Bekendmakingen

Bekendmakingen

  • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -8

    Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

    Lees meer
  • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -8

    Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

    Lees meer
Archief