Bekendmakingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Bekendmakingen

 • Evenementenvergunning Week - 24

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 24

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -24

  Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
 • Evenementenvergunning Week - 24

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  Lees meer
 • Bekendmakingen

  Het college van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de jaarstukken 2018 met bijbehorende stukken aan de raad zijn aangeboden

  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) Week- 24

  Ten aanzien van de onderstaande persoon gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld. 

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 23

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  aan het bestuur van de basisschool Bocholtz (KvK 14083755) toestemming is verleend voor het houden van een processie (stoet) in het kader van de eucharistieviering (1ste Heilige Communie) op 9 juni 2019 in de Jacobus de Meerderekerk.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 23

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Simpelveld van zaterdag 8 juni 2019 te 14.00 uur tot en met dinsdag 11 juni 2019 te 23.00 uur.
  • aan ‘Stichting Promotie Simpelveld’ (KvK 806842222) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de ‘Stoomvrijmarkt’ in de kern van Simpelveld op maandag 10 juni 2019 van 11.00 uur tot 18.00 uur.
  Lees meer
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld - week 23

  Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maakt bekend dat met ingang van 5 juni 2019 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Irmstraat 25-27 Simpelveld” ter inzage ligt. Tevens maken burgemeester en wethouders op grond van artikel 110c Wet geluidhinder bekend dat in verband met dit plan met ingang van 5 juni 2019 een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 22

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  aan het bestuur van de vereniging ‘Sv Simpelveld’ (KvK 40187605) een evenementen-vergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van het jubileumfeest ‘100 jaar SV Simpelveld’ van donderdag 30 mei 2019 te 19.00 uur tot en met zondag 2 juni 2019 te 23.00 uur.

  Lees meer
 • Evenementenvergunningen - week 22

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat:

  • aan ‘Swinkels events’ (KvK 64879461) een evenementenvergunning ex. artikel 2:19 Apv is verleend voor het houden van de kermis in de kern van Bocholtz van  zaterdag 30 mei 2019 te 14.00 uur tot en met maandag 3 juni 2019 te 23.00 uur.
  Lees meer
 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) - week 22

  Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP van de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Verordening starterslening - week 22

  Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Simpelveld? Soms is dat financieel moeilijk haalbaar. De starterslening kan dan uitkomst bieden. De starterslening is een aanvullende lening bovenop een gewone hypotheek om de aankoop van uw eerste huis of appartement mogelijk te maken.

  Lees meer
 • Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -21

   Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

  Lees meer
Archief