg ong.
    Datum ontvangst : 1 maart 2014
    Dossiernummer : 28551

  • Voor  : het plaatsen van een banner
    Locatie  : Markt 19 te 6369 AH Simpelveld
    Datum ontvangst : 27 februari 2014
    Dossiernummer : 28589

  • Voor  : het realiseren van een schoorsteen
    Locatie  : Irenehof 2 6351 AZ Bocholtz
    Datum ontvangst : 24 februari 2014
    Dossiernummer : 25972

  • Voor  : het realiseren van een carport
    Locatie  : Koolhoverweg 32 6351 JD Bocholtz
    Datum ontvangst : 24 februari 2014
    Dossiernummer : 28669

  • Voor  : het kappen van vier bomen
    Locatie  : Wijnstraat 2a 6369 GJ Simpelveld
    Datum ontvangst : 24 februari 2014
    Dossiernummer : 28676

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 12

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een berkenboom
    Locatie  : Baneheide 4 te 6351 JW Bocholtz
    Verzenddatum : 12 maart 2014
    Dossiernummer : 27683


  • Voor  : het kappen van een plataan
    Locatie  : Clara Feystraat  36 6369 CJ Simpelveld
    Verzenddatum : 13 maart 2014
    Dossiernummer : 27800
   

  Lees meer
 • Bekendmaking voorbereidingsbesluit - week 11

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 februari 2014 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de kernen Bocholtz en Simpelveld.

  Plangebied
  Het besluit is noodzakelijk omdat een nieuw bestemmingsplan voor de kernen Bocholtz en Simpelveld in voorbereiding is.

  Inhoud
  Gezien de herstructureringsopgave en het ingezette beleid van zowel de provincie, de regio Parkstad Limburg en het college van burgemeester en wethouders om geen woningen meer toe te voegen, wordt thans een voorbereidingsbesluit genomen om deze woningbouwmogelijkheden per direct stil te leggen.

  Het voorbereidingsbesluit is derhalve erop gericht om geen woningen meer toe te voegen die in de vigerende bestemmingsplannen Kern Bocholtz en Kern Simpelveld mogelijk zijn middels:
  - rechtstreekse bestemming
  - woningsplitsing
  - ogenomen afwijkingsbevoegdheid en wijzigingsbevoegdheid.

  Uitzonderingen
  De uitzonderingen van dit voorbereidingsbesluit zijn de nieuwbouwplannen die wel zijn opgenomen in de vigerende woningbouwprogramma 2013. Dit zijn de volgende plannen:

  - Projecten Kern Simpelveld:
    Centrumplan fase 2, Hennebergstraat (project Brede School), Rodeput/Pater Damiaanstraat, Rodeput herstructurering
  - Projecten Kern Bocholtz:
    De Baan herstructurering, Gasthof, Groeneboord
  - Particulier/eenpitters kern Simpelveld:
    Dr. Ottenstraat 1, Dr. Poelsplein 16b, 16c en 16d, Gillissenstraat ongenummerd, Kloosterstraat 17, Molsberg 3 en 5, Molsberg naast 54,
    Oude Molsbergerweg naast 10, Oude Molsbergerweg naast 18, Pleistraat 10a, Rolduckerweg 37, Schilterstraat 1, Stationstraat 27d, 
    Stationstraat bij 43.

  Lees meer
 • Bekendmaking belastingverordening - week 10

  Bij raadsbesluit van 20 februari 2014 is de volgende verordening vastgesteld:

  -verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2014 (nr. VII-12).

  Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Zij die dat wensen kunnen, tegen betaling van de legeskosten, een afschrift van het besluit krijgen.
   

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen en rooien van 8 bomen
    Locatie  : Schuttershof ong. te Bocholtz
    Verzenddatum : 25 februari 2014
    Dossiernummer : 26384

  • Voor  : het realiseren van een carport
    Locatie  : Rosaliestraat 8 te 6351 LG Bocholtz
    Verzenddatum : 24 februari 2014
    Dossiernummer : 24007

  Lees meer
 • Kennisgeving gedoogbeschikking - week 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij een gedoogbeschikking hebben verleend:

  • Voor  : bestaande activiteiten en het gebruik van het pand de ‘Klimboom’
    Locatie  : Kloosterstraat 66 te 6369 AE Simpelveld
    Verzenddatum : 25 februari 2014
    Dossiernummer : 25823

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    :verzoek tot woningsplitsing
  Locatie   :Crocusstraat 14 te 6351 CD Bocholtz
  Dossiernummer   :23596 

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 april 2014.
   

 • Bekendmaking beleidsregel - week 10

  Bekendmaking beleidsregel gehandicaptenparkeerplaats (GPP) 2014

  Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 25 februari 2014 een beleidsregel vastgesteld voor het behandelen en beoordelen van een aanvraag tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

  De beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. De notitie is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website, http://www.simpelveld.nl
   

 • Verkeersbesluit - week 10

  Instellen hoogtebeperking en het inrichten van de parkeergelegenheid voor uitsluitend auto’s op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld

  Burgemeester en Wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

  * Het instellen van een hoogtebeperking van 2,70 meter en het inrichten van een parkeergelegenheid voor uitsluitend auto’s op de carpoolplaats aan de Nijswillerweg te Simpelveld.
   

  Lees meer
 • Bekendmaking voorbereidingsbesluit - week 10

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 februari 2014 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de kernen Bocholtz en Simpelveld.

  Plangebied
  Het besluit is noodzakelijk omdat een nieuw bestemmingsplan voor de kernen Bocholtz en Simpelveld in voorbereiding is.

  Inhoud
  Gezien de herstructureringsopgave en het ingezette beleid van zowel de provincie, de regio Parkstad Limburg en het college van burgemeester en wethouders om geen woningen meer toe te voegen, wordt thans een voorbereidingsbesluit genomen om deze woningbouwmogelijkheden per direct stil te leggen.

  Het voorbereidingsbesluit is derhalve erop gericht om geen woningen meer toe te voegen die in de vigerende bestemmingsplannen Kern Bocholtz en Kern Simpelveld mogelijk zijn middels:
  - rechtstreekse bestemming
  - woningsplitsing
  - opgenomen afwijkingsbevoegdheid en wijzigingsbevoegdheid.

