Bekendmakingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Bekendmakingen

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 34

  Het college van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning - week 34

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning is verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 34

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat op grond van artikel 2:19 Apv voor het volgende evenement vergunning is verleend:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving vergunningsvrij - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 33

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 33

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van de gemeente Simpelveld (BRP) - week 33

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld.

  Lees meer
Archief