Bekendmakingen

Bekendmakingen

  • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 18

    Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

    Lees meer
  • Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -18

    Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

    Lees meer
Archief