  Lees meer
 • Bekendmaking mandaatbesluiten heffing en invordering - week 9

  Door de heffingsambtenaar BsGW en de invorderingsambtenaar BsGW zijn op de 13 februari 2014 de volgende besluiten genomen:
  -mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Simpelveld;
  -mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Simpelveld.
   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het uitbreiden van de verdieping
    Locatie  : Van den Hovestraat 14 6351 LP Bocholtz
    Datum ontvangst : 10-02-2014
    Dossiernummer : 22066

  • Voor  : het bouwen van een keermuur
    Locatie  : Schoolstraat 39 6351 EH Bocholtz
    Datum ontvangst : 10-02-2014
    Dossiernummer : 26128

  • Voor  : het kappen van een berkenboom
    Locatie  : Baneheide 4 te 6351 JW Bocholtz
    Datum ontvangst : 10-02-2014
    Dossiernummer : 27683

  • Voor  : het vervangen van de buitenpuien
    Locatie  : Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz
    Datum ontvangst : 14-02-2014
    Dossiernummer : 27755

  • Voor  : het kappen van een plataan
    Locatie  : Clara Feystraat 36 6369 CJ Simpelveld
    Datum ontvangst : 17-02-2014
    Dossiernummer : 27800

  • Voor  : het kappen van twee bomen in weiland
    Locatie  : Weiweg 1 6351 AC Bocholtz
    Datum ontvangst : 19-02-2014
    Dossiernummer : 27949
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 9

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van drie bomen
    Locatie  : Oude Molenstraat 4 6369 XP Simpelveld
    Verzenddatum : 18 februari 2014
    Dossiernummer : 25977

  Lees meer
 • Rectificatie ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 8

  De in week 7 gepubliceerde aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is,

  • Voor  : het wijzigen van het bestemmingsplan
    Locatie  : Oude Molsbergerweg 10 6369 GR Simpelveld
    Datum ontvangst : 16-01-2014
    Dossiernummer : 27047

  Betreft geen formele aanvraag maar een concept-aanvraag.
   

 • Carnavalsoptochten gemeente Simpelveld 2014 - week 8

  De burgemeester verleent vergunning (art. 2:24 APV) voor het houden van een optocht op:

  Zaterdag 1 maart 2014 tussen 13.00 en 15.00 uur – optocht jeugdcarnaval Simpelveld
  Route: schoolplein Scheelenstraat – Scheelenstraat – Dr. Ottenstraat – Stampstraat -  Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt – Marktstraat – Kloosterstraat – Vroenhofstraat en Irmstraat (ontbinding)

  Zaterdag 1 maart 2014 tussen 18.00 tot 21.30 uur – Lempkesoptocht Simpelveld
  Route: Stampstraat – Dr. Ottenstraat – Irmstraat – Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Markt – Markstraat – Kloosterplein – Kloosterstraat – Vroenhofstraat – Irmstraat (ontbinding)

  Tijdens de optocht zal vanaf 18.30 tot 21.30 uur de straatverlichting gedoofd zijn op de gehele route.

  Zondag 2 maart 2014 tussen 13.00 en 18.00 uur – optocht Simpelveld
  Route: Stampstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Dorpstraat – Pastoriestraat – Vroenhofstraat – Kloosterstraat – Schiffelderstraat – Schilterstraat – Oranjeplein – Stationstraat – Nieuwe Gaasstraat  – Irmstraat – Panneslagerstraat – Dr. Poelsplein – Rotonde – Dorpstraat - Kloosterstraat – Markt (gedeelte ontbinding) Marktstraat – Kloosterplein (andere deel ontbinding)

  Maandag 3 maart 2014 tussen 13.00 tot 18.00 uur – optocht Bocholtz
  Route: Heiweg - Dr.Nolensstraat - Wilhelminastraat - Julianastraat – Persoonstraat - Schoolstraat - Pastoor Neujeanstraat – Dr. Nolensstraat – Wilhelminastraat – Minister Ruijsstraat en Gasthof (ontbinding)

  Maandag 3 maart 2014 tussen 15.00 en 16.00 uur – optocht Huls
  Route: Deus - Huls - Wijnstraat v.v.                 

  Verder is kennis genomen van de mededeling dat op vrijdagavond 28 februari 2014, vanaf de Pastoriestraat, via de Dorpstraat en Marktstraat door de drie carnavalsverenigingen  - in verband met de sleuteloverdracht - een optocht met muziek zal plaatsvinden.

  Parkeerverbod
  Voor de Kloosterstraat (even-nummers) zal een tijdelijke verkeersmaatregel van toepassing zijn en wel:
  - voor zaterdag 1 maart 2014, van 17.00 tot 21.30 uur, een parkeerverbod (bord E1) vanaf Kloosterplein tot kruispunt Dorpstraat.
  - Voor zondag 2 maart 2014, van 09.00 tot 19.00 uur, een parkeerverbod (bord E1) vanaf Kloosterplein tot kruispunt Dorpstraat.

  Openstelling Marktstraat
  De Marktstraat zal vanaf zaterdag 1 maart 2014 12.00 uur tot en met zondag 2 maart 2014 18.00 uur opengesteld worden voor verkeer van beide richtingen. Er geldt een maximum snelheid van 30 km/h. Wij willen iedereen erop attenderen extra alert te zijn als zij hiervan gebruik maken.

 • Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (GR BSGW) - week 8

  Burgemeester en wethouders delen mede dat het college op 12 november 2013 besloten heeft met ingang van 1 januari 2014 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW en de taken op het gebied van het heffen en innen van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) over te dragen aan de BsGW, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
  Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad toestemming verleend.

 • Bekendmaking beleidsregels inzake gemeentelijke belastingen

  Bij collegebesluit van 4 februari 2014 is het volgende vastgesteld:
  -beleidsregel inzake toepassing automatische incasso belastingaanslagen BsGW;
  -beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingaanslagen.

  Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Zij die dat wensen kunnen, tegen betaling van de legeskosten, een afschrift van dit besluit ontvangen.

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 7

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : het wijzigen van het bestemmingsplan
    Locatie  : Oude Molsbergerweg 10 te 6369 GR  Simpelveld
    Datum ontvangst : 16-01-2014
    Dossiernummer : 27047

  • Voor  : het realiseren van een overkapping van de leefkuil
    Locatie  : Sportlaan 1a te 6369 VC Simpelveld
    Datum ontvangst : 04-02-2014
    Dossiernummer : 23815
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 7

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van 20 bomen
    Locatie  : Baneheide ongen. (bij buffer)
    Verzenddatum : 06-02-2014
    Dossiernummer : 26300

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het realiseren van een bedrijf aan huis
    Locatie  : St. Nicolaasstraat 15 6369 XM Simpelveld
    Datum ontvangst : 22-01-2014
    Dossiernummer : 26770

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  • Voor   : het uitbreiden van de woning
  Locatie   : Peitzenberg 4 te 6369 GX Simpelveld
  verzenddatum  : 27 januari 2014
  Dossiernummer : 25866

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag is ingetrokken:

  • Voor   : het plaatsen van een mestzak
  Locatie   : Tienbaan ongen. Bocholtz
  verzenddatum  : 21 januari 2014
  Dossiernummer : 23715

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag is ingetrokken:

  • Voor   : het plaatsen van een mestzak
  Locatie   : Tienbaan ongen. Bocholtz
  verzenddatum  : 21 januari 2014
  Dossiernummer : 23715

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van twee bomen
    Locatie  : Paumstraat 47 6351 BA Bocholtz
    Verzenddatum : 23-01-2014
    Dossiernummer : 25894

  Lees meer
 • Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 - week 6

  Het college heeft op 28 januari 2014 het handhavingsbeleid 'Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Simpelveld 2014' vastgesteld met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2014.
  Op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het college verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.

