Bekendmakingen

Bekendmakingen

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 39

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -39

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week- 39

  Parkeerverbod picknickplaats Hulsveld

  Lees meer
Archief