Bekendmakingen

Bekendmakingen

 • Bekendmaking aanwijzing toezichthouder/ opsporingsambtenaar week-3

  De burgemeester van de gemeente Simpelveld en het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Simpelveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, heeft op 11 januari 2022 besloten:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week -3

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure week-3

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Gevonden voorwerpen week-3

  In december 2021 zijn de volgende voorwerpen bij de gemeente Simpelveld in bewaring gegeven of kenbaar gemaakt dat ze gevonden zijn:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning week -2

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving Omgevingsvrij week-2

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

  Lees meer
 • Vaststelling ‘algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen’

  Bij besluit van 9 december 2021 heeft de Raad van de gemeente Simpelveld de volgende verordeningen vastgesteld:

  Lees meer
 • Vaststelling verordening stimuleringsregeling Parkstad Limburg 2021 week- 52

  Vaststelling verordening stimuleringsregeling Parkstad Limburg 2021, gemeente Simpelveld in combinatie met Aanwijzingsbesluit economische activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn algemene bepalingen omgevingsrecht week-52

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn algemene bepalingen omgevingsrecht week-49

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
Archief