  Lees meer
 • Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Hoeve Overhuizen - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 23 januari 2014 het bestemmingsplan ‘Hoeve Overhuizen’ in Bocholtz gewijzigd heeft vastgesteld.

  Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen aangebracht in de bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dit ter inzage heeft gelegen.

  Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het kantoor van de Rabobank ‘Centraal Zuid-Limburg’ in de voormalige Hoeve Overhuizen te maken. Het adres is Overhuizerstraat 2-4 te Bocholtz. Dit is kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie C nummers 250 en 268.

  Vanaf donderdag 6 februari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeve Overhuizen te Bocholtz’ ter inzage.
  Iedereen kan dit ontwerp-bestemmingsplan zes weken lang inzien. Dus tot en met woensdag 19 maart 2014. Dit kan op het gemeentehuis aan de Markt 1, in Simpelveld. De openingstijden zijn:
  - maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur
  - woensdagmiddag van 13:30 tot 19:00 uur.

  U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website http://www.simpelveld.nl kunt u eveneens een link vinden naar dit bestemmingsplan.
   

  Lees meer
 • Gewijzigd Wmo-Uitvoeringsbesluit gemeente Simpelveld 2014 - week 6

  Het college maakt bekend dat in de vergadering van 28 januari 2014 het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Simpelveld 2014'  is vastgesteld. Het uitvoeringsbesluit geeft aan op welke manier hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden verstrekt. Het gewijzigde besluit treedt in werking per 1 februari 2014. Het besluit ligt van maandag 3 februari 2014 tot maandag 3 maart 2014 ter inzage bij de afdeling Leefomgeving. 

 • Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'Groeneboord Zuid, Bocholtz' - week 6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat met ingang van donderdag 6 februari het bestemmingsplan ‘Groeneboord Zuid, Bocholtz’ gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt tijdens de openingstijden in het Gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het kappen van 4 bomen
    Locatie  : Norbertijnenstraat 47 (speeltuin) Simpelveld
    Datum ontvangst : 13-01-2014
    Dossiernummer : 26276

  • Voor  : het kappen van 20 bomen
    Locatie  : Baneheide ongen. (bij buffer) Bocholtz
    Datum ontvangst : 13-01-2014
    Dossiernummer : 26300

  • Voor  : het kappen van 8 bomen
    Locatie  : Schuttershof ongen. Bocholtz
    Datum ontvangst : 14-01-2014
    Dossiernummer : 26384

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : plaatsen dakkapel voorgevel
    Locatie  : Lazaristenstraat 17 6351 ME Bocholtz
    Verzenddatum : 20-01-2014
    Dossiernummer : 22908

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 5

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van 19 bomen
    Locatie  : Baneheiderweg ongen. (achterzijde oefenhok Sportclub ’25)
    Verzenddatum : 21-01-2014
    Dossiernummer : 26028
   

  Lees meer
 • Bekendmaking besluit aanwijzing dagen collectieve festiviteiten 2014 - week 5

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bij besluit van
  21 januari 2014 met toepassing van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft vastgesteld dat de volgende dagen in 2014 zijn aangewezen als collectieve festiviteit, waarbij het is toegestaan om van de vigerende geluidsgrenswaarden af te wijken:

  a. voor de hele gemeente:

  Carnaval (vrijdag 28 februari t/m 4 maart 2014)
  Oudejaarsavond ( 31 december 2014)

  b. voor de kern Simpelveld:

  Aw Wieverbal (zaterdag 22 februari 2014)
  Voorjaarskermis (zaterdag 7 en zondag 8 juni 2014)
  Najaarskermis (zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014)

  c. voor de kern Bocholtz:

  Aw Wieverbal (vrijdag 21 februari 2014)
  Aw Menkesbal (vrijdag 7 februari 2014)
  Voorjaarskermis (zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014) 
  Najaarskermis (zaterdag 6 en zondag 7 september 2014) 

   

 • Verkeersbesluit - week 5

  Instellen eenrichtingsverkeer in de Marktstraat in Simpelveld

  Burgemeester en Wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

  * Het instellen van eenrichtingsverkeer (vanaf Kloosterplein in richting van de Markt) uitgezonderd fietsers en bromfietsers en een geslotenverklaring voor vrachtwagens in de Marktstraat in Simpelveld.
   

  Lees meer
 • Intrekkingsbeleid omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen van één of meerdere woningen/appartementen - week 5

  Openbare bekendmaking intrekkingsbeleid 'omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen'

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 21 januari 2014 het geactualiseerde intrekkingsbeleid voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen is vastgesteld.
  In het beleidsdocument staan de achtergronden en de redenen die het mogelijk maken om omgevingsvergunningen van woningen/appartementen in te trekken.

  Lees meer
 • Regionale woningmarktprogrammering 2013-2016 - week 5

  Openbare bekendmaking ‘Vaststelling Regionale woningmarktprogrammering 2013 - 2016’

  Op 11 december 2013 heeft het Parkstadbestuur de Regionale Woningmarktprogrammering 2013-2016 vastgesteld. In deze regionale woningmarktprogrammering zijn de nieuwbouwprojecten van alle gemeenten in Parkstad gecategoriseerd.
  Per categorie is afgesproken wat zou moeten gebeuren met de nieuwbouw.
  Hiermee wordt duidelijkheid geboden aan alle betrokkenen over de omvang en (mogelijke) realisatie van nieuwbouwwoningen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het kappen van twee bomen
    Locatie  : Paumstraat 47 6351 LS Bocholtz
    Datum ontvangst : 18-12-2013
    Dossiernummer : 25894

  • Voor  : het kappen van twee bomen
    Locatie  : Oude Molenstraat 4 6369 XP Simpelveld
    Datum ontvangst : 01-01-2014
    Dossiernummer : 25977

  • Voor  : het kappen van bomen
    Locatie  : Baneheiderweg ongen. (achterzijde oefenhoek Sportclub)
    Datum ontvangst : 17-12-2013
    Dossiernummer : 26028

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - week 4

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen (conform het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer):

  Naam inrichting:          Plus Supermarkt
  Adres inrichting: Gasthof 2 6351 CM Bocholtz
  Soort inrichting: Supermarkt
  Aard van de melding: Uitbreiding verkoopruimte

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : splitsen woning
    Locatie  : Crocusstraat 14 te 6351 CD Bocholtz
    Datum ontvangst : 31 december 2013
    Dossiernummer : 23596

  • Voor  : uitbreiding woonhuis
  • Locatie  : Peitzenberg 4 6369 GX Simpelveld
    Datum ontvangst : 2 januari 2014
    Dossiernummer : 25866

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 3

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    : het plaatsen van een mestzak
  Locatie   : Tienbaan ongen. Bocholtz
  Dossiernummer   : 23715

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 februari 2014.

