Bekendmakingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Bekendmakingen

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 42

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -42

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd:

  Lees meer
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn,wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -42

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 42

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Ontwerpbegroting 2020 ter inzage

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de ontwerpbegroting 2020 en bijbehorende stukken op 3 oktober 2019 aan de raad zijn aangeboden. 

  Lees meer
 • Bekendmaking vaststellem bestemmingsplan Irmastraat 25-27 Simpelveld

  Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 oktober 2019 het bestemmingsplan Irmstraat 25-27 ongewijzigd heeft vastgesteld. 

  Lees meer
Archief