Bekendmakingen

Bekendmakingen

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-29

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week-29

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen: 

  Lees meer
 • Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars Week 29

  Het besluit van de burgemeester van de gemeente Simpelveld betreffende het aanstellen van evenementenverkeersregelaars

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststelling verordeningen

  De raad van Simpelveld maakt bekend dat hij op 8 juli 2021 heeft besloten om de volgende verordeningen vast te stellen:

  Lees meer
 • Bekendmaking benoeming dorpsbouwmeester/monumentencommissie

  De raad van Simpelveld maakt bekend dat hij op 8 juli 2021 heeft besloten met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 te benoemen:

  Lees meer
 • Bekendmaking bomenlijst

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 juni 2021 hebben besloten om de bomenlijst als bedoeld in artikel 2.25 van de Verordening fysieke leefomgeving, zoals vastgesteld door de raad van Simpelveld op 8 juli 2021 vast te stellen zoals raadpleegbaar op de website https://groene-parels-simpelveld.hosting.jankeesvw.com/, ingaande bij inwerkingtreding van vorengenoemde artikel.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Bekendmaking intrekking beleid

  De raad van Simpelveld maakt bekend dat hij op 8 juli 2021 heeft besloten om het beleid  ‘Tussen wonen en recreatie’ uit 2007 in te trekken, omdat de juridische grondslagen zijn komen te vervallen en een aanleiding/noodzaak met de inwerkingtreding van de huidige bestemmingsplannen niet meer aanwezig is.

  Lees meer
 • Kennisgeving omgevingsvergunningvrij Week-28

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -28

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars

  Het besluit van de burgemeester van de gemeente Simpelveld betreffende het aanstellen van evenementenverkeersregelaars

  Lees meer
 • Verleende exploitatievergunning Week-27

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij op 1 juli 2021 voor de volgende inrichting een exploitatievergunning is verleend

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -27

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Verleende exploitatievergunning Week-26

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij op 7 juni 2021 voor de volgende inrichting een exploitatievergunning heeft verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-26

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-26

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -25

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
Archief