 • Bekendmaking beleidsregels Horeca - week 2

  De burgemeester heeft op 20 december 2013 de volgende beleidsregels vastgesteld:
  • Beleidsregel artikel 4 lid 4-ontheffing Drank- en Horecawet
  • Beleidsregel artikel 35-ontheffing Drank- en Horecawet

  De beleidsregels liggen voor iedereen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Zij die dat wensen kunnen, tegen betaling van de legeskosten, een afschrift van deze beleidsregels krijgen.

 • Bekendmaking Verordening wet inburgering 2013 - week 1

  Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 19 december 2013 de Verordening wet inburgering 2013 heeft vastgesteld en de Verordening van de wet inburgering 2011 heeft ingetrokken. In dezelfde vergadering heeft de raad de Verordening wet kinderopvang gemeente Simpelveld ingetrokken.

  Beide besluiten liggen voor een termijn van twaalf weken ter inzage op het gemeentehuis.

  De tekst van de Verordening wet inburgering 2013 is beschikbaar op www.simpelveld.nl of www.overheid.nl
   

 • Bekendmaking vaststelling financiële verordening RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg, Controleverordening RUD Zuid-Limburg en Controleprotocol van de RUD Zuid-Limburg - week 1

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet bekend dat het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg in zijn vergadering van 11 december 2013 heeft besloten tot vaststelling van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg, het Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg, de Controleverordening RUD Zuid-Limburg en het Controleprotocol van de RUD Zuid-Limburg.

  Lees meer
 • Eigen bijdragen 2014 voor de Wmo - week 1

  Het College van B&W maakt bekend dat in de vergadering van 10 december 2013 de nieuwe regels voor de eigen bijdragen Wmo 2014 zijn vastgesteld. Deze regels zijn gebaseerd op de door het Ministerie van VWS vastgestelde parameters zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2013. In 2014 worden dan ook de volgende regels gehanteerd: 

  Het CAK (Centraal Administratiekantoor) is door het Ministerie van VWS aangewezen om
  namens de gemeente deze regels inzake de eigen bijdrage uit te voeren.

  Het besluit ligt van woensdag 8 januari 2014 tot woensdag 5 februari 2014 (4 weken)
  ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het gemeentehuis.


   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 1

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Julianastraat 24, 6351 GC Bocholtz
    Verzenddatum : 19 december 2013
    Dossiernummer : 24029

  • Voor  : het realiseren van een aanbouw
    Locatie  : Jamarstraat 7 6369 ED Simpelveld
    Datum ontvangst : 19 december 2013
    Dossiernummer : 24911

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het plaatsen van een wintertuin
    Locatie  : Vroenhofstraat 1 6369 AP Simpelveld
    Datum ontvangst : 9 december 2013
    Dossiernummer : 10480

  • Voor  : het realiseren van een aanbouw
    Locatie  : Jamarstraat 7 6369 ED Simpelveld
    Datum ontvangst : 11 december 2013
    Dossiernummer : 24911
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben ingetrokken:

  • Voor  : het kappen van een Quercus Robur
    Locatie  : staande in het plantsoen aan de Moogstraat te Simpelveld
    Verzenddatum : 11 december 2013
    Dossiernummer : 20819

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Voor  : realiseren van een aanbouw
  Locatie : Parkhof 4 te 6369 SH Simpelveld
  Type  : uitgebreide procedure

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 51

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    : realiseren dakkapel aan de voorzijde
  Locatie   :  Lazaristenstraat 17 te 6351 ME Bocholtz
  Dossiernummer   :  22908

  Lees meer
 • Bekendmaking algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  Bij raadsbesluit van 19 december 2013 zal de volgende verordening worden vastgesteld:

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  In deze verordening zijn ook de bijzondere bepalingen Drank- en Horeca opgenomen (onder andere regels voor paracommerciële instellingen).

  Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Zij die dat wensen kunnen, tegen betaling van de legeskosten, een afschrift van dit besluit krijgen.

 • Bekendmaking Belastingverordeningen - week 51

  Bij raadsbesluit van 19 december 2013 zullen de volgende verordeningen worden vastgesteld:

  -verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014;
  -verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014;
  -verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014;
  -verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014;
  -verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 .

  Lees meer
 • Wijziging mandaatlijst - week 51

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 december 2013 hebben besloten de mandaatlijst te wijzigen. De aanpassing betreft bevoegdheden en  besluitvorming voor een aantal onderwerpen op het gebied van bevolkingszaken, milieu, ruimte en bouw, en welzijn.

  Het besluit treedt in werking op 19 december 2013. het besluit ligt tijdens de openingsuren kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.

  De tekst van het gewijzigde Mandaat- en volmachtbesluit is binnenkort beschikbaar op www.simpelveld.nl of www.overheid.nl

   

 • Kwaliteitsturing Regionale Woningmarkt: Kwalitatief afwegingskader voor woningbouwplannen - week 50

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 7 oktober 2013 het instrument 'Kwalitatief Afwegingskader voor woningbouwplannen' is vastgesteld door de Parkstadraad. Met dit instrument wordt de planontwikkeling in de regio Parkstad Limburg getoetst aan objectieve kwalitatieve criteria.
  Op basis van deze toetsing wordt een prioritering aangebracht om het regionale programma in te kunnen richten. Hiermee wordt voldaan aan de regionale ambities voor de woningmarkt zoals opgenomen in de Regionale Woonstrategie 2012-2020 – Kiezen voor Parkstad (2012).

  Lees meer
 • Beschikking uitschrijving uit de gemeentelijke Basisadministratie - week 50

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat uit een onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet heeft voldaan aan zijn verplichting zoals gesteld in de artikelen 65 en 66 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland  hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking  “vertrokken Onbekend Waarheen” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

  De volgende persoon is uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie:

  Naam en voorletters geboortedatum laatst bekende adres datum uitschrijving
  De heer N.M. Hoffman 30-12-1983 Prickart 40 a 18-09-2013

   

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 49

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het realiseren van een carport
    Locatie  : Rosaliestraat 8 6351 LG Bocholtz
    Datum ontvangst : 19 november 2013
    Dossiernummer : 24007

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Julianastraat 24 te 6351 GC Bocholtz
    Datum ontvangst : 19 november 2013
    Dossiernummer : 24029

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 49

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Kerststerretjes avondfair op 14 en 15 december 2013. Het evenement vindt plaats in en rondom Huize Damiaan. Voor dit evenement is besloten een éénrichtingsverkeer in te stellen vanaf de hoek Rode Put/ Pater Damiaanstraat tot aan het viaduct Damiaan voor 14 en 15 december 2013.

  De stukken liggen vanaf 25 november 2013 ter inzage in het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Bekendmaking Belastingverordeningen - week 48

  Bij raadsbesluit van 7 november 2013 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

  -verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014 (nr. VII-47);
  -verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014 (nr. VII-47);
  -verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 (nr. VII-47);
  -verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 (nr. VII-47);
  -verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2014 (nr. VII-47);
  -verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2014 (nr. VII-47);
  -verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2014 (nr. VII-47);
  -verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2014 (nr. VII-47)
  -verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2014 (nr. VII-47);

  Lees meer
 • Kennisgeving ondermandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD Zuid-Limburg) - week 48

  Bij besluit van 2 juli 2013 – bekend gemaakt op donderdag 11 juli 2013 – heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld het ‘Mandaatbesluit gemeente Simpelveld aan de directeur RUD Zuid-Limburg’ vastgesteld.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 48

  Instellen eenrichtingsverkeer in de Aretsbosweg en Neerhagerbosweg in Bocholtz

  Burgemeester en wethouders hebben met betrekking tot verkeersbesluiten besloten tot:

  * Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Aretsbosweg (gedeelte bij de tennisbanen) en Neerhagerbosweg (circa 35 m vanaf ingang voetbalveld WDZ tot aan de Baneheiderweg) in Bocholtz uitgezonderd fietsers en bromfietsers, tractoren en ruiters.

  Bewoners van de Aretsbosweg ervaren regelmatig verkeersdrukte in de straat als gevolg van wedstrijden, trainingen en andere evenementen op of om en nabij de sportvelden. Daarom is het gewenst om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Aretsbosweg vanaf Aretsbosweg huisnr. 9 tot aan de grote parkeerplaats bij de sportvelden. Als gevolg van dit eenrichtingsverkeer op de Aretsbosweg is het ook noodzakelijk om op de Neerhagerbosweg eenrichtingsverkeer in te stellen, circa 35 meter vanaf de entree van de voetbalvereniging WDZ in richting van de Baneheiderweg. Op beide wegen geldt het eenrichtingsverkeer niet voor fietsers, bromfietsers, tractoren en ruiters.

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van de eenrichtingsverkeer borden C02 (eenrichtingsverkeer, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en C03 (eenrichtingsweg) met de onderborden OB04 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers), OB05 (uitgezonderd tractoren) en OB51 (uitgezonderd ruiters).

  Het eerder genomen verkeersbesluit van 6 november 2013 betreffende de Aretsbosweg en Neerhagerbos komt hiermee te vervallen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het plaatsen van een mestzak
    Locatie  : Tienbaan ongen. Bocholtz
    Datum ontvangst : 12 november 2013
    Dossiernummer : 23715

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het aanbrengen van gevelreclame
    Locatie  : Kloosterplein 42d 6369 AW  Simpelveld
    Verzenddatum : 15-11-2013
    Dossiernummer : 17285

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 48

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  • Voor  : wijziging bestemming van de stallen
    Locatie  : Baneheide 33 6353 AK Bocholtz
    Verzenddatum : 14-11-2013
    Dossiernummer : 19783

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:


  • Voor  : het aanbrengen van gevelreclame
    Locatie  : Kloosterplein 42c 6369 AW Simpelveld
    Datum ontvangst : 05-11-2013
    Dossiernummer : 23335

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het uitbreiden van de bovenverdieping
    Locatie  : Vlengendaal 65 6351 GS Bocholtz
    Verzenddatum : 11-11-2013
    Dossiernummer : 17516

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het  aanbrengen van gevelreclame
    Locatie  : Kloosterplein 42c 6369 AW Simpelveld
    Verzenddatum : 12-11-2013
    Dossiernummer : 23335
   

  Lees meer
 • Bekendmaking eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij bij besluit van 9 juli 2013, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, hebben ingestemd met de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg. Op 5 september 2013 heeft de gemeenteraad de gevraagde toestemming verleend.

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling Archiefveronrdening RUD Zuid-Limburg - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet bekend dat het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg in zijn vergadering van 17 juni 2013 heeft besloten tot vaststelling van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg.

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg op 20 juni 2013 het Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg heeft vastgesteld. 

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling verordening tegemoetkoming kosten adviescommissie RUD Zuid-Limburg 2013 en Reglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg - week 47

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet bekend dat het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg in zijn vergadering van 4 april 2013 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening tegemoetkoming kosten adviescommissie 2013 en het Reglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Drank- en Horecawet - week 46

  Burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij in het kader van de Drank- en Horecawet vergunning heeft verleend:

  • Voor  : een slijterij ‘Borrelshop Plus Schouteten’
    Locatie  : Kloosterplein 27
    Verzenddatum : 7 november 2013
    Dossiernummer : 22447

  Lees meer
 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik - week 46

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in Awb artikel 3.41 bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  Naam inrichting:  Plus Schouteten
  Adres inrichting:  Kloosterplein 27 te 6369 AW Simpelveld
  Soort inrichting:  Supermarkt

  Naam inrichting:  Plus Tossings
  Adres inrichting:  Gasthof 2 te 6351 CM Bocholtz
  Soort inrichting:  Supermarkt

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 46

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het aanbrengen van gevelreclame
    Locatie  : Kloosterplein 42d te 6369 AW Simpelveld
    Datum ontvangst : 31-10-2013
    Dossiernummer : 17285

  • Voor  : melding brandveilig gebruik
    Locatie  : Gasthof 2 6351 CM Bocholtz
    Datum ontvangst : 01-11-2013
    Dossiernummer : 23164

  • Voor  : melding brandveilig gebruik
    Locatie  : Kloosterplein 27 6369 AW Simpelveld
    Datum ontvangst : 01-11-2013
    Dossiernummer : 23181

  Lees meer
 • Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

  • Voor   : het kappen van 12 bomen
    Locatie   :  Houbiersstraat 1 6369 CB Simpelveld
    Verzenddatum  : 28 oktober 2013
    Dossiernummer : 21009

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    : het plaatsen van 2 lichtbakken
  Locatie   : Gasthof 2 6351 CM Bocholtz
  Dossiernummer   : 20517

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het plaatsen van een dakkapel in voorgevel
    Locatie  : Lazaristenstraat 17 6351 ME Bocholtz
    Datum ontvangst : 23 oktober 2013
    Dossiernummer : 22908

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Wijnstraat ongen. Simpelveld
    Verzenddatum : 29 oktober 2013
    Dossiernummer : 21888

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 45

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleen:

  • Voor  : het exploiteren van een praktijk voor voetreflexmassage
    Locatie  : Prickart 25 te 6351 AE Bocholtz
    Verzenddatum : 30 oktober 2013
    Dossiernummer : 6754
   

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 45

  Instellen eenrichtingsverkeer in de Aretsbosweg en Neerhagerbosweg in Bocholtz

  Burgemeester en wethouders hebben het volgende verkeersbesluit genomen:

  * Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Aretsbosweg (gedeelte bij de tennisbanen) en Neerhagerbosweg (circa 35 m vanaf ingang voetbalveld WDZ tot aan de Baneheiderweg) in Bocholtz.

  Lees meer
 • Bekendmaking leidraad invordering gemeentelijke belastingen GBRD 2013 - week 44

  Bij collegebesluit van 14 oktober 2013 is het volgende vastgesteld:
  Leidraad invordering gemeentelijke belastingen GBRD 2013.

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 44

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : beginnen van een bedrijf aan huis - voetreflexmassage
    Locatie  : Prickart 25 te 6351 AE Bocholtz
    Datum ontvangst : 17 oktober 2013
    Dossiernummer : 6754

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 44

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Kerstmarkt op zondag 8 december 2013. Het evenement vindt plaats in de kern van Simpelveld (Pastoriestraat, Vroenhofstraat, gedeelte van de Irmstraat en een gedeelte van de Panneslagerstraat). Voor dit evenement zijn deze straten afgesloten voor verkeer.

  De stukken liggen vanaf 21 oktober 2013 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een Quercus robur
    Locatie  : staande in het plantsoen gelegen in de Moogstraat te Simpelveld
    Verzenddatum : 16 oktober 2013
    Dossiernummer : 20819

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het veranderen van de gevel bij de “Plus” supermarkt
    Locatie  : Kloosterplein 27 te Simpelveld
    Verzenddatum : 14 oktober 2013
    Dossiernummer : 21302

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 43

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2014 en bijbehorende stukken op 10 oktober 2013 aan de raad zijn aangeboden (ter voldoening aan het gestelde in artikel 190, lid 2, van de Gemeentewet). De begrotingsvergadering is op 7 november 2013.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 43

  Instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen uitgezonderd aanwonenden bij zijweg Margrietstraat ter hoogte van huisnr. 29 in Bocholtz.

  Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  * instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen uitgezonderd aanwonenden bij de zijweg van de Margrietstraat ter hoogte van huisnr. 29 in Bocholtz.

  Door de heer Maassen, bewoner van de Margrietstraat 29 in Bocholtz, is een verzoek ingediend om een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen uitgezonderd aanwonenden in te stellen in de zijweg van de Margrietstraat ter hoogte van Margrietstraat 29. De heer Maassen heeft al een aantal maal schade gehad aan zijn pand als gevolg van bestuurders die in de zijweg kwamen laden en lossen of onoplettend waren. Als gevolg van de nieuw in te stellen maatregel zal het eerder genomen verkeersbesluit over een geslotenverklaring voor vrachtwagens (bord C07) vervallen.

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van een bord ‘geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen’ (C12) met een onderbord met tekst ‘uitgezonderd aanwonenden’. Het bestaande bord C07 wordt verwijderd.

  Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 23 oktober 2013 gepubliceerd.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 43

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van 3 bomen
    Locatie  : Bombaard naast no. 33 Bocholtz
  Verzenddatum : 11 oktober 2013
  Dossiernummer : 21690

  Lees meer
 • Nieuwe 30 km zone's - week 42

  Instellen van een 30 km zone in de Baneheide, Plateweg en de parallelweg Nijswillerweg (gedeelte tussen Baneheide en de Plateweg) te Bocholtz.
  Burgemeester en Wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  * instellen van een 30 km zone in de Baneheide, Plateweg en de parallelweg van de Nijswillerweg (tussen de Plateweg en de Baneheide) in Bocholtz.

  In verband met het afkoppelproject Baneheide wijzigt de openbare ruimte. Vanwege de aanpassingen aan de openbare ruimte is het wenselijk om ook het geldende snelheidsregime te wijzigen. Op dit moment geldt er 50 km/uur. Met de herinrichting van de openbare ruimte wordt l een 30 km zone ingesteld in de Baneheide, Plateweg en de Nijswillerweg (gedeelte parallelweg tussen Baneheide en de Plateweg).

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van de borden ‘begin- en einde 30 km zone’ (A0130zb en A0230).
   

  Lees meer
 • Ontwerp-bestemmingsplan 'Hoeve Overhuizen' - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro het volgende bekend:

  Vanaf donderdag 17 oktober 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeve Overhuizen in Bocholtz’ ter inzage. Iedereen kan dit ontwerp-bestemmingsplan zes weken lang inzien. Dus tot en met woensdag 27 november 2013. Dit kan tijdens openingstijden op het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 42

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het kappen van een boom
    Locatie  : Wijnstraat ongen. Simpelveld
    Datum ontvangst : 27 september 2013
    Dossiernummer : 21888

  • Voor  : het slopen van kantine-kleedlokalen
    Locatie  : Bouwerweg 26 6369 GB Simpelveld
    Datum ontvangst : 30 september 2013
    Dossiernummer : 21959

  • Voor  : het slopen van beplatingen oudbouw gemeentehuis
    Locatie  : Markt 1 te 6369 AH Simpelveld
    Datum ontvangst : 9 oktober 2013
    Dossiernummer : 22076

  Lees meer
 • Besluit informatiebeheer Simpelveld 2013

  Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de papieren en digitale archieven van de gemeente Simpelveld. Zij doen dat overeenkomstig de door de raad vast gestelde Archiefverordening gemeente Simpelveld 2013.

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het kappen van 3 bomen
    Locatie  : Bombaard naast no. 33 te Bocholtz
    Datum ontvangst : 30 augustus 2013
    Dossiernummer : 21690

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : gebruiken bed en breakfast
    Locatie  : Stationstraat 17 6369 VG Simpelveld
    Verzenddatum : 1 oktober 2013
    Dossiernummer : 19850

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Voor    : het legaliseren van het gebruik van de stallen
  Locatie   : Baneheide 33 te 6353 AK Bocholtz
  Dossiernummer   : 19783

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een vergunning te verlenen:

  Voor  : realiseren van een aanbouw bestaande uit activiteit bouwen
  Locatie : Parkhof 4 te 6369 SH Simpelveld
  Type  : integraal

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : uitbreiding woning op bestaande verdieping
  Locatie  : Vlengendaal 65
  Datum ontvangst : 19 september 2013
  Dossiernummer : 17516

  • Voor  : het veranderen van de gevel
  Locatie  : Kloosterplein 27 6369 AW Simpelveld
  Datum ontvangst : 19 september 2013
  Dossiernummer : 21302
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  • Voor  : plaatsen bouwbord op gemeentegrond
    Locatie  : Tienbaan ongen. Bocholtz
  Verzenddatum : 19 september 2013
  Dossiernummer : 17456

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - Simpelveld - week 40

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van twee bomen
    Locatie  : Scheelenstraat ongen. Simpelveld nabij sterflat
    Verzenddatum : 24 september 2013
    Dossiernummer : 20804

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 39

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het kappen van bomen
    Locatie  : Houbiersstraat 1 6369 CB Simpelveld
    Datum ontvangst : 11 september 2013
    Dossiernummer : 21009

  Lees meer
 • Evenementenvergunning - week 39

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  • Sprookjesstad. Tijdens het sprookjesevenement worden diverse sprookjesacts opgevoerd in het Bongerdpark, Gillishof en de Broek te Bocholtz. Het evenement vindt plaats op vrijdag 18 oktober 2013. Tijdens het evenement zijn de Broek en een gedeelte van de Prickart afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en bestemmingsverkeer. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om de toe- en afstroom van bezoekers in goede orde te regelen.

  De stukken liggen vanaf 12 september 2013  ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 39

  De gemeente Simpelveld is voornemens om het perceel met kadastraal nummer G 226 (voormalig speelterreintje) gelegen aan het Pulsterstraatje te verkopen. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 1.400 m2. Het perceel heeft zeer beperkte agrarische gebruiksmogelijkheden vanwege de grootte en bereikbaarheid voor landbouwvoertuigen. Bij de waardebepaling van het perceel is rekening gehouden met de bestemming in het bestemmingsplan “agrarisch gebied met landschappelijke waarde en of natuurlijke waarde”. 

  Lees meer
 • Vooraankondiging - week 39

  Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Simpelveld kennis van het feit dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

  Het plangebied ligt aan de Overhuizerstraat 2-4 te Bocholtz.
  Het plan betreft de herbestemming van Hoeve Overhuizen.

  Lees meer
 • Leegstandwet vergunningen - week 38

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de woning aan de Puntelstraat 54 te Simpelveld in het kader van artikel 15 van de Leegstandswet een leegstandwetvergunning hebben verleend voor de periode 15 september 2013 tot en met 14 september 2015. 

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : het kappen van een berkenboom
  Locatie  : Huls 101 6369 EV Simpelveld
  Verzenddatum : 11 september 2013
  Dossiernummer : 19794

  Lees meer
 • Verkeersbesluit - week 38

  Aanleg één extra algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Sportlaan (nabij de ingang van SV Simpelveld) in Simpelveld

  Burgemeester en Wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  * instellen van een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Sportlaan ter hoogte van de ingang van voetbalvereniging SV Simpelveld in Simpelveld.

  In de directe nabijheid van de ingang van voetbalvereniging SV Simpelveld zijn met regelmaat geen of onvoldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar voor gehandicapten. Vanwege het feit dat er in de Sportlaan beperkt aantal parkeervoorzieningen zijn voor gehandicapten en er vanwege parkeerdruk ten tijde van voetbalwedstrijden regelmatig geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn die als gehandicapte gemakkelijk te bereiken zijn, is het realiseren van een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats wenselijk. Er is op dit moment één bestaand algemeen parkeervak voor gehandicapten beschikbaar. Door dit uit te breiden met één parkeerplaats ontstaan er in totaal twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
  Conform ASVV geldt dat gehandicapten op maximaal 50 meter van een woning/openbaar gebouw het verkeersvoertuig moeten kunnen parkeren.

  Het eerder genomen verkeersbesluit over algemene invalidenparkeerplaatsen in de Sportlaan komt te vervallen.

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van het bord ‘gehandicapten parkeerplaats’ (E06) met onderbord OB504.

  Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 18 september 2013 gepubliceerd.

  Lees meer
 • Drank- en Horecawet - week 38

  Burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij in het kader van de Drank- en Horecawet, terrasvergunning heeft verleend:

  • Voor  : bij Maxime
  Locatie  : Vroenhofstraat 1 te 6369 AP Simpelveld
  Verzenddatum : 4 september 2013
  Dossiernummer : 16523

  • Voor  : Zum Pony
  Locatie  : Irmstraat 2 te 6369 VN Simpelveld
  Verzenddatum : 4 september 2013
  Dossiernummer : 19508

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan 'Groeneboord Zuid, Bocholtz' - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat met ingang van donderdag 19 september het ontwerpbestemmingsplan ‘Groeneboord Zuid, Bocholtz’ gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld.

  Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 31 woningen. Het plangebied ligt aan de noordkant van de kern Bocholtz in de gemeente Simpelveld. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de braakliggende gronden voor de ontwikkeling waarvan het bestemmingsplan ‘Vrije sector woningen Groeneboord, Bocholtz’ in procedure is, aan de oostzijde door het Bongerdplein, aan de zuidzijde door de Groeneboord en aan de westzijde door agrarische percelen.

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 38

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het kappen van 2 bomen
  Locatie  : Scheelenstraat ongen. Nabij sterflat
  Datum ontvangst : 4 september 2013
  Dossiernummer : 20804

  • Voor  : het kappen van een boom
  Locatie  : Moogstraat ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 4 september 2013
  Dossiernummer : 20819

  Lees meer
 • Verkeersbesluit, aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Emmastraat in Bocholtz - week 37

  Burgemeester en Wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:

  * instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Emmastraat ter hoogte van huisnummer 33 in Bocholtz.

  In de directe nabijheid van Emmastraat 33 zijn met regelmaat geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar voor de gehandicapte aanvrager. Bovendien heeft de aanvrager geen mogelijkheden voor parkeren op eigen erf. Daarom is het gewenst om voor de bewoner van Emmastraat huisnummer 33 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen.
  Conform ASVV geldt dat gehandicapten op maximaal 50 meter van de woning het verkeersvoertuig moeten kunnen parkeren.

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd middels het plaatsen van het bord ‘gehandicapten parkeerplaats’ (E06) met onderbord met kenteken 18-GJG-1.

  Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 11 september 2013 gepubliceerd.

  Lees meer
 • Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning - week 37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor  : het plaatsen van lichtbakken
    Locatie  : Gasthof 2 6351 CM Bocholtz
    Datum ontvangst : 28-08-2013
    Dossiernummer : 20517

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : legaliseren van een keerwandconstructie
    Locatie  : St. Nicolaasbergweg behorende bij St. Nicolaasstraat 36 te 6369 XN Simpelveld
    Verzenddatum : 26 augustus 2013
    Dossiernummer : 16816

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - Bocholtz - week 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : realiseren 10 appartementen en één multifunctionele/commerciële ruimte
   Locatie  : Gasthof 1 en 1a t/m 1k te 6351 CM  Bocholtz

  Datum ontvangst : 23 augustus 2013
  Dossiernummer : 635

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - Simpelveld - week 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  • Voor  : het verwijderen van asbestplaten
  Locatie  : Bulkemstraat 44 te 6369 XX Simpelveld
  Datum ontvangst : 28 augustus 2013
  Dossiernummer : 20316

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - Simpelveld - week 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : afbouwen van een casco en aanbrengen van reclame
  Locatie  : Markt 5 te 6369 AH Simpelveld
  Verzenddatum : 26 augustus 2013
  Dossiernummer : 19771

