Bekendmakingen

Bekendmakingen

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 41

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -41

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -41

  Door dit besluit is 3 november 2021 de nieuwe uiterste beslisdatum

  Lees meer
 • Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning Week-41

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, niet in behandeling hebben genomen wegens intrekken van de aanvraag:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 39

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week-39

  Ten aanzien van de onderstaande persoon zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-37

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • NIET IN BEHANDELING GENOMEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING week 37

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, niet in behandeling hebben genomen, wegens het weigeren een besluit te nemen:

  Lees meer
 • Drank- en horecavergunning

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor de volgende inrichting een drank- en horecavergunning is verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat voor het volgende evenement vergunning is verleend voor:

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) week 36

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
Archief