Bekendmakingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Bekendmakingen

 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 8

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-6

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Kennisgeving Wet algemene bepalingen (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 4

  Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” ongewijzigd heeft vastgesteld.

  Lees meer
 • Bekendmaking - week 4

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat hij op 10 januari 2019 voor de volgende inrichting een drank‐ en horecavergunning en exploitatievergunning is verleend:

  Lees meer
Archief