  • Voor  : renoveren en samenvoegen van woningen
  Locatie  : Bulkemstraat 38, 38a en 40, 40a te 6369 XX Simpelveld
  Verzenddatum : 26 augustus 2013
  Dossiernummer : 19103

  • Voor  : het kappen van een carpinus betulus
  Locatie  : staande op het perceel gelegen aan de zijkant van het kerkhof ter hoogte van de Schilterstraat te Simpelveld
  Verzenddatum : 29 augustus 2013
  Dossiernummer : 19906
   

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - Bocholtz - week 36

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor  : realiseren 10 appartementen en één multifunctionele/commerciële ruimte
  Locatie  : Gasthof 1 en 1a t/m 1k te 6351 CM  Bocholtz
  Verzenddatum : 23 augustus 2013
  Dossiernummer : 635

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - Bocholtz - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor : het wijzigen van de bestemming
  Locatie : Baneheide 33 te 6353 AK Baneheide
  Datum ontvangst : 8 augustus 2013
  Dossiernummer : 19783

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - Simpelveld - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor : het kappen van een boom
  Locatie : Huls 101 te 6369 EV Simpelveld
  Datum ontvangst : 3 augustus 2013
  Dossiernummer : 19794

  • Voor : planologische verandering van het pand
  Locatie : Stationstraat 17 te 6369 VG Simpelveld
  Datum ontvangst : 6 augustus 2013
  Dossiernummer : 19850

  • Voor : kappen van een boom
  Locatie : Schilterstraat ongenummerd terzijde van kerkhof te 6369 TT Simpelveld
  Datum ontvangst : 14 augustus 2013
  Dossiernummer : 19906

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - Simpelveld - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Voor : het uitbreiden van een woonhuis
  Locatie : Parkhof 4 te 6369 SH Simpelveld
  Datum ontvangst : 19 augustus 2013
  Dossiernummer : 17193

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - Simpelveld - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor : het kappen van een boom
  Locatie : Hulsbergerweg ongenummerd te 6369 EC Simpelveld
  Verzenddatum : 15 augustus 2013
  Dossiernummer : 18743

  •Voor : het kappen van 14 bomen
  Locatie : Pastoriestraat ongenummerd en Vroenhofstraat ongenummerd
  te Simpelveld
  Verzenddatum : 20 augustus 2013
  Dossiernummer : 18628


  * Voor : het plaatsen van opslagunits bij het clubgebouw
  Locatie : Sportlaan 5 te 6369 VC Simpelveld
  Verzenddatum : 16 augustus 2013
  Dossiernummer : 18027

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - Bocholtz - week 35

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  * Voor : het plaatsen van een erfafscheiding t.b.v. een dakterras
  Locatie : Kerkstraat 24 te 6351 GJ Bocholtz
  Verzenddatum : 21 augustus 2013
  Dossiernummer : 19467

  • Voor : het kappen van een boom
  Locatie : Baneheiderweg ongenummerd tegenover huisnr. 45-47 te 6351 JP te
  Bocholtz
  Verzenddatum : 14 augustus 2013
  Dossiernummer : 18570

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - Simpelveld - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor : het kappen van drie bomen
  Locatie : Bulkemstraat ongenummerd in Simpelveld
  Verzenddatum : 14 augustus 2013
  Dossiernummer : 18588

  Lees meer
 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit - Simpelveld - week 34

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende melding ingevolge het Activiteitenbesluit is ontvangen*:

  • Het veranderen van het agrarisch bedrijf Gebr. Lumeij gelegen aan de Peuschkensheiderweg 1 in Simpelveld. De verandering betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een 1600 liter bovengrondse propaantank.

  Lees meer
 • Mededeling aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Kloosterhof Bocholtz - week 33

  Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Kloosterhof Bocholtz

  Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen:
  * instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Kloosterhof ter hoogte van huisnummer 5 / 7 in Bocholtz.

  In de directe nabijheid van Kloosterhof 23 zijn met regelmaat geen vrije parkeerplaatsen beschikbaar voor de gehandicapte aanvrager. Bovendien heeft de aanvrager geen mogelijkheden voor parkeren op eigen erf. Daarom is het gewenst om voor de bewoner van Kloosterhof huisnummer 23 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen.
  Conform ASVV geldt dat gehandicapten op maximaal 50 meter van de woning het verkeersvoertuig moeten kunnen parkeren.

  Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het plaatsen van het bord ‘gehandicapten parkeerplaats’ (E06) met onderbord met
  kenteken 13-JVD-2.
  Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 14 augustus 2013 gepubliceerd.

  Lees meer
 • Verkeerstellingen: Tijdelijke openstelling Marktstraat - week 33

  De raad van de gemeente Simpelveld wil een onderzoek naar de verkeersintensiteiten op het wegennet in het centrum van Simpelveld. Daartoe worden de komende weken in diverse straten tellussen geplaatst. Ook in de Marktstraat worden de intensiteiten gemeten. Om dat te kunnen doen wordt de Marktstraat gedurende 6 weken opengesteld voor doorgaand eenrichtingsverkeer (vanaf Kloosterplein in richting van de Markt). Dat gebeurt in de periode van 19 augustus t/m 30 september 2013. In de Marktstraat worden maatregelen getroffen om de voetgangers te scheiden van het gemotoriseerde verkeer.

 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT,
  REGULIERE PROCEDURE

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  • Voor : nieuwbouw landbouwloods
  Locatie : Bosschenhuizen 3 6369 BK Simpelveld
  Verzenddatum : 6 augustus 2013
  Dossiernummer : 11190

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 33

  De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  • Straatfeest Giezerstraat. Het evenement vindt plaats op zaterdag 17 augustus 2013 in de Giezerstraat te Simpevled. Tijdens het evenement is de Giezerstraat afgesloten.

  • Straatfeest Sougnezstraat. Het evenement vindt plaats op zaterdag 21 september 2013 in de Sougnezstraat te Simpelveld. Tijdens het evenement is de Sougnezstraat afgesloten.

  • Opening seizoen WDZ. Het evenement vindt plaats op 29 augustus 2013 aan de Neerhagerbos 2 te Bocholtzerheide.

  • Verenigingsdag en Schutterijfeest. De evenementen vinden plaats op 7 en 8 september 2013 aan de Sportlaan 2 te Simpelveld.

  • Open Monumentendag 2013. Het evenement vindt plaats op 15 september 2013 aan de Schoolstraat 40 te Bocholtz.

  De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, Markt 1 in Simpelveld, ter inzage.

  Lees meer
 • Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg - week 31

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken, ter voldoening aan het gestelde in artikel 28, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg, bekend dat de ontwerpbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2017 voor een ieder ter inzage ligt. En wel met ingang van donderdag 11 juli 2013 bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld, tijdens de volgende openingsuren:
  - maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en
  - woensdagmiddag van 13.30 uur tot 19.00 uur.

  Lees meer