Bekendmakingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Bekendmakingen

 • Bekendmaking aangepaste noodverordening

  Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 april

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -15

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -15

  • Voor : Ontwerp- besluit omgevingsvergunning realisatie tijdelijke informatie- unit inclusief tijdelijke weg en parkeerplaats met bijbehorende  bouwwerken
  Locatie : Raffelsbergweg 6 ter hoogte van de Bulkemstraat te Simpelveld 
  Verzenddatum : 2 april 2020
  Dossiernummer : 97594

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 15

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 15

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving melding brandveiligheid gebruik

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in Awb artikel 3.41 bekend dat de volgende melding is ontvangen.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -14

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -14

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Verkeersbesluiten Week- 14

  Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Stationstraat 25a te Simpelveld.

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 47

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